Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘IKT’ Category

>
I dag har Fritt Ord og Sparebankstiftelsen avholdt seminar om “norsk leksikon på nett”. Hva skjer med Store Norske lekiskon?

Francis Sejersted holdt hovedinnlegget. Han åpnet med å vise til grunnlovens paragraf 100 som ble vedtatt så seint som i 2004 (Jeg var faktisk med å vedta den som vara for Inga Marte også dengang). Grunnlovsparagrafen handler om ytringsfrihet og det står blant annet: Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale. Det er altså Statens oppgave å skape kunnskap, påpekte Sejersted. Han hadde en kunnskapsrik gjennomgang av sterke og svake sider både ved Store Norske Leksikon og Wikipedia. Den digitale revolusjonen som vi har opplevd fordrer mer – og ikke mindre – vekt på et redaksjonelt synlig ledd, som er Store Norskes styrke, sa han. Han understreket at Store Norske må gis en ny start, det kan ikke bare være snakk om at det får fortsette.

Sparebankstiftelsen og Fritt Ord har gitt penger slik at vi har fått en pustepause med tanke på avvikling. De har avtalt med Kunnskapsforlaget at leksikonets innhold kan bli gitt vederlagsfritt til et nytt selskap eller prosjekt som vil drive kunnskapsbasen videre. På sikt kan imidlertid ikke Sparebankene og Fritt Ord finansiere driften, men Sejersted viste til at universitetene har vist stor interesse for å delta – også Nasjonalbiblioteket.

Etter Sejersted var det gode og korte innlegg i rad og rekke. Bl.a: Anne Karine Nymoen i Norsk Studentunion viste til at det finnes to typer kunnskap: Sjølve kunnskapen og kunnskapen om å finne kunnskapen. Slikt varmer et bibliotekarhjerte. Rektor Ole Petter Ottersen ved UiO tok sterkt til orde for at det var en del av universitetenes formidlingsansvar å engasjere seg i en videreføring av Store Norske. Stein Morten Henningsmoen fra NTL Brit Langvik fra Skolenes Landsforbund mente at rettferdig fordeling av goder og lik rett til utdanning gjør at det er et statlig ansvar å ta vare på kunnskapsbasen i Store Norske. Ottar Grepstad fra Nynorsk kultursentrum pekte på at det forelå en mulighet til å etablere kunnskapsbasen allerede i 2001, men at Bondevik-regjeringa den gang stoppet anbudet på en kunnskapsbase.

Etter min mening var Grepstad inne på det viktige. Det var gode prinsipielle grunner til at Kristin Clemet i 2001 stoppet anbudet som i realiteten ville bety at den av muligens flere interessenter som ville vinne et slikt anbud, ville bli monopolist. Allerede den gang visste man at det ikke var grunnlag for et nettleksikon med statlig støtte og andre private konkurrenter.

Situasjonen nå er annerledes. Det er ikke snakk om å gi Kunnskapsforlaget penger for videre drift av Store Norske. Det handler om å overta kunnskapsbasen og drive den videre i en ny ikke-kommersiell form – forhåpentligvis med god forankring til institusjonene i høyere utdanning, evt Nasjonalbiblioteket og andre. Etter min mening kan dette bli begynnelsen på at vi får satt av nasjonale midler til å frikjøpe informasjon for allmennheten og for utdanningsinstitusjonene. Det kan gjelde en kunnskapsbase som et leksikon, men også andre ressurser som Norsk Elektronisk legehåndbok . Legehåndboka var en abonnementstjeneste, men er nå åpen for alt helsepersonell, men ikke for allmennheten. Hvorfor får ikke pasientene tilgang? Her er det et annet politisk klima enn for eksempel i USA der det ble et politisk krav om at alle skulle få tilgang til den store medisinske databasen Medline på nett, enda Medline er svært faglig mens Norsk legehåndbok bl.a. inneholder enkle oppskrifter på hva legen skal fortelle pasienten om den enkeltlidelser.

Vi må få et større politisk press på tilgang til kvalitetssikret kunnskap på nettet! Vi må sørge for at vi fortsatt har en kvalitetssikret kunnskapsbase tilgjengelig for allmennheten, som et supplement og et alternativ til andre kilder som Wikipedia!

Read Full Post »

>

Av Tom Kristensen og Lars Egeland, Vestfold SV

Personvernet har en forholdsvis sterk stilling i Norge, mye takket være Datatilsynets uredde og konsekvente arbeid. Nå er dette truet av EUs datalagringsdirektiv.

Personvernet gir en beskyttelse av privatlivets fred, men også rett til kontroll over opplysninger om oss sjøl – typisk private og personlige opplysninger. Datalagringsdirektivet er et angrep på den retten hver og en av oss har til å beskytte privatlivet.

Direktivet vil kreve at tele- og nettselskaper skal lagre informasjon om hvem du kommuniserer med og hvor du befinner deg når dette skjer. Disse opplysningene skal lagres i inntil to år. De er da tilgjengelige for myndighetene om de krever innsyn.

Denne voldsomme datainnhentinga skjer med påskudd om lettere å kunne avsløre alvorlig kriminalitet. Men etter vår mening kan vi ikke godta en så sterk kontroll og overvåkning av alle for potensielt å gjøre etterforskninga mot et lite mindretall kriminelle enklere. Direktivet bytter ut etterforskningsprinsippet med et generelt overvåkningsprinsipp – data om enhver innbygger lagres systematisk i lengre tid. Etterforskningsmessig holder det heller ikke mål – er det noe organiserte kriminelle kan så er det å lure overvåkerne ved å ligge et par hakk foran.

Georg Apenes, direktør for Datatilsynet har treffende karakterisert dette som å «konservere høystakker for det tilfelle at det skulle vise seg at det er en nål i en av dem». Apenes har også brukt sterkere ord og kalt direktivet «totalitært svermeri».

Lund-rapporten dokumenterte i 1996 en utbredt og ulovlig overvåkning av personer og grupper som blei ansett å utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet. Dette kunne eksempelvis være menige medlemmer av Nei til Atomvåpen eller fagforeninger. Hvem som blir stempla som en «trussel mot rikets sikkerhet» skifter. Etter krigen var venstresida blinka ut, i dag er det typisk islamske ekstremister som er i søkelyset.

Det er ikke noe samfunn som er vaksinert mot overvåkning og ukultur, derfor er hensynet til personvernet så viktig. Med datalagringsdirektivet vil Storebror kunne overvåke deg helt lovlig, for ikke å snakke om småbrødrene som kan skaffe seg sensitiv informasjon om det innsamla materialet kommer på avveie. Ved å lagre en slik datamengde kan man risikere å utlevere befolkningen for eksempel til et diktatur ved et regimeskifte i landet.

I Norge har vi et valg store deler av befolkninga i EU-landa misunner oss. Vi kan bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen og stoppe datalagringsdirektivet.

I den nye regjeringsplattforma går SV og Sp mot datalagringsdirektivet. Ap vil innføre direktivet. De har ikke brydd seg om tungtveiende innvendinger fra personvernhold til nå. Sannsynligvis har toget gått for å få Ap på rett spor, sjøl om en kunne håpe at partiets ikke særlig stolte overvåkningstradisjoner hadde vært en vekker.

Regjeringa er delt i sitt syn, denne saken avgjøres derfor i Stortinget. FrP og Venstre er klare motstandere av direktivet. Flere Høyre-politikere har uttalt seg svært kritisk, som Torbjørn Røe Isaksen, Nikolai Astrup og Michael Tetzschner. Nå sier AP at de forventer at Høyre berger flertallet for datalagringsdirektivet. Er begeistringa for EU større enn respekten for enkeltindividet i Høyre?

Sier Stortinget ja til datalagringsdirektivet er det et ja til at grunnleggende prinsipper som personvern og privatlivets fred ikke betyr så mye likevel. Det er starten på veien mot et samfunn vi ikke ønsker oss.

Read Full Post »

>
På Læringssenteret ved HiO har vi testet ut noen eboklesere. Det viktige er å bli kjent med teknologien, men framfor alt å se hvordan man vi kan bruke ebokleseren til daglige formål.
Sjøl har jeg testa ut Sonys ebokleser samt at jeg har kjøpt meg en Kindle fra Amazon. I tillegg leser jeg mye tekst i form av nyheter på min lille Sony Ericsson-mobiltelefon og har mobilt kontor på laptop’en min slik at jeg alltid er på nettet om jeg vil. Det betyr at jeg stort sett har med meg PC’en der jeg har med ebokleseren.

Jeg fikk en stor bunke med sakspapirer til styremøte i Høgskolen i Vestfold. Det kan det være kjekt å ha på ebokleseren, tenkte jeg. Jeg lastet ned word-filene og lastet dem inn i Sony-leseren. Da så jeg straks begrensningene i en relativt liten skjerm: Det gikk OK å lese der det var ordinær tekst, men straks det var tabeller ble det meningsløst. Jeg lasta inn dokumentene via å laste filene ned til PCen og over på Sony-leseren. Nå har jeg en gammel og tung Dell-laptop, men kanskje det beste hadde vært f.eks. en syltynn Mac som ikke hadde veid stort mer enn Sonyleseren og i tillegg hatt alle ekstrafordelene ved en PC?

Kindle gir deg tilgang til mange billige bøker – men de er på engelsk. Jeg burde nok gjerne lese mere engelsk, men jeg foretrekker jo aller helst norsk. Kindle-leseren er koplet opp online til Amazon. Grensesnittet er enkelt. Jeg gikk inn og kjøpte en bok av Marge Piercy. Jeg har lenge vært begeistret for henne, helt siden Pax ga ut boka Vida på 70-tallet. Skjønner ikke hvorfor ikke alle henens bøker er blitt oversatt til norsk. Nå kjøpte jeg «Sleeping with cats» som er Piercys memoarer. De gleder jeg meg til å lese. Skjermen og navigasjonen på Kindle virker bedre enn Sony, sjøl om den også er enkel. Du kan også høre lydbøker på Kindle’n, men hvorfor skulle jeg det? Da er jo IPOD’en mye mindre og enklere, eller mobiltelefonen for den sakens skyld.

Jeg har også tegnet abonnement på Frankfurter Allgemeine. Det koster ca 14 dollar i måneden, men jeg kan si opp i løpet av prøveperioden. Det er det nok sannsynlig at jeg gjør. Ikke for at det ikke er lett å lese avisa på lesebrettet, for det er det. Men jeg klarer jo ikke å få lest alle papiravisene som kommer i min veg allerede: Hjemme abonnerer jeg på Tønsbergs Blad og Klassekampen. Klassekampen begynte jeg å abbonnere på i valgkampen, og opplever nå at den kommer foran lokalavisa som jeg ikke trodde jeg kunne leve foruten. På toget leser jeg Aftenposten om morgenen og noen ganger også Dagens Næringsliv. Hjemover blar jeg gjennom Dagbladet og VG. Valget av hvilke medier du vil bruke oppmersksomheten på blir mer påtrengende når jeg kan få avisa på lesebrettet.

FAZ har også en rikholdig nettside. Ebokversjonen forholder seg til papirversjonen. Her finner jeg mange artikler som ikke finnes på nettsida, men nettsida gir meg også linker til blogger og videoinnslag. Og den er gratis!

I morgen skal jeg på styremøte i Psykiatrien i Vestfold. Jeg samlet dokumentene derfra som jeg hadde fått på epost, i en fil, konverterte den til PDF og sendte til min Kindle-konto. Etter ei tid fikk jeg beskjed tilbake om at Kindle ikke handterer PDF, men word. Dermed har jeg prøvd på nytt. Foreløpig uten svar! Jeg kan ikke si at jeg liker at jeg ikke sjøl kan laste den dokumenter til mitt eget lesebrett, men må gå veien via Amazon i USA.

Når det gjelder norske ebøker så er det problemer med å få slike på markedet blant annet som følge av moms-problematikken. Det er momsfritak på norske papirbøker, mens digitale kilder er pålagt moms. Når vi kjøper inn tilgang til databaser og fulltekstkilder fra utlandet får vi regning uten moms, og legger sjøl til en nærmest frivillig moms. Hvis norske forlag selger ebøkene sine fra utlandet blir det umulig å kunne pålegge en moms. Muligens har vi nå muligheten for å få fortgang på det som bibliotekene har krevd, nemlig at digital informasjon må få de samme rammebetingelsene som trykt informasjon dvs momsfritak.

Mens jeg har skrevet dette fikk jeg tilbakemelding fra Amazon at Kindle ikke handterer siste word-format, jeg har dermed gjort et nytt forsøk med å sende dokumentet mitt i rikt tekstformat. Vi får se. Nå tar jeg lunsj.

Read Full Post »

>Gratis nettilgang

>Jeg sitter på en campingplass på ei øy i Kroatia med PC’en i fanget. Kommunen tilbyr gratis trådløst nett i byen på den andre siden av bukta, og nett-tilgangen strekker seg også til meg her jeg sitter i vannkanten.

Slik åpen tilgang til nettet burde vi få flere steder i Norge også. SV ønsker likere tilgang til digital infrastruktur. God netttilgang er en forutsetning for trygge kunnskapsarbeidsplasser og demokratisk deltagelse. Hvorfor ikke tilby gratis nett der folk oppholder seg? Sprenge rammen for det gamle biblioteket og tilby gratis tilgang til det digitale biblioteket uansett hvor du oppholder deg?

En forutsetning for en slik satsing er at ressursene på nettet også er gratgis tilgjengelig. Derfor vil SV satse på digitalisering og tilgjengeliggjøring av kulturarven i det vi kaller en digital almenning – der alle fritt kan høste. Offentlig finansiert informasjon må være gratis og være tilgjengelig gjennom åpen kildekode-programmer. Det betyr at du skal få tilgang til informasjonen sjøl om du måtte bruke annen programvare enn for eksempel Microsoft.

Read Full Post »

>

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell har foreslått et system for lovlig fildeling med en lisens til opphavsrettshaverne. Det er et langt skritt framover. Som kunnskapsminister burde imidlertid Bård Vegar Solhjell også være opptatt av spredning av digitale kunnskapskilder – e-bøker og annen digital informasjon, f.eks. gjennom bibliotekene.

Det foregår en kamp om rettigheter til åndsverk. På den ene siden står allmennheten som ønsker tilgang til kunst, kultur og informasjon – helst gratis. På den annen side står opphavsrettseierne som ofte ønsker å tjene mest mulig på det de betrakter som sin eiendom. Opphavsrettseierne er ingen ensarta gruppa. Det dreier seg om produsentene av åndsverk – som forfattere og musikere som har en selvfølgelig rett til å tjene penger til å leve av åndsverkene sine, slik at de kan produsere mer åndsverk til glede for oss alle. Men – stadig oftere dreier det seg om internasjonale selskaper som først og fremst ønsker å suge mest mulig penger ut av kundene. Forfatterne og musikerne har en interesse av at deres verker blir spredt, mens andre opphavsrettseiere bare har interesse av å spre åndsverket hvis de kan tjene penger på det.

Dette fører blant annet til at opphavsrettsselskaper som f eks forlag, sitter med retter til f eks bøker som de ikke ønsker å gi ut på nytt, men som de også nekter andre å publisere.

Innen musikkbransjen har fortjenestene i en del år vært alt for store, musikk-cd’er har vært priset urimelig høyt. Samtidig har teknologien gjort det enkelt å spre musikk uten å betale for den – gjennom fildeling. Musikkbransjen har til nå ikke gjort store anstrengelser for å lage et system hvor folk enkelt og til en rimelig pris kan kjøpe musikk. Itunes er et eksempel: Itunes har lagt inn begrensninger slik at musikken ikke kan spilles på alle typer spillere, dessuten er det slik at det er begrenset hvor mange ganger musikken kan kopieres. Det betyr at hvis jeg kjøper musikken min lovlig, så mister jeg den hvis jeg bytter PC flere ganger.

Det er lov i Norge å kopiere åndsverk – men det er begrenset til nærmeste familie og venner. Kopiretten er ofte undervurdert: Takket være kopiering sitter vi i dag med bevarte kopier av viktige åndsverk, der originalen har gått tapt. Å sørge for tilstrekkelig nok med kopier er like viktig som å sikre trygg lagring av original.

Fildeling er å gå for langt i kopiering. Sjøl om musikken opprinnelig kan være kjøpt, så lager det problemer hvis et kjøpt eksemplar kan spres gratis til tusener. Men fildeling er blitt svært utbredt, ikke minst på grunn av mangelen på funksjonelle lovlige alternativer.

Alternativet som Bård Vegar Solhjell åpner for er å bruke den tekniske løsninga for fildeling – og gjøre den lovlig mellom privatpersoner med en liten avgift. Det innebærer en viss utviding av kopiretten, men det kompenseres ved at det innføres en avgift til opphavsretthaveren. Det vil være et stort skritt framover: Opphavsmennene vil sikres inntekter, allmennheten vil sikres tilgang til musikken på en lovlig måte.

I kampen som pågår om eiendomsretten i den digitale verden må SV som et sosialistisk parti både sikre at åndsverksprodusentene får inntekter, men også kjempe for allmennhetens rett til tilgang til kunst og kunnskap. Profitten til selskapene som formidler åndsverkene er mindre viktig, så lenge det finnes andre kanaler som sprer åndsverkene like effektivt. Vi må ikke lage rigide systemer som hindrer bruken av ny teknologi og spredning av kultur og kunnskap til alle. Husk at både musikk og tekst på nettet har en egenskap som er forskjellig fra mange andre varer: Kvaliteten svekkes ikke ved at mange deler den.

Diskusjonen som nå bølger når det gjelder musikk, vil også fort komme når det gjelder e-bøker. Vi mangler bare et gjennomslag for brukervennlig teknologi for å lese elektroniske tekster på skjerm. Både når det gjelder ebøker og musikk har vi en institusjon som bør kunne være sentral, nemlig biblioteket. I dag får opphavsmennene for papirbøker en godtgjøring for utlånet av bøker i bibliotekene. Jeg vil ha en tilsvarende ordning for musikk, film og elektroniske tekster via biblioteket. Mens staten kjøper inn 1000 eksemplarer av hver skjønnlitterær papirbok som kommer ut i Norge, har vi ingen tilsvarende ordning for elektronisk innhold. Tvert imot: Mens bøker og tidsskrifter har momsfritak, er det moms på elektronisk informasjon. Dette er regler som hindrer en effektiv (og miljøvennlig) utnytting av kunnskapen.

I prosjektet LÅTLÅN ble det åpnet for at bibliotekbrukere kunne låne musikk på nettet, mot at biblioteket betalte en avgift til Tono. Avgiften var satt alt for høy og prosjektet ble avsluttet etter kort tid. Men ideen er god, men vil kreve at det satses mer penger på bibliotekenes digitale tilbud.

Altså: Ja til fildeling for privatpersoner, ja til utlån av musikk og digitale tekster fra bibliotek

Read Full Post »