Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘elbil’ Category

Elbilsalget har under den rødgrønne regjeringen gått rett til værs. Ingen andre land i verden har en elbiltetthet i nærheten av Norge. SV har vært pådriver, og Norge har i dag verdens beste rammevilkår for ladbare biler.

– Dette er vi i SV stolte av. Vi har kjempet for gode og forutsigbare rammevilkår, fordi det er viktig for å kunne satse kommersielt på elbil og ladeinfrastruktur med lavere risiko.
Det offentlige er Norges største bilflåteeier, men har i liten grad anskaffet elbil. I SVs nye arbeidsprogram er det et mål at minst halvparten av offentliges bilinnkjøp skal være elbiler eller ladbare hybridbiler.

Offentlig innkjøpspolitikk må bli mer offensiv på miljø. I dag er det få elbiler i offentlig eie. Det er imidlertid et stort potensiale – dette må fylles.

Elbiler har en rekkevidde på om lag 15 mil på en lading. Rekkevidden brukes ofte imot elbilen. SV mener virksomhetens bruk må ligge til grunn for behovsdefinering og valg av biltype(r).

Selv med maksimal rekkevidde på 15 mil dekker elbilen de fleste kjøremønstre og behov i mange offentlige virksomheter, spesielt lokal kjøring i byområder og tettsteder. For eksempel er gjennomsnittlig, daglig kjørelengde i omsorgstjenesten i Lillehammer kommune i en del tilfeller ikke mer enn 30 km. Utviklingen går raskt med nye bilmodeller – både elbiler og ladbare hybrider.

Ladbare hybrider har rekkevidde lik fossilbiler. De fleste elbiler kan nå også hurtiglades, og det begrenser rekkeviddefrykten. SV mener det er viktig med utbygging av normalladepunkter og hurtigladere i hele landet.

SV mener alle nyinnkjøpte biler i det offentlige bør være nullutslippsbiler, så sant det dekker transportbehovet. Og at minst halvparten av bilene skal være ladbare!

20121110-111752.jpg

Read Full Post »

Fest for elbilen

Elbil Norge inviterte elbilpolitikerne på Stortinget til en markering i dag i forkant av behandlinga av Klimameldinga. I invitasjonen hadde de sagt fra at de ikke visste om det ble demonstrasjon eller feiring, det var avhengig av hva innstillinga fra Energi og miljøkomiteen sa. Det blei feiring.

Klimameldinga sier at Norge skal være i forkant internasjonalt når det gjelder å tilrettelegge for el-biler. Elbilforeninga skjønte at det var historisk når vi nå går så langt å garantere avgiftsfritakene for elbil ut neste stortingsperiode. Har det noen gang hendt at en bilavgift er blitt garantert uforandra over så lang tid? Trolig ikke.

Formålet med garantien er å få opp antallet elbiler i Norge. Foreløpig har elbilene fra fabrikk vært for dyre i forhold til ytelse. Men nå kommer de fleste bilmerkene med egne elbiler som masseproduseres. Da vil prisene falle etter hvert og behovet for avgiftssubsidiering vil falle bort. Men fortsatt skal det lønne seg å kjøre miljøvennlig i forhold til andre biler – også utover 2017.

Det andre formålet med å subsidiere elbilen er å gjøre det kommersielt interessant å bygge opp drivstoff-stasjoner, dvs. bensinstasjoner for elbiler – hurtigladestasjoner. Skal elbilen bli et alternativ også for de lange turene må det være mulig å lade underveis. Det bør være ladestasjoner på jernbanestasjonene, kommunene må pålegge ladestasjoner på parkeringsplasser og vi må få serviceanlegg langs hovedveiene med lading. Skal det bli mulig å få bygd ut et slikt nett trenger vi et kunde-potensiale.

Mens vi sto foran Stortinget og snakket med Elbil Norges representanter, kjørte 80 elbiler i en stille kortesje rundt Stortinget. At de er så stillegående er nok en fordel med elbilen. Samtidig så vi et mulig framtidig problem: Bussene sto nemlig fast i elbil-køen.  Derfor sier vi i innstillinga at hvis det blir for mange elbiler må vi kunne vurdere hvorvidt de over hele landet skal få lov til å kjøre i kollektivfeltet. Det er avhengig av om elbilene kommer til erstatning for andre biler, eller om de kommer som økning i trafikken.

Read Full Post »

Onsdag samlet SV de fremste el-bil-entusiastene og –ekspertene til et seminar på Stortinget. Fra Frankrike hadde blant annet Oliver Paturet kommet. Han er leder for Renault-Nissans nullutslippsdivisjon i Europa (bildet under).

I etasjen under satt de parlamentariske lederne og diskuterte Klimameldingen, der rammevilkår for el-bil er noe av det som diskuteres. Konferansen ble åpna av Bård Vegar Solhjell, el-bil-entusiast og miljøminister. (bildet)

Solhjell kunne opplyse at Norge nå har rett i overkant av 5700 registrerte el-biler. En fjerdedel av disse er registrert i år. Norge er det ledende el-bil-landet, takket være de subsidiene som bilen får med tanke på engangsavgifta, momsfritak, rett til parkering, gratis i bomring osv. Det er bra for norske forbrukere, det er bra for miljøet, men det er også viktig at Norge er tidlig ute i en omstilling som vi vet vil komme.

Paturet fortalte at Renault-Nissan selger mer el-biler i Norge enn noe annet land på jorda. De har solgt 13.000 elbiler siste 14 mnd i Europa, 2000 av dem i Norge, hovedsakelig Nissan Leaf (bildet i toppen av artikkelen) . Paturet pekte på at fordelene ved el-biler er langt mer enn null CO2-utslipp, i byene vil det bli bedre luft med null lokale utslipp og mindre støy. Han fortalte at de nå hadde utviklet hurtigladestasjoner som koster under 100.000 kr som kan brukes til alle el-biler som kan hurtig-lades. Renault-Nissan vil gjerne gi bort slike ladere til de som vil bygge ut lade-stasjoner eller kjøpe et stort antall el-biler.

Bernt G. Jessen er direktør for Renault og Mitsubishis norske el-bilsatsing. De selger iMiev som er Norges mest solgte elbil i småbilklassen. Hans klare spådom var at alle bilmerker vil tilby reine el-biler i løpet av et par år. Ladbare plug-in-hybridbiler vil være viktig i de neste 5 åra, deretter vil de utfases av reine el-biler som vil få utvidet rekkevidde. I dag er el-bil gjerne en bil for de som har to biler. Det vil endre seg. El-varebiler vil egne seg ypperlig i byene, mente han.

Eivind Orre er utflytta Tønsbergenser. På konferansen presenterte han den strategiske planen for ladbare biler som Civitas har laget på vegne av fylkeskommunene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland . De har anslått at det i denne regionen vil være 90.000 ladbare biler i 2020. Civitas tror at ladestasjoner vil bli bygd ut i privat regi, men med nødvendig støtte fra fylke og stat. Kommunene kan også stille krav om at det på alle parkeringsplasser skal være mulig å få ladet el-bil. Det er viktig at slike lade-parkeringsplasser kommer i stedet for andre p-plasser og ikke i tillegg. Orre mente også at el-bil-infrastrukturen ikke skal bygges ut i konkurranse med kollektivtransport. De nye ladestedene som han kalte det, bør ha tilleggstjenester som servering og sanitæranlegg. De må være fleksible i forhold til teknologi og kapasitet. Minimum må det være to hurtigladere, og høyt sikkerhetsnivå med yhensyn til feil. Man må ikke kunne risikere å komme med nesten tomt batteri til en ladestasjon som er ute av drift.

Energiselskapet i Stavanger – Lyse Energi – var først ute i Norge med offentlig stasjon for elektrisk hurtiglading og biogass. Magnar Bolme fortalte at Lyse energi satser stort på klimanøytralt drivstoff. De har nå etablert 3 ladestasjoner og har 3 nye under planlegging. Ikke minst trodde de at det var viktig å etablere ladestasjoner ved større arbeidsplasser. Bolme mente også at el-biler egnet seg ypperlig til bil-deling eller bil-pooler, siden de skal parkeres og lades i stedet for at man må fylle dyr diesel eller bensin på en bil når man skal levere den etter bruk. Jeg er overbevist om at framtida for bilen er elektrisitet. Men heller ikke el-bilen kan brukes over alt. I storbyene vil det ikke være plass til titusener nye biler hvis de kommer i tillegg til dagens biler. Men der det er nødvendig å bruke bil, vil el-bilen bli løsninga.

Read Full Post »

>

Det gikk ikke helt eter planen med SVs elbil under Zeros elbilrace tirsdag. Jeg visste ikke at regnvær gjør det så energikrevende å kjøre.

Elbilracet går fra Oslo til Stavanger. Jeg skulle være sjåfør fra Re til Risør. Cirka 15 lag deltok i konkurransen, deriblant de rød-grønne partiene med hver sine biler. Inga Marte hadde etappen fra Oslo til Re. Litt forsinka ankom hun sammen med kartleser Tone fra SVs infoavdeling på Stortinget. Da var batteristanden på Think-bilen nede på 20 %. Arbeiderpartiet hadde kjørt mer hensynsløst og med mindre fingerspissfølelse. Det straffet seg. De gikk tom for strøm lenge før Re og bilen kom på planet til en dieselspyende Viking redningsbil. Også Senterpartiet hadde mindre strøm enn SV. Det ble derfor tatt en sjefsavgjørelse om at AP og SP skulle fortsette turen til Risør med Viking, mens SV skulle kjøre til og-cart-banen i Andebu og delta i skikkelig bane-rally.

Inga Marte kunne fortelle at det hadde regnet hele veien fra Oslo. Det lå fullt av vann på veibanen. I følge en av de mange elbilekspertene på stedet, økte vannet energiforbruket med opptil 40 %. Men det er ingen tvil om at med dagens batteriteknologi må forbedres. Tønsbergs Blads motor-journalist hadde for øvrig regnet ut at hvis man tok en ny BMW og tok bort skatter og avgifter så ville den koste det samme som en enkel liten el-bil. Det viser hvor viktig det er at det i dag ikke er skatter og avgifter på el-biler. Men det viser også at gjennombruddet for elbilen ikke kommer før den blir masseprodusert på samme samlebånd som BMW-ene. I dag er produksjon av elbiler i alt for stor grad håndverksproduksjon slik at bilen blir urimelig dyr.

Etter nesten tre timers lading på Revetal var batterikapasiteten ikke kommet høyere enn 30%. Å fullade bilen tar 12 timer. Det er for lenge! Men det gikk greit å kjøre elbilen til Andebu. Bilen brukte nesten ikke strøm så lenge en kunne kjøre på veier med beskjeden trafikk og holde rundt 60 km i timen. Jeg skjønte at jeg har nevrotiske anlegg til å bli tent på hvordan det går an å kjøre mest energieffektivt. I sommer gjorde jeg det samme med diesel-bilen min: Med defensiv kjøring på mindre veier kunne jeg redusere dieselforbruket til nesten det halve av aggressiv kjøring på motorvei i 130.

Det var litt rot i organiseringa på og-cart-banen slik at vi aldri fikk deltatt i rallyet. Vi måtte også innse at vi ikke hadde batterikapasitet til å nå Risør. Dermed ble enden på visa å kjøre til Tønsberg hvor bilen ble plukket opp av Viking.
Min erfaring: Elbil er flott til avstander innafor 100 km så sant du også har tid til å la bilen stå etterpå og bli ladet. Gode kjøre-egenskaper. Morsomt å kjøre gratis gjennom bomringen til Tønsberg! Flott for familier som ellers ville hatt to fossil-biler, men ikke så grei å ha som eneste bil.

SV har fremmet et forslag om forbud mot salg av biler som bare kan gå på fossilt brennstoff fra 2015. Erfaringene fra elbilene viser hvor viktig dette forslaget er. Bilprodusentene kan masseprodusere billige og langt bedre elbiler om de har et marked for det. Forslaget fra SV vil skape et slikt marked både for elbiler, plugg-in-hybridbiler (som går både på strøm og besnin/diesel), multifuel-biler (som går på bensin og bioetanol, diesel og biodiesel). Bilene som selges fra nå og framover er de bilene som vil utgjøre bilparken i Norge de neste ti åra. Derfor haster det med omstilling til mer miljøvennlige biler, og det krever politisk handlekraft!

Read Full Post »