Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Stortingsvalget 2017’ Category

Vi gjorde jobben!

lars tar kampen

For noen måneder det har vært. For et spennende valg. Etter å ha jobbet døgnet rundt med valgkamp de siste ukene er jeg nå tilbake i min vanlige jobb. Og selv om ikke jeg får et kontor på Stortinget, er SV valgets vinner.

Jeg har et stort behov takke alle som har stemt SV og alle som har stått på og bidratt til sterk framgang i valget. SV gikk frem i Vestfold – som vi har gjort i alle fylkene over hele landet. Det var realistisk å håpe på utjamningsmandatet. Men selv om vi gjorde et godt valg, så får jeg dessverre ikke gleden av å representere SV på Stortinget og være med å ta kampen der. Stemmene som ble avgitt til SV i Vestfold var ikke bortkastet!  Vi har fått en flott Stortingsgruppe med 11 representanter, som er fire flere enn vi hadde i forrige periode. Det er en stor seier. Før valget hadde mange dømt oss nord og ned, men sammen har vi vist at SV er en politisk kraft for fremtiden. I løpet av valgkampen har vi også fått mange nye medlemmer og aktivister som har stått på disse ukene.

Jeg vil også takke mine venner i de andre partiene for gode debatter og hyggelige stunder gjennom valgkampen. Selv om vi er konkurrenter og uenige med hverandre, så har alle gjort en formidabel innsats for et levende demokrati.

Det er fremdeles et flertall på Stortinget som peker på Erna Solberg som statsminister. Vi skal ikke gi henne fred. Partileder Audun Lysbakken var helt klar på valgkvelden at vi skal kjempe mot de borgerlige sin politikk, med nebb og klør. De stemmene vi har fått skal vi forvalte på en god måte.

Jeg skal fortsatt arbeide for mer rettferdighet og en god klimapolitikk. SV er fremdeles i siget. Gjennom valgkampen har vi blitt et større og sterkere lag. Nå må vi fortsette å jobbe sammen, og rette blikket vårt mot 2019. Da er det kommune- og fylkestingsvalg. Jeg vil at det skal sitte flere representanter fra SV i kommunestyrene rundt omkring i fylket vårt – og ta kampen der også. Mot økte forskjeller. Og for sterke felleskap. SV er et vinnerlag – og du er velkommen med på laget.

Read Full Post »

listhaugValget vil bl.a. avgjøre om Sylvi Listhaug skal fortsette som såkalt integreringsminister. Hun har brukt valgkampen til en rekke kalde, kyniske og menneskefiendtlige utspill. Hun har selvfølgelig en arbeidsdeling med statsminister Solberg. Solbergs oppgave er å framstå som rolig, moderlig og balansert for å trekke til seg moderate høyre-velgere. Listhaugs oppgave er å sikre at også de som sogner mer til brunfargen, stemmer for fortsatt blå-blå-regjering. Dermed er KrF og V kommet i en fryktelig skvis:  De sier at de ikke ønsker å samarbeide med FrP, men de er tvunget til å komme til en enighet med H-FrP. V og KrF satser på at de på nytt skal berge Lofoten, Vesterålen og Senja fra utbygging. Prisen er fortsatt Listhaug i regjering.

AP hisser seg opp over Listhaug, men er enig med FrP i asylpolitikken. Sjelden er det kommet så få asylsøkere til Norge som nå. De kommer ikke fram til grensene, men samles i Italia, Hellas og Spania – om de ikke dør på veien. SV mener at Norge må ta en større andel av ansvaret for flyktningekrisen gjennom å øke antallet kvoteflyktninger som vi tar i mot.

Hvis du vil ha bort Listhaug og hennes asylpolitikk må du stemme SV. Det vil bety at Listhaug fjernes, – og vi vil slåss for en mer human asylpolitikk og berge Lofoten, Vesterålen og Senja!

Read Full Post »

klimaNorge må nå ta ansvar og kutte våre egne CO2-utslipp her hjemme i stedet for å kjøpe oss fri ved å kutte ute.

Mens folk i Mumbai og Texas vasser seg gjennom restene av livene sine, og Øst-Afrika rammes av tørke og sult, sitter vi i Norge og lurer på hvordan vi kan selge ut våre klimakutt til andre land.

Fasit etter fire år med den blåblå viser at utslippskuttene i Norge står stille, og regjeringen har jobbet for å avskaffe nasjonale mål. SV mener EUs klimapolitikk ikke er god nok. Norge må nå ta ansvar og kutte våre egne CO2-utslipp her hjemme i stedet for å kjøpe oss fri ved å kutte ute. Hvis ikke utsetter vi bare den omstillingen vi trenger.

SV vil ha en forpliktende nasjonal plan for klimagasskutt. Vi har et konkret forslag til hvordan vi kan 5 millioner tonn CO2 i neste stortingsperiode. El-biler, biodrivstoff og slutt på fossilt brensel til oppvarming monner mest. Vi vil også gjøre ferger og varebiler elektriske, og begrense bilbruk i byene så folk kan sykle, ta buss og gå i stedet.

SV vil ta kampen for at Norge skal ta sitt ansvar for å stoppe de farlige klimaendringene. Det må skje nå.

Read Full Post »

28_nyh_thor_kamfjord_side_1

Uten statlig engasjement ville vi ikke hatt industrielle motorer som Norsk Hydro, Statoil eller Telenor. Men den tida da staten satset på nye næringer er tydeligvis over. Nå skal staten begrense seg til «generelle tiltak for å legge forholdene til rette for næringslivet». Det er det som heter næringsnøytralitet. Til tross for at Staten eier en stor del av aksjene på Oslo Børs skal den holde seg unna i å gå inn med kapital i det som kan bli soloppgangsnæringer.

En som er fortvila over dette er Thor Gullik Kamfjord i Sandefjord. Han har solid industriell bakgrunn fra Kongsberg Automotive, Norcontrol og fra forsvaret. Gjennom mange år – og med også offentlig støtte – har han utviklet EASL – en flytende væske som er sentral i utviklingen av en helt nye type flatskjermer. Utsagnet i overskriften er Kamfjords.

Jeg har tilbrakt en formiddag med Kamfjord for å prøve å forstå produktet. Væsken EASL flyter mellom to tynne glassplater. Ved hjelp av elektronikk kan væsken danne bilder. Forskjellen til vanlige flatskjermer fra Samsung eller LG, er at disse flatskjermene ikke slipper gjennom lys. Problemet med det er at du må tilføre lys, spesielt mye om de skal kunne brukes ute i dagslys. Kamfjords produkt krever bare energi når bildet skal endres. I praksis betyr det at en 4m2 stor informasjonstavle som brukes av Vegvesenet for å fortelle hvor lang tid det tar å kjøre til Tønsberg, bruker energi for 5000 kr pr år i tillegg til at skjermen koster en million. Kamfjords skjerm krever bare energi når teksten skal oppdateres, hvis det skjer to ganger om dagen vil det kreve energi tilsvarende 50 kw/t pr år. Mens den første flatskjermen krever 67 prosesstrinn i produksjonen, er Kamfjords skjerm mye enklere å produsere.

Kamfjords skjerm er ikke egna til å se på TV med. Der skifter bildet kontinuerlig. Men for tekst som ikke skal skiftes så ofte, og der man også vil bruke skjermen i dagslys, er den veldig velegna, slik som f.eks. vegskilt og informasjonstavler. Man kan tenke seg at vanlige vinduer produseres på denne måten, da vil man kunne blende mot sol ved å legge farge på vinduet når det trengs. Eller at et bilvindu blir svart når sentrallåsen settes på – slik at ingen kan se inn i bilen.

Problemet er, sier Kamfjord, at det ikke er noen som vil investere i produksjon. Vi har mange virkemidler for forskning og utvikling. Det betyr at norske skattekroner brukes til å utvikle nye produkter som bare skal selges ut av landet når de er utviklet til produksjon. Slikt blir det ikke framtid av! Det skaper ikke arbeidsplasser og nye norske næringer!

Vi har mistet 30 år på grunn av at alle bare har vært opptatt av å utvikle olje- og gassnæringen. Nå må vi skjønne at vi må lage alternativer til denne næringa, mener Kamfjord. Det er jeg enig med han i. Kamfjords flatskjermer er i tillegg en revolusjon for redusert energibruk – det er en mulig grønn næring.

Jeg mener at Kamfjords utfordring til norske politikere må tas på alvor. Han er ingen politisk radikaler, men han er opptatt av å utvikle næring i Norge. Jeg er enig med han at det ikke er noen grunn til å være redd for statlig eierskap. Staten bør nettopp bidra til utvikling av nye næringer. Vi må finne systemer slik at staten kan bidra, også der private svikter!

(Foto: Thor Gullik Kamfjord bak et eksempel på sitt gjennomsiktige flatskjerm. Foto: Sandefjords Blad)

 

Read Full Post »

torp

Torp er en flyplass som vestfoldingene elsker. Derfor er det aldri en valgkamp uten at noen forsøker å fremstille det som om flyplassen er truet. Nå er det av alle ting det såkalte miljøpartiet Venstre som ønsker å framstå som Torp flyplass sin beste venn.

Venstre viser blant annet til at SV vil avvikle taxfree-ordningen sjøl om også Venstre ser det som et paradoks at det å fly i Norge hovedsakelig er betalt gjennom subsidiering av alkohol og tobakk, mens f.eks. jernbanen ikke får en slik subsidiering.

Jeg trur ikke det er noen grunn for vestfoldingene til å bli opphissa: Torp vil ikke bli lagt ned. Men samtidig vet alle at hvis vi skal klare å få til klimakuttene som vi ønsker kan ikke flytrafikken fortsette å øke slik den har gjort.

SV vil gjøre om på flyseteavgiften slik at den blir en avgift som er øremerket bygging av lyntog. Vi slåss for Vestfoldbanen og den framtidige Sør-vest-banen fra Oslo via Vestfold til Stavanger. Når vi lykkes i vår lyntogsatsing vil behovet for innenlands flytrafikk fra Torp bli mindre.

Avinor bruker inntektene fra alkoholsalget til å subsidiere de små flyplassene i Nord-Norge. Som privat flyplass kan Torp beholde disse inntektene sjøl. Om inntektene fra tax-free salget går nedover vil det ikke ramme Torp mer enn andre flyplasser.

Venstre prøver å framstille det som om en utviding av Torp er eneste måten å unngå en 3. rullebane på Gardermoen. Det er nok en overvurdering av Torps betydning. Det som skal til for å redusere flybruken er at tar toget overtar for mye av flytrafikken innenlands. DetLARSeggjøre – flystrekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Stavanger er blant de mest trafikkerte strekningene i Europa.

(Foto: Wikimedia Commons)

Read Full Post »

IMG_2526

Fellesforbundets leder i Vestfold, Rolf Geir Hillestad med en bunke av tips om svart arbeid og arbeidslivskriminalitet som han har sendt over til politi og skattevesen.

Lav lønn, farlige arbeidsforhold og lange arbeidsdager er sentrale stikkord for sosial dumping. Ofte henger dårlige lønns- og arbeidsvilkår sammen med svart arbeid og organisert kriminalitet. Denne arbeidslivskriminaliteten rammer ikke bare de ansatte i de kriminelle selskapene, men kan også innebære at de firmaene som har ordnede arbeidsvilkår risikerer å bli utkonkurrert.

Skattedirektoratet anslår at denne arbeidslivskriminaliteten koster oss opp mot 60 milliarder i året i manglende innbetaling av skatt og avgifter. I tillegg kommer virkningene som kriminaliteten har på de lovlige virksomhetene som sliter med å konkurrere.

Svart arbeid eksisterer fordi det er et marked for det. En undersøkelse om holdningene til svart arbeid viste at folk i Vestfold i større grad aksepterte svarte tjenester enn i resten av landet. Dette er nå i ferd med å endre seg, ikke minst på grunn av engasjementet til fagbevegelsen og Fellesforbundet spesielt.  Jeg pleier å sammenligne med fartsgrenser. Hvis vi setter fartsgrensa opp til 100 km/t og håper at det betyr at ingen vil bryte loven, så er vi naive. Det er også avhengig av faren for å bli tatt, sier Rolf Geir Hillestad som er leder av Fellesforbundet i Vestfold. Derfor har vi hatt som mål for arbeidet vårt at sannsynligheten for å bli tatt skal være større i Vestfold enn i andre fylker, sier han. Hillestad mener at vi er der nå: Bare hittill i 2017 er det idømt til sammen 24 års fengselstraff i Vestfold for svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet. I 2016 var det i alt 124 domsfellelser. Det omfatter både de som får utført svart arbeid, og de som utfører.

Hillestad forteller at fagbevegelsen har etablert et tett samarbeid med politi og skattevesen. Hillestad mottar en rekke tips om svart arbeid fra sine medlemmer. Han vurderer og anonymiserer tipsene og sender over til politiet og skattevesenet. – Jeg opplever at de handler raskt, ofte rykker de ut i løpet av få minutter. Tipsene kan være av ulik art. Et eksempel er et hus der det arbeider bygningsarbeidere utenom vanlig arbeidstid, da er sannsynligheten stor for at det er svart arbeid.

Gjennom prosjektet Medbyggerne har byggmesterlauget blitt engasjert. Hvis du ser merket Medbyggerne så kan du stole på at det er ordnete arbeidsvilkår i bedriften. Gjennom dette prosjektet har man nå også fått med byggevarebransjen for å hindre at useriøse firmaer og enkeltpersoner får kjøpe varer. Et tiltak er at man ikke kan få betale kontant. Hillestad forteller at man også har fått engasjert kommunene. De aller fleste kommunene i Vestfold har innført den såkalte Telemarksmodellen mot sosial dumping som fagbevegelsen og SV har ivret for. Bare Tønsberg står igjen.

 

Da arbeidsinnvandringa fra Øst-Europa startet var det mange norske bedrifter som så muligheter til å skaffe seg billig arbeidskraft. Etter hvert er det ikke bare arbeidstakere som har kommet, men hele firmaer som ofte har tilknytning til organisert kriminalitet, og som gjør det vanskelig å drive lovlig.

Mye av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet har dreid seg om byggebransjen, men Hillestad forteller at han også får tips om bilvaskerier og bilverksteder. Men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene: Arbeidet må forsterkes, andre fylker må arbeide like godt med dette som Vestfold, og det må omfatte mer enn byggebransjen: Ikke minst den bransjen der flest øst-europeiske kvinner jobber – renholdsbransjen.

Skyldes det manglende fokuset på renholdsbransjen at det stort sett er kvinner som arbeider der? At de øst-europeiske kvinnene i liten grad utkonkurrerer norske arbeidstakere? Mens 0,4 % av norske innbyggere er ansatt i renholdsbransjen, er 18% av øst-europeiske kvinner i Norge i jobb her, til tross for at nesten 40% av dem har universitetsutdanning. I rengjøringsbransjen er det mange selskaper med lurvete arbeidsforhold. I tillegg er det mange som jobber svart. Skattemyndighetene mener at rundt halvparten av alle som har personlig vaskehjelp ikke betaler skatt av det arbeidet som utføres. En økt velstand blant nordmenn har åpnet for at flere tar seg råd til å skaffe privat vaskehjelp. Sjansen for å bli tatt i å bruke svart vaskehjelp er foreløpig alt for liten.  Det er viktig å få alle til å forstå at det er kriminalitet å forlange at vaskehjelpa må jobbe svart, og det er kriminalitet om vaskehjelpa forlanger svart betaling. Skattevesenet har innført en helt enkel løsning for å betale skatt, at det ikke er noen grunn til å bli kriminell. Det er også innført en allmenngjort tariffavtale for rengjøringstjenester som gjør det kriminelt å betale mindre enn 177 kr i timen.

 

Vi trenger politiske tiltak som gjør det vanskeligere å drive med slik kriminalitet. Et ordnet arbeidsliv med faste ansatte med hele stillinger, høy grad av organisering er viktige tiltak. SV vil også ha et forbud mot kommersielle bemanningsbyråer som har ført til at entrepenørene nærmest har sluttet å ansette folk, mens bemanningsbyrå er blitt en vekstnæring. Politi, skattevesen og Arbeidstilsynet må ha bemanning nok og tilstrekkelig kompetanse. I tillegg må de ha systemer for å samarbeide og ta på alvor tips fra publikum. Slik kan det bli risikabelt å tilby og å bruke svarte tjenester.

Fra SVs side er det viktig å understreke at vi ikke sier nei til arbeidsinnvandring, men vi krever lønninger som er til å leve av for folk som skal bo og leve i Norge. Det motsatte er sosial dumping. Norge er ikke tjent med å ha en permanent underklasse av øst-europeiske arbeidstagere som vi nå er i ferd med å få. Det er en gruppe mennesker som i ti år ikke har hatt reallønnsutvikling i Norge. Det er urettferdig og usosialt. Det hindrer omstilling i Norge ved at man kan kompensere for effektivisering med billig arbeidskraft. Det ødelegger for andre firmaer som vil jobbe lovlig og tilby gode arbeidsvilkår.

 

 

Read Full Post »

best in testSentrale organisasjoner i miljøbevegelsen, solidaritetsbevegelsen, kvinnebevegelsen og en rekke andre frivillige organisasjoner har gått gjennom partiprogrammene og trillet terning. SV får gode skussmål på en rekke områder, blant annet for vår politikk for miljø, skole, flyktninger, arbeidsliv, funksjonshemmede, feminisme og friluftsliv.

Barn:
Seks «grønt kort» av seks mulige fra Redd Barna: SV er det fremste partiet i Redd Barnas «barnometer», hvor de ser på partienes politikk på barn som vokser opp i fattigdom, barn på flukt, å beskytte barn mot vold og overgrep, bistand, satsing på utdanning og helse i hele verden og klimapolitikk. https://www.reddbarna.no/nyheter/i-aar-kommer-barnometeret-ut-i-en-valgutgave

Skole/utdanning:

11 av 11 mulige hos Skolenes landsforbund: Gir full pott på spørsmål som angår lærertetthet, avskilting av lærere, barnehagenorm mm. http://frifagbevegelse.no/i-skolen/dette-mener-partiene-om-skolen-6.158.480824.c6e4b79b70

Utdanningsforbundet: tester partiene på deres ønske om å øke lærertettheten og får positivt svar fra SV.https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2017/hvem-lover-bedre-larertetthet-i-skolen/

Miljø:

Terningkast 5 fra Naturvernforbundet: «Audun Lysbakken viser stor bredde med gode løsninger i klimapolitikken, både lokalt og globalt, og har tydelige og tallfestede mål. SV har en ambisiøs oljepolitikk, og det er meget bra at partiet stiller som hovedkrav at det ikke skal settes i gang olje- og gassutvinning i sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja.» Naturvernforbundet: 

https://naturvernforbundet.no/stortingsvalget-2017/hvor-dyrt-vil-de-selge-seg-article36722-3950.html

Terningkast 5 fra Miljøagentenbarnas klimapanel: http://miljoagentene.no/nyheter/barnas-klimapanel-har-gitt-terningkast-til-de-politiske-partiene-article6084-6.html

100 % fornybar fra Framtiden i våre hender og Zero: Full pott og stempelet «100% fornybar» på SVs svar på ti krav for en fornybar politikk. https://www.100prosentfornybar.no/

Terningkast 5 av Norske Boligbyggelags Landsforbund: SA (NBBL) https://www.nbbl.no/partikåring  når de ser på partienes politikk på bolig og miljøfornyelse 
Arbeidsliv

SV støtter LOs 13 arbeidslivskrav: http://www.lo.no/politikk/Valg-2017/Nyheter-valg-2017/Til-deg-som-skal-stemme/

Terningkast 5 fra Norsk sjømannsforbund: Hvilket parti vil kjempe mot sosial dumping, sikre like konkurransevilkår og sørge for at norske sjøfolk kan leve av havet? Norsk Sjømannsforbund gir terningkast 5 fordi SV «Ønsker norske lønns- og arbeidsvilkår i norske havområder og på norsk sokkel om det er mulig. For en lovfestet tilskuddsordning for sjøfolk.» http://leveavhavet.no/

Kvinner, likestilling:

12 av 12 mulige fra Kvinnefronten: Kvinnefronten har spurt ut partiene om kvinnesak, SV har full pott på de tolv sentrale kvinnepolitiske spørsmålene. 

http://kvinnefronten.no/resultat-av-partiutsporring/

 

Bistand, utvikling og flyktningpolitikk: 
Terningkast 6 på utviklingspolitikk fra Kirkens Nødhjelp: «SV har gjort hjemmeleksa og har vedtatt et jevnt over svært godt utviklingspolitisk program.» https://www.kirkensnodhjelp.no/om-oss/aktuelt/hvilket-parti-har-den-beste-politikken-for-verden/

Friluftsliv: 
Terningkast 6 fra Turistforeningen: «Sosialistisk Venstreparti har ambisiøse og håndfaste planer for å styrke friluftslivet, blant annet ved å verne mer natur, grunnlovsfeste allemannsretten, begrense motorferdsel i naturen og sikre at alle kommuner skal ha gratis utlån av aktivitetsutstyr».  https://www.dnt.no/artikler/nyheter/10104-dnts-partitest-hva-mener-partiene-om-friluftsliv/

Terningkast 5 fra Aktivitetsalliansen: Aktivitetsalliansens folkehelsetest, som undersøker politikk for trening og helse. http://aktivitetsalliansen.no/hvilket-parti-er-best-pa-folkehelse/ 

Terningkast 5 fra Norsk friluftsliv: Her trekkes særlig fram at SV vil grunnlovsfeste allemannsretten.http://www.norskfriluftsliv.no/her-er-norges-beste-friluftspartier/

 

Helse

Terningkast 5 fra Norges handikapforbund: De har vurdert hvordan partiene forholder seg til skjevfordelingen og utenforskapet som funksjonshemmede opplever. «SV tar utestengningen av funksjonshemmede på alvor – dette har tross alt alltid vært partiet for sosial utjevning og med representanter som har støttet oss i utallige saker opp gjennom årene.» http://www.nhf.no/partiguiden

Read Full Post »

Older Posts »