Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘vei’ Category

En underlig debatt har oppstått: Trenger vi en ny folkeavstemning for å kunne vedta en ny samferdselsløsning i Tønsberg? Bakgrunnen er at Statens Veivesenet er i gang med en såkalt Konseptvalgutredning for å se på en»robust og miljøvennlig» veiløsning i distriktet.

Om vi vil trenge en ny folkeavstemning vil selvfølgelig være avhengig av hva som foreslås som veiløsning. Det vet vi ikke ennå. Men det er tydelig at enkelte – blant annet ordfører Jonstang på Nøtterøy – tenker at dette er muligheten til å få gjennomført de veiplanene som ble vraket i folkeavstemninga om Veipakke Tønsberg. Dette må ikke kompliseres gjennom en folkeavstemning, tenker Jonstang. Han og mange andre forbereder nå grunnen for å få vedtatt en veipakke til flere milliarder, betalt av bompenger. Han har konkludert før utredningen er ferdig.

Vegvesenets hodepine er at de skal lage et forslag som innebær en robust veiløsning mellom Nøtterøy og Tønsberg. Det betyr en veiløsning som ikke innebærer at Nøtterøy kan avskjæres fra fastlandet ved at Kanalbrua ikke lar seg lukke, eller på annen måte settes ut av spill. Samtidig understreker Klimaforliket fra i vår, der alle partier uten FrP var med, at transportøking som følge av økt folketall i byene, skal tas med kollektivtrafikk og gange framfor økt biltrafikk. Det er altså ikke behov for å planlegge for mer biltrafikk, samtidig som Veivesenet vet at nye veier alltid fører til mer biltrafikk.

Vi er derfor mange som venter i spenning på Veivesenets konklusjoner. Samtidig vet vi at det er mange bilkåte politikere som allerede har bestemt seg og vil ha et stort nytt veiprosjekt, sjøl om det fører til økt biltrafikk og store utgifter for bilistene.

En av de gamle Veipakke-tilhengerne er tidligere raffinerisjef Sverre Brydøy. Han synes det er udemokratisk at folk som ikke har bil skal være med å bestemme samferdselspolitikken i distriktet. Det betyr at han forutsetterat dette handler om veibygging og ikke om kollektivtrafikk. Brydøy skriver i TB at «Resultatet av en eventuell meningsmåling blant bilister som daglig står i kø for å komme over Kanalbrua er temmelig opplagt, og det er tross alt de som må betale regningen.» Brydøy har rett i at veiutbygging stort sett handler om å gjøre det enklere for de som står i rush-køen om morgen og ettermiddag. Men tenker han at det bare er rushtidsbilistene som skal betale? Det vil i så fall bety enorme bompenger. Virkeligheten blir vel at en ny vei stort sett skal betales av det store flertallet som ikke har spesiell stor fordel av veien, nemlig alle de som kjører utenom rushtida når det ikke er noen kø, heller ikke i dag.

Behovet for folkeavstemning vil avhenge av av graden av enighet om ny samferdselsløsning. Hvis KVU-utredningen konkluderer med enkle tiltak for å bedre framkommeligheten på veien, muligens kombinert med en ny kanal- kryssing og satsing på kollektivtrafikk, vil det etter min mening være en oppfølging av forrige folkeavstemning. Men hvis politikerne ender med å anbefale en samferdselsløsning som ligner på Veipakke Tønsberg, vil det ikke være mulig å oppnå bred enighet. Da vil det være nødvendig med en ny folkeavstemning.

20121110-110808.jpg

Read Full Post »

« Newer Posts