Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Lofoten’ Category

groven

Etter at LO-forbundene Fagforbundet, Handel og Kontor og El & IT har gått mot oljeutbygging i Lofoten, Vesterålen og Senja var det all grunn til å være optimist for Lofotens fremtid. Det var for tidlig: Sterke krefter i LO truer med splittelse om LO-kongressen vedtar vern av Lo-Ve-Se. NHO er på banen. Det er også sterke krefter i AP. Høyre og FrP står som vanlig på oljeindustriens side.

 

Derfor lanseres Konsekvensutredning som et kompromiss for LO. Det er det ikke: Konsekvensutredning etter Petroleumsloven betyr at man har bestemt seg for å bore, og at man bare vil ha utredet hvilke tiltak man eventuelt må gjøre for å ta hensyn til miljø og natur.

 

Fellesforbundet ber forbundene for offentlig ansatte å ligge unna en sak som dreier seg om mulige arbeidsplasser for Fellesforbundets medlemmer. Fagforbundets leder, Mette Nord, innvender at det er hennes medlemmer som kommunalt ansatte, som i stor grad får jobben med å rydde opp etter ekstremværet som vi har fått som følge av klimaendringene. Klimaendringene kommer som kjent fra CO2-utslipp fra oljeproduksjon og oljeforbrenning. Det påvirker oss alle. Det internasjonale energibyrået sier at 2/3 av kjente fossile ressurser må bli liggende urørt om vi skal ha mulighet til å nå målet om å begrense temperaturøkinga til 2 grader. Da må vi i hvert fall la Lofoten ligge som jo er et av verdens viktigste matfat.

 

Men er det ikke bra med økt kunnskap? Jo. Det til det har vi Forvaltningsplaner som regelmessig oppdateres med ny kunnskap. Lofoten er gyteområde for verdens største torskestamme, 90 % av all torsk fanget i Norge gyter her. Det er kunnskap som vi ikke hadde ved forrige oppdatering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Alle relevante fagmiljøer i Norge engasjeres i dette arbeidet .I den siste forvaltningsplanen  fikk vi også ny kunnskap  om sårbare korrallrev og nedgang i sjøfuglbestanden. Scenariene for en oljeutslippskatastrofe viste at fiskestammene ikke vil bli utryddet, men det er likevel ingen tvil om at en skipskatastrofe eller en utblåsing vil føre til et enormt økonomisk tap for fiskeeksporten og Lofoten som turist-merkevare. Lofoten er som kjent hjemstedet til verdens siste store torskestamme. Det mest overraskende med kunnskapsgrunnlaget som ble lagt fram var at det var vesentlig mye mindre oljeforekomster enn ventet, og den olja som finnes er i de aller mest sårbare havområdene.

 

 

 

Read Full Post »