Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘valg 2009’ Category

>Valget er over

>Så er valget over. SV gikk sterkt tilbake – fra 8.8% til 6.1. Vestfold har alltid ligget under landsgjennomsnittet. Men ikke nå lenger: Vi havnet på 6,5 % og gikk «bare» tilbake med 1,8 %. Jeg tror det er «Inga-Marte-effekten»..

Se valgresultatet for Vestfold her

Så vi berget et mandat.. riktignok et utjamningsmandat. Og ikke minst klarte den rød-grønne regjeringa å bli gjenvalgt. Det er første gang på 40 år at en flertallsregjering har klart det. Folk var livredde for en regjering med Erna og Siv. Det rammet SV ved at mange stemte på AP. Jeg tror ikke at alle de velgerne AP tok fra SV egentlig ønsker en mer høyrevridd politikk fra regjeringa. Det må SV huske når vi skal i forhandlinger med våre samarbeidspartnere.

Read Full Post »

>God stemning på stand!

>I dag var SV-erne Andreas, Yngve og jeg på Tønsberg jernbanestasjon. Vi starta med de reisende til 5-toget som var forsinka. En må stå tidlig opp skal vi vinne valget! Vi delte ut SVs miljøbrosjyre med flott bilde av Inga Marte med nytrukket torsk i Lofoten. Folk var vennlige og tok stort sett i mot brosjyra vår. Noen var veldig positive: ja, tusen takk, stå på! Andre hadde alt stemt.

Bare en dame var negativ. Det viktigste målet for henne var å feie SV ut av regjeringskontorene. Det var da rart at du er mot SV du som tar toget, sa jeg og prøvde en morsom tone. Det slo ikke an: Ha! SV vil bare ha og ha! Dere er som måker, sa hun. – Jeg trur det var FrP Odd Børretzen mente da han lagde Måkesangen og snakket om måkene som bare vil ha og ha, mente jeg. Slik hadde nok ikke hun hørt det.

Ved siden av oss på perrongen var det ei sliten jente som samla inn penger siden bostøtta dessverre ennå ikke var kommet inn på konto, som hun sa. Hun spurte Anti-SV-dama også om penger, og fikk et fnys til svar. Henvendt til meg sier Anti-SV-dama: – Henne kan du hjelpe! Den slitne jenta snudde seg og sa: Fikk 50 kr av han i sta!

Meningsmålingene svinger, men det er helt klart at det nå gjelder å stå på til siste stund! I kveld skal jeg på debattmøte i regi av LO, i morgen stand i Larvik, torsdag starter med utdeling av likelønnsbrosjyrer på sykehuset, så skal 3. kandidat Heidi, Inga Marte og jeg stå på Høgskolen på dagen,deretter stand på Sem om ettermiddagen. Lørdag torgmøte og stand i Larvik igjen. Da blir det appell med Inga Marte kl. 13 før hun raser til Tønsberg for å åpne Antarktis-utstillingen på Haugar Vestfold Kunstmuseum.

Read Full Post »

>I går var det kulturdebatt på Idrettens Hus i sandefjord. Møteleder var Morten hagevik som er kulturhussjef på det nye Bølgen kulturhus i Larvik. Han hadde samme dag lagt fram et omfattende program for kulturhusets første sesong. Med FrPs kulturpolitikk ville programmt blitt atskillig tynnere.

Morten Stordalen fra FrP slo fast at FrP mener at markdet skal avgjøre hva slags kultur folk skal få, politikerne skal ikke blande seg inn ved å bevilge penger til såkalt smal kultur. Uten kunstnerstipend, kunstnerlønn, sentrale offentlige kulturinstitusjoner med statsfinansiering osv, tror jeg vi måtte rive ut følgende sider i Bølgens program:

– Den blå planeten – daneforestilling
– Vildanden
– Bugge Wesseltoft
– Lars i pipa
– Oslo Filharmonien
– Black Violin
– Den magiske fela
– Håkon Autsbø
– Litteraturuka
– Arild Andersen
– Et dukkehjem
– The Real Group

Ellers var kulturforsamlingen godt fornøyd med de rød-grønnes økning i kulturbudsjettet. Det er vært å legge merke til at Kulturløftet ikke var en del av Soria-Moria-forhandlingene. Kulturløftet kom på plass før Giske i kulturdeptet. Kulturløftet om en prosent av Statsbudsjettet til kultur, var i flere år foreslått av SV i deres alternative statsbudsjett. Så fikk vi våre rød-grønne kameraer med på forslaget, gikk ut i valgkampen, vant og gjennomførte løftet.

Nå skal vi gjennomføre Kulturløftet 2: Nå skal pengen ut i regionene, særlig til de som har fått lite fra før, slik som Vestfold..

Ellers vr det diskusjon om Kulturloven. Vi har fått lovfestet folks rett til kultur. Stort mer står det ikke i loven. Man kunne ha laget en mer omfattende lov. Da hadde den lett blitt en byråkratisk lov som høyresida i hvertfall ville kritisert. Jeg synes at det er et framkritt at det ikke bare lovfests rett til helsetjenester og skole, men også kultur. Vi ser allered at folk viser til loven når de argumeterr for økte statlige eller kommunale bevilgninger..

Read Full Post »

>I Sandefjords Blad erklærer NHO-direktør Einar Røsaas at SV er dårligst på næringspolitikk:

Det er ikke overraskende at NHO-direktør i Vestfold, Einar Røsaas driver valgkamp for Høyre. Det er det han gjør når han i Sandefjords Blad proklamerer at Høyre er best på forskning, mens SV er dårligst. Uttalelsen baserer seg på et presseutspill fra NHO sentralt, et utspill som allerede er slaktet av mange i næringslivet selv. Tidligere NHO-president Jens Ulltveit-Moe påpeker at NHO gir SVs klimapolitikk bunnkarakter, mens Frp får en firer. – Det skulle vært omvendt, sier Moe til dagens Næringsliv. Han legger til: Frp er jo en miljøversting. SV er best på klima.
NHOs gjennomgang av partiene er preget av manglende nøytralitet, og de har ikke brydd seg om å sjekke med partiene om de har gjengitt dem korrekt. NHO-utspillet er preget av et gammeldagssyn på næringspolitikk: Her står gammeldags svart oljeøkonomi mot moderne grønn kunnskapsøkonomi.
Det er et skille som deler NHO. En av deres største landsorganisasjonene i NHO – Abelia – har laget et forslag til regjeringserklæring på 50 punkter. Abelia representerer kunnskapsbedriftene. Dermed er det ikke overraskende at SV kan slutte seg til 40 av punktene. SV vil ha en næringspolitikk som bygger på kunnskap. Vi støtter tiltak som stimulerer miljøteknologi. Og ikke minst prioriterer vi å levere den kunnskapen næringslivet etterspør gjennom en sterk satsing på nye studieplasser og høy vekst i forskningsbevilgningene, den høyeste i Norden siste seks år.

Read Full Post »

>

I dag var miljøminister Erik Solheim i Vestfold. Først på et arrangement om kulturminner på Larvik Museum, deretter fugleslipp ved Langesund og befaring av oljesølet på Mølen. Deretter var det meninga at han skulle bli med oss ut på kyststien på Husøy. Men på det tidspunktet var programmet sprengt slik at vi fikk nøye oss med et besøk i NRK Vestfold og i Tønsbergs Blad.
Temaet for besøket på Husøy var allemannsretten. For litt over to år siden startet en prosess med å få tilgang langs stranda sørover fra Hotell Borge på Husøy. Det var fullt opp av gjerder som stoppet mulighetene til å gå, til tross for at det var åpenbart at dette var utmark. Det politiske flertallet i Tønsberg ønsket å gi etter for grunneierne. SV protesterte, men tapte. I samarbeid med Naturvernforbundet sørga vi for en klage til Fylkesmannen, som ga medhold i at gjerdene skal bort. Nå er gjerdene borte og alle er vel fornøyd.
Nå foreslår Erik Solheim endringer i Friluftsloven som bl.a. skal gi kommunene rett til uten videre å rydde opp for å sørge for tilgang for allmennheten. Etter min mening vil en slik tillatelse bidra til å styrke allmennhetens rettigheter. Jeg tror ikke det vil føre til mer konflikter, men tvert imot bidra til at vi slipper lange prosesser med grunneiere som tar seg til rette og spekulerer i at det tar lang tid før rettferdigheten vinner igjennom.
Lovforlslaget har vært på høring. KrF, Høyre og FrP har allerede sagt at hvis det blir regjeringsskifte så blir det ingen lovendring. Enda en grunn til å sørge for at Erik Solheim er miljøminister også etter valget.
Bilde: Erik intervjues i NRK-Vestfold med Inga Marte i bakgrunnen.

Read Full Post »

>FrP har programfestet lik pensjon til alle.Uførepensjonister skal få like pensjon uavhengig av hva de tidligere har tjent. I dag varierer uførepensjonen fra ca 143.000 til 246.000 kr. FrP ønsker å redusere antallet uføretrygdede. Det skal lønne seg å jobbe, sier Siv. Derfor vil hun kutte pensjonen til titusener av norsk pensjonister.

Det gjelder bl.a. læreren, industriarbeideren eller sykepleieren som er blitt uføretrygda etter en lang yrkesinnsats. Innen slike yrker er det ikke uvanlig å bli uføretrygda før man når alderspensjon. Da får de en trygd basert på hva de har innbetalt gjennom yrkeskarrieren. Nå vil FrP ta fram dem dette. Jeg synes disse menneskene har krav på å få vite hvor mye mindre de skal få i pensjon?

Også SV vil ha et løft for minstepensjonistene. Minstepensjonister og fødte uføre fikk en kraftig øking i trygdeoppgjøret i år. Hvis regjeringa blir sittende vil økingen fortsette slik at ingen tjener mindre enn 2 G fra mai 2010. Den offentlige pensjonen bør styrkes, ikke reduseres, mener SV.

Read Full Post »

>I går var det valgkampmøte med FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Vestfold. Vi var en gjeng velvillige politikere som var møtt opp. Det er ikke ironi: Alle i politikerpanelet ga uttrykk for engasjement og innlevelse for de vanskelighetene mennesker med funksjonshemninger har.

Slike valgmøter er viktige fordi de bidrar til å trekke politisk fokus på viktige saker. Som en av møtedeltagerne sa: Det må ikke være sånn at de som roper høyest alltid er de som blir hørt. Men samme møtedeltager spurte også: Når det er sånn velvilje blant politikerne, hvor er det da det butter? Hva er det som gjør at vi ikke har kommet lenger?
Det er et godt spørsmål. Derfor er det nødvendig å se om det er viktige politiske forskjeller mellom partiene. Alle partiene snakket varmt for loven om universell utforming og mot diskriminering – en lov den rød-grønne regjeringa har fått vedtatt. Men både Høyre og FrP stemte mot de viktige prinsippene som er bærende for loven: Det er nå forbudt å diskriminere noen på grunn av nedsatt funksjonsevne, og det er forbudt å hindre folks tilgjengelighet til bygninger, anlegg, uteområder og transportmateriell. Loven slår fast at dette dreier seg om likestilling, ikke bare sosialpolitikk. Den innfører en aktivitets- og rapporteringsplikt for arbeidsgivere, som innebærer at de skal dokumentere bedriftens rutiner og tiltak mot diskriminering av funksjonshemmede.

Videre lovfestes prinsippet om positiv særbehandling. Et eksempel på det kan være at et barn med nedsatt funksjonsevne får prioritert plass for å delta på sommerleir, noe som vil kompensere for at funksjonshemmede barn mangler tilrettelagte fritidstilbud. Høyre og Frp stemte imot forslagene som er nevnt ovenfor.

SV er opptatt av at loven følges opp med nok penger og forpliktende tidsfrister. Vi vil også opprette et tilsynsorgan for å passe på at loven følges. Det må være dyrt å diskriminere – billig å inkludere. Derfor vil vi også ha på plass positiv særbehandling med tilskudd til arbeidsgivere som legger til rette for funksjonshemmede.
Uførepensjonsutvalget foreslår nå å redusere friinntekten for uføretrygdede fra 72.000 til 15.000. Det er helt uakseptabelt. Det må bli enklere å kombinere arbeid og trygd. Friinntektsbeløpet bør derfor økes ut over dagens 72.000.

Mange av tilhørerne på møtet var opptatt av den såkalte «Torill-saken». Torill Brekke fra Horten var til stede og redegjorde selv for hvordan hun diskrimineres ved at hun blir trukket i trygd for å motta politisk godtgjøring. Hun skjelte ut alle partiene unntatt Sp og SV. Spesielt trakk hun fram SVsd Karin Andersen som var raskt på banen i å gi henne støtte: SV er ikke for høye politiske godtgjøringer, men det skal være likhet for alle. Godtgjøring er ikke lønn, men en motivasjon og en dekning av kostnader for politisk deltagelse. Det er urimelig at Torill Brekke skal si fra seg slik godtgjøring fordi hun har en funksjonshemning. Men det hadde forholdt seg anderledes om det hadde vært pensjonsgivende inntekt slik noen politikere som ordførere og varaordførere får.
SV har slagordet ”ulike mennesker – likemuligheter” som er i motsetning til Høyre og FrP som vil ha like tilbud til alle. Da kommer ikke de fram til mål som starter bak de andre.

Av Lars Egeland, 2. Kandidat til Stortinget for SV
I går var det valgkampmøte med FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Vestfold. Vi var en gjeng velvillige politikere som var møtt opp. Det er ikke ironi: Alle i politikerpanelet ga uttrykk for engasjement og innlevelse for de vanskelighetene mennesker med funksjonshemninger har.
Slike valgmøter er viktige fordi de bidrar til å trekke politisk fokus på viktige saker. Som en av møtedeltagerne sa: Det må ikke være sånn at de som roper høyest alltid er de som blir hørt. Men samme møtedeltager spurte også: Når det er sånn velvilje blant politikerne, hvor er det da det butter? Hva er det som gjør at vi ikke har kommet lenger?
Det er et godt spørsmål. Derfor er det nødvendig å se om det er viktige politiske forskjeller mellom partiene. Alle partiene snakket varmt for loven om universell utforming og mot diskriminering – en lov den rød-grønne regjeringa har fått vedtatt. Men både Høyre og FrP stemte mot de viktige prinsippene som er bærende for loven: Det er nå forbudt å diskriminere noen på grunn av nedsatt funksjonsevne, og det er forbudt å hindre folks tilgjengelighet til bygninger, anlegg, uteområder og transportmateriell. Loven slår fast at dette dreier seg om likestilling, ikke bare sosialpolitikk. Den innfører en aktivitets- og rapporteringsplikt for arbeidsgivere, som innebærer at de skal dokumentere bedriftens rutiner og tiltak mot diskriminering av funksjonshemmede.
Videre lovfestes prinsippet om positiv særbehandling. Et eksempel på det kan være at et barn med nedsatt funksjonsevne får prioritert plass for å delta på sommerleir, noe som vil kompensere for at funksjonshemmede barn mangler tilrettelagte fritidstilbud. Høyre og Frp stemte imot forslagene som er nevnt ovenfor.
SV er opptatt av at loven følges opp med nok penger og forpliktende tidsfrister. Vi vil også opprette et tilsynsorgan for å passe på at loven følges. Det må være dyrt å diskriminere – billig å inkludere. Derfor vil vi også ha på plass positiv særbehandling med tilskudd til arbeidsgivere som legger til rette for funksjonshemmede.
Uførepensjonsutvalget foreslår nå å redusere friinntekten for uføretrygdede fra 72.000 til 15.000. Det er helt uakseptabelt. Det må bli enklere å kombinere arbeid og trygd. Friinntektsbeløpet bør derfor økes ut over dagens 72.000.

Mange av tilhørerne på møtet var opptatt av den såkalte «Torill-saken». Torill Brekke fra Horten var til stede og redegjorde selv for hvordan hun diskrimineres ved at hun blir trukket i trygd for å motta politisk godtgjøring. Hun skjelte ut alle partiene unntatt Sp og SV. Spesielt trakk hun fram SVsd Karin Andersen som var raskt på banen i å gi henne støtte: SV er ikke for høye politiske godtgjøringer, men det skal være likhet for alle. Godtgjøring er ikke lønn, men en motivasjon og en dekning av kostnader for politisk deltagelse. Det er urimelig at Torill Brekke skal si fra seg slik godtgjøring fordi hun har en funksjonshemning. Men det hadde forholdt seg anderledes om det hadde vært pensjonsgivende inntekt slik noen politikere som ordførere og varaordførere får.

SV har slagordet ”ulike mennesker – likemuligheter” som er i motsetning til Høyre og FrP som vil ha like tilbud til alle. Da kommer ikke de fram til mål som starter bak de andre.

Read Full Post »

>Oljefesten har gått av hengslene. Men i stedet for å runde av festen, oppfordrer Oljeindustriens Landsforening til mer utagerende festing. De lover å skaffe vakthold. Mens strendene på sør- og Østlandet grises til av olje, benytter Siv Jensen anledningen til å angripe SV for å være naturromantikere. Jensens egen søster som er marinbiolog, svarer med å kalle henne en oljeromantiker. Langesund-ulykken gir oss en påminning om hva vi risikerer ved å åpne for oljeutvinning langs Nordlandskysten.

I opptil 15 år framover vil det bli liggende olje på strendene våre. Katastrofen ble forårsaka av et utslipp av bare 200 tonn bunkersolje. I Lofoten vil det gå opptil 250 oljetankere med opptil 300.000 tonn olje helt inntil fjæresteinene, når olja skal ilandføres. Ulykken med ”Full City” skjedde en sommernatt i stiv kuling. I Lofoten er dette daglig vær i vintermørke og snøslaps. Det gikk en halv time fra ankeret glapp for ”Full City” til båten sto på grunn. Det skal mye til å klare å ha en slepebåtberedskap som kunne ha berget skipet før grunnstøtinga. Oljeberedskapen kunne ha vært raskere på plass. Men snakker vi om et utslipp i 100.000-tonn klassen i full storm, så finnes det ikke utstyr som kan stoppe slike utslipp.

Innsatsen i Lofoten er hjemstedet til verdens siste store torskestamme. I 1977 tok SVs Berit Ås opp spørsmålet om en mulig oljeutblåsing i Stortinget. Daværende industriminister Bjartmar Gjerde avviste bekymringa og mente at Ås brukte statistikken på en gal måte. Han svarte med å fortelle om kvinnen som hadde lest at hvert femte barn som ble født var en kineser. Nå ventet hun sitt femte barn, og trodde det ville bli en kineser. Bare noen uker etter fikk vi den store ukontrollerbare Bravo-utblåsingen. Etter SVs mening er den beste oljeberedskapen å la være å gi tillatelse til å bygge ut.

Det er 30 år siden kampen var som hetest om utbygginga av Alta-Kautokeino-vassdraget. Vinteren 1980 ble jeg sjøl båret bort og bøtelagt ved nullpunktet i Stilla. Vi var mange ”søringer” som reiste nordover. Det var ikke fordi vi var opptatt av at naturen skulle vernes for vår egen del, men i solidaritet med det flertallet av befolkninga lokalt som hadde reist seg til kamp mot naturødeleggelsen. Slik er det også i Lofoten. To år etter at kraftverket var ferdigbygd innrømmet statsminister Gro Harlem Brundtland at utbygginga var unødvendig. Et enormt naturområde ble ofret for en vekstpolitikk som man trodde på da utbyggingsvedtaket ble fattet. I dag står vi overfor en klimakrise som gjør at vi må finne en vei ut av oljeavhengigheten. Å starte oljeutvinning langs Nordlandskysten er minst like lite fremtidsretta som Alta-utbygginga viste seg å være.

Hva bør skje her sør etter oljeutslippet? Etter Fjord Champion-forliset utafor Kristiansand for 4 år siden, tok SV opp kampen om å få statlig slepebåt på Sør-Østlandet. I år fikk vi en slik ordning i Nord-Norge, men det var synd at det måtte en ulykke til her sør før hele regjeringa kunne samle seg om å vedta en slepebåt-beredskap. Det må også stilles strengere krav til skipsfarten. Det gjelder oppankring langs kysten, en utviding av trafikksentralens ansvarsområde, og et raskere forbud mot bruk av bunkersolje. Beredskapen må styrkes, også når det gjelder utstyr til å rydde opp etter en ulykke.

Read Full Post »

>Formueskatten i Norge har ikke økt, men finansminister Kristin Halvorsen har gjort den mer rettferdig. Mange pensjonister som betaler skatt av pensjonen sin har måttet betale formueskatt fordi de gjennom et langt liv har samla seg på noen penger i banken. Nå har skatten blitt senket og fribeløpet økt. For å dekke disse kostnadene har formueskatten blitt tilsvarende økt for de med de aller største rikdommene. Mange av Norges milliardærer ville vært nullskattytere uten formueskatten. Formueskatten er fortsatt beskjeden med 1,1 % – de fleste andre betaler en mye større andel skatt.

Når man lever i et samfunn må man også akseptere å bidra. Å ikke ønske det, burde bare være flaut. Å protestere på omlegginga av formueskatten fra småsparere til de virkelig rike som ikke betaler inntektskatt, er direkte pinlig . Det er provoserende for alle med mindre inntekter som betaler sin skatt om ikke med glede, men som skjønner at skal vi ha pensjoner, skoler, samferdsel og eldreomsorg så må alle bidra.

Lars Egeland
Stortingskandidat SV

Read Full Post »