Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘sykelønn’ Category

>
På Stortinget er det to sure damer: Erna og Siv. De er enige omn at forskjellene i Norge bør øke, men de klarer ikke å bygge et samlende høyredominert regjeringsalternativ. Deres prosjekt nå er å få det rød-grønne alternativet til å sprekke slik at de kan få innflytelse sammen med AP.

Slik karakteriserte Kristin Halvorsen den politiske situasjonen etter biodiesel-saken og statsbudsjettet, da hun innledet om den politiske situasjonen på SVs landsstyremøte i dag. – Erna og Siv kommer til å lokke på Jens samtidig som de vil krympe alle Svs seire i regjeringa. Men vi skal snyte Siv og Erna får gleden ved å se det rød-grønne alternativet sprekke, mente Halvorsen.

I finansdebatten prøvde Siv og Erna å lokke SV eller SP til å stemme for deres forslag til fortsatt fritak for biodieselavgift, slik SV og SP har kjempa for men ikke fått flertall for i regjeringa­. En slik illojalitet ville åpnet for at AP kunne ha opptrådt på egen hånd – eller i samarbeid med Høyre og FrP – i for eksempel saken om oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

Halvorsen tok ellers for seg utspillene om sykefravær i Norge. Hun avviste at det har vært noen viktig øking i sykefraværet. Det er heller ikke store forskjeller mellom de nordiske landene med hensyn til hvor mye vi bruker på sykelønn, trygder og pensjoner. Vi har et politisk mål om høy yrkesdeltaking, da må vi også regne med høyere sykefravær. Når vi ønsker at kvinner deltar i arbeidslivet samtidig som vi ønsker at de skal få barn, må vi også regne med et høyere sykefravær enn andre land. Gravide kvinner som blir sykemeldt er en stor del av forklaringa på øking i utgifter til sykelønn.

Men det er viktig å rette fokus på de arbeidsplassene der det er høyt sykefravær. Det er slitsomt å jobbe på slike steder der du stadig må gå inn og overeta arbeid for syke kolleger. Vi ser at sykefravær ofte henger sammen med utdanning, mente Kristin. Dermed var hun over på sitt nye saksfelt som kunnskapsminister.

– Jeg har vært på mange møter med viktige finanspolitikere og finanstoppsjefer i mange alnd, menn som vanligvis foretrekker yngre blondiner enn meg, sa Halvorsen som likevel var omsvermet på grunn av Statens Pensjonsfond utland på 2500 milliarder. -Det er mye penger, men over 90 % av nasjonalformuen ligger i hodet oig hendene til befolkningen vår. Vi ser at 30 % av ungdom faller fra i videregående skole. Kan vi redusere dette til f.eks. 20 % har vi hjulpet mange mennesker og samtidig tjent inn mange oljefond. Hun varslet et tett samarbeid med barneminister Audun Lysbakken om en politikk for å ta bedre vare på utsatte barn og slåss mot klasseforskjellene som gir seg kraftigst utslag når det gjelder ulikheter i å kunne ta seg utdanning.

I debatten etter innledninga var det mange som mente at biodieselsaken var kommet helt ut av proporsjoner. Det har den nok, men den er en viktig symbolsak. Mange så saken som en sak som vil si noe om maktforholda i regjeringa etter valget. Muligens har AP nå lært en lekse. For SVs del var det viktig å ha alliansepartnere i miljøbevegelsen, fagbevegelsen og endog langt inn i AP. Dessuten viser saken at folk ønsker konkret handling for et bedre miljø. Etter min mening kan sykelønnssaken komme til å bli en lignende sak.

Read Full Post »