Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘kvinnefrigjøring’ Category

Laufhaus-Pascha

Kari Jacqueson oppfordret tilhengere av å oppheve sexkjøpsloven og tillate bordeller,  til å ta seg en studietur til Tyskland. I tillegg sa at hun at de kan prøve hvor greit det er å suge 10 menn om dagen. Disse uttalelsene har hun fått mye kjeft for. Jeg har ingen formening om situasjonen uttalelsene falt i. Men generelt sett var det rasende godt sagt.

Å oppheve restriksjoner mot prostitusjon og tillate bordeller, er to tiltak som logisk henger sammen. Å oppheve restriksjonene mot kjøp av seksuelle tjenester vil føre med seg etablering av bordeller. Etablering av bordellene var en viktig «seier» for De Grønne i Tyskland, som heldigvis tapte når de ønsket å oppheve pedofiliparagrafen. Nå er Tyskland blitt Europas bordell. Inspirert av Sverige, Norge, Island, Nordirland, Irland og Frankrike har tysk kvinenbevegelse på ny satt prostitusjonsloven på dagsordenen. Prostitusjon er nå blitt en av Tyskland største industrier, med en svært maktfull lobby. De som tror at dette handler om den enkelte kvinnes rett til å selge seg sjøl, tar feil. De aller fleste jobber i sexfabrikker der de «leier» rom til 160 Euro pr natt. For å betale rommet må de betjene 5 kunder. Deretter kan de tjene penger til de som har brakt dem til Tyskland, og kanskje noe til seg sjøl.

Å sidestille prostitusjon med andre yrker får mange konsekvenser. I Tyskland har enkelte ønsket å innføre en minstealder på 21 år for å være prostituert. Det kan ikke la seg gjøre av hensyn til prinsippet om «yrkesfrihet». SPD har fått gjennomslag for at prostituerte under 21 år skal tilbys helseveiledning 2 ganger i året. Det innføres nå en meldeplikt som gjør at øst-europeiske jenter må registrere seg når de kommer til Tyskland. Fagbevegelsen og andre har krevd at de må registrere seg i hver by eller delstat der de jobber, men siden de fleste flyttes til nye bordeller hver 14. dag, lar dette seg ikke gjøre.

Hvis det å kjøpe kvinner gjøres lovlig og greit, kan man heller ikke stoppe reklamen. I følge det tyske kvinnebladet Emma, er Køln dekket med reklame for bordellet Pascha som tilbyr «100 jenter fra 11 til 5, taxi inkludert i prisen».

Pascha-sjefen Hermann Müller proklamerte nylig på TV at «Kvinnen er kommet til verden for å betjene mannen og å lyde». «Pascha tilhører Køln» mente Müller, og la til: Vi er en lovlig virksomhet». Og det stemmer. Vil vi ha det slik i Norge? God 8. mars!

Bilde: Pascha i Køln – «7 etasjer erotikk!»

Å

Read Full Post »

IMG_2566Hiam al Chirout og jeg er i ulike folkedrakter, men vi er begge norske

Hiam står på 3. plass på SVs stortingsvalgliste, og jeg på annen plass. Sammen har vi skrevet innlegget nedenfor:

Det står en verdikamp i landet vårt. «Norske verdier er under stadig sterkere press. Islamiseringen er i full gang», sa Siv Jensen da hun snakket til Oslo Fremskrittspartis årsmøte i 2010. Hun lot ikke noen være i tvil. Norske verdier er truet, og Fremskrittspartiet er disse verdienes fremste forsvarer. Hvilke verdier mener hun egentlig? Det må bli slutt på at Fremskrittspartiet forsøker å ta monopol på å representere de norske verdiene.

I virkeligheten er vi svært mange nordmenn som har et helt annet verdigrunnlag enn Siv Jensens parti. I virkeligheten har venstresidens verdier om små forskjeller, likestilling og mangfold bidratt til å skape det Norge vi har i dag. Disse verdiene har gjort Norge til et bedre land å leve i for svært mange mennesker.

For SV er høstens valg et verdivalg. Vi vil bygge Norge videre på de verdiene som har gjort at vi er et samfunn med mer likestilling og mindre sosial ulikhet enn andre. Vi er ivrige forsvarere av toleranse og mangfold. Vi stoler på vitenskap, det er en viktig verdi, og mener derfor at kampen mot katastrofal global oppvarming er vår tids viktigste spørsmål. Vi mener miljø og rettferdighet, likestilling og mangfold er de viktigste verdiene i det norske samfunnet. Og vi vil kjempe for dem.

Det finnes ikke noe sett med uforanderlige norske verdier, som ett parti kan ta monopol på. Det finner hele tiden sted en kamp om hva slags samfunn Norge skal være. I den kampen er SV og Fremskrittspartiet motpolene. Mediene fremstiller det ofte som om det ikke finnes særlig store forskjeller i norsk politikk. Ikke la deg lure. Med Fremskrittspartiet rundt Kongens bord vil mange av verdiene vi vanligvis tar for gitt stå i fare.

 

 

 

Lars Egeland og Hiam al Chirout, stortingskandidater for SV

 

 

Read Full Post »

Noen ganger er det ikke noe du mer vil enn at noen skal ta et kraftig tak i rompa di og trykke seg inntil deg. Andre ganger er det et overgrep. Det er ikke handa på rompa som er problemet, det er mangel på gjensidighet! Dette var budskapet fra sosiolog og feminist Hanna Helseth (fra Tønsberg!). Hun var siste innleder da SVs stortingsgruppe  i dag inviterte til et bredt seminar om hvordan man kan forebygge og bekjempe voldtekt.

 Det handler om en rekke tiltak fra bedre mottak av voldtektsofre, bedre bevissikring, tilbud om psykologbehandling, hjelp også til de som ikke kommer til hjelpeapparatet før det har gått en tid fra overgrepet, raskere etterforskning osv. Men ikke minst må skolen brukes til å utfordre holdningene hos mange unge som ikke er nok solidariske, som i alt for stor grad godtar overgrep i fylle osv. Vi vet for lite om de ”små” integritetskrenkende overgrepene som, mente Helseth.

 Det er noen forhold som legitimerer overgrep blant unge, mente Helseth:

  1. Rykte. Hvis jenta har et rykte på seg for å være ”hore” (fortsatt det mest brukte skjellsordet blant unge, ved siden av homo for gutter!). Hva er det å være hore? Det kan være – sier unge som Helseth har snakka med – at man ikke alltid har kontroll på alt når man for eksempel er på fester. Dette er en negativ spiral: De som har lettest for å bli utsatt for overgrep på grunn av manglende kontroll, blir fritt vilt fordi de kalles horer!
  2. Populær gutt. Er det en populær gutt som mange vil være sammen med, så er det ikke overgrep?
  3. Relasjonen mellom de to. Hvis hun er forelska i han, eller sammen med han, er det ikke overgrep?
  4. Måten det blir sagt nei på. Hvis jenta ikke skriker høyt og slår vilt rundt seg, så er det ikke sikkert hun mener det når hun sier nei.
  5. Har det alvorlige konsekvenser for jenta?  Hvis det ikke har synlige alvorlige konsekvenser så er det kanskje ikke overgrep.

 På seminaret var det representanter for Dixi Ressurssenter, Overgrepsmottaket i Oslo, Voldtektsgruppa til Kripos, Stavanger Politikammer og Natteravnene. Overlege Helle Nesvold viste til tall fra Oslo fra 1999 da Overgrepsmottaket nådde ca 10 % av de som hadde opplevd overgrep. Av dem var 20% ikke-vestlige, 70% av overgrepene var samleie eller samleielignende, 25-30 % var utnyttelse under søvn eller i rus, 50 % var overgrep fra kjent person, 15-20 % var overfallsvoldtekter.  Halvparten av alle de som opplevde voldtekt hadde annen sårbarhet som for eksempel sykdom, funksjonshemning, rusproblemer. 50% av sakene førte til anmeldelse. De som har synlige skader har lettest for å anmelde.

 Bakgrunnen for seminaret var at familefraksjonen ved Gina Barstad og Justisfraksjonen ved Akthar Chaudry ville ha innspill til regjeringas arbeid med fornying av handlingsplanen mot voldtekt.

Bildet: Fra Flickr: http://www.flickr.com/photos/tobanblack/3216214895/

 

Read Full Post »

>
Kvinner tjener gjennomsnittlig rundt 200.000 kr i Norge i dag – før skatt. Det skyldes to ting: At kvinnelønna bare er 80% av menns lønn for likeverdig arbeid. Og at kvinner i så stor grad jobber deltid.
Dette var hovedpoenget til arbeidslivsforsker Nina Amble ble Arbeidsforskningsinstituttet da hun innledet på 8. mars-frokosten til Høgskolen i Oslo. Amble tok utgangspunkt i et sitat fra Aslak Sira Myhre i en kronikk i Aftenposten forrige uke: Det er typisk norsk å leve av andres arbeid, skreiv Myhre. Han pekte på Northug som ligger bak i langrennssporet og lar andre gjøre jobben med å dra feltet, for så å sprinte de siste hundre metrene for å sikre gullet. På samme måte har vi det med Oljefondet og ikke minst polakker som vi forventer skal gjøre jobben vår, skreiv Myhre. Amble tok dette videre som en utfordring til kvinnene og til arbeidslivet: Det må bli slutt på den utbredte bruken av deltid, mente Amble.
For de lavest lønte – kvinnene i helsevesenet – ser vi at vaktene blir redusert. Hvis du i stedet for å slutte vakt halv fire, slutter vakta klokka tre, så betyr det en halv arbeidsdag ekstra i uka. Skal du leve av slike vakter med 100% stilling ender det fort med at du må jobbe både lørdag og søndag. Det går – fordi det ikke er meninmga at kvinnene skal leve av lønnsinntekta. Bussjåfører må også ofte tilpasse seg skift der de har pauser mitt på dagen. Men ingen foreslår at buss-sjåfører bare skal jobbe 6 timer om dagen. For de er jo menn og skal leve av jobben, – og ofte forsørge en annen.
I Norge er det 660.000 arbeidstakere som jobber deltid – over 500.000 av dem er kvinner. Vi regner med at det koster 100.000 å administrere en arbeidstaker, sa Amble. Kanskje koster det til og med mer å administrere en som jobber deltid. Hvis vi tar summen av tapte årsverk som følge av deltid i kommunehelsetjenesten i forhold til hvor mye det koster å administrere dem, så utgjør summen 13 milliarder! 113.000 flere årsverk hadde det vært om kvinnene i kommunehelsetjenesten hadde jobbet heltid!
Deltid pakkes inn i myten om den gode mor, mente Amble. Samtidig ser vi at fillipinske kvinner må forlate barna sine hos bestemødrene for å reise hit for å gjøre de omsorgsoppgavene etnisk norske kvinner ikke vil ta, fordi de ønsker deltid.
Å få slutt på deltiden er nødvendig – og er en utfordring til arbeidslivet og arbeidstakerorganisasjonene, men også en utfordring til kvinnene! Undersøkelser viser at folk som har mindre enn 80 % stilling ofte mister tilknytningen til arbeidslivet. De kommer inn i en ond sirkel der de blir slitne på grunn av deltidsjobben og reduserer stillingen enda mer for å kunne klare jobben. Og blir mer og mer avhengig av å bli forsørga.
Frie kvinner kan forsørge seg sjøl. Det er helt nødvendig mente Amble.

Read Full Post »