Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Naturisme’ Category

naturist skjorte

Mye oppstyr om naturisme etter Dagbladets oppslag i dag, der jeg er intervjuet og ikke minst fotografert mens jeg hopper i bassenget. Sånn er den tabloide virkeligheten: Det hadde ikke blitt noe oppslag uten bilde, og bildet får mest plass. Vi får håpe noen leser intervjuet også.

Dessverre ble ikke forslaget om ”å legge til rette for mer naturlig nakenhet, for eksempel ved å støtte naturisme” vedtatt på SV-landsmøtet. Jeg er likevel optimist: Kropp som politikk er satt på dagsordenen og forslaget blir nok vedtatt ved neste anledning. Det var nødvendig med to avstemninger, mange stemte for, men ikke nok, og det var også mange avholdende stemmer.

Det er helt sikkert noen som reagerer negativt på Dagblad-oppslaget, men jeg har bare mottatt positive tilbakemeldinger. Ikke minst er det mange som rister på hodet over at ikke forslaget ble vedtatt. På den annen side: At SV unnlater å programfeste en positiv holdning til naturisme, betyr ikke at man er negativ. Det var en som påpekte at SV er for både homser og transer, men å støtte naturister er visst å gå litt for langt.. Men Audun Lysbakken avsluttet landsmøtet med å si at SV er et mangfoldig parti med rom for alle – fra fisker Ingebrigtsen i nord til naturister i bobil (to eksempler, men de er vel ikke ytterpunkter?)

Jeg håper vi kan få en offentlig debatt om det økende kroppspresset og fremmedgjøringa av kroppen i tida framover, jeg skal bidra så langt jeg kan.

Read Full Post »

Naturister_bader

Det var et fullt påkledd årsmøte i Vestfold SV som lørdag enstemmig vedtok SV at «SV vil fremme naturlig nakenhet f eks ved tilrettelegging for naturisme». Det er et tilleggsforslag til kapittelet om likestilling, feminisme og valgfrihet i partiets program. Der er det et underkapittel om kommersialisering som handler om kjøpepress, kroppspress og seksualisering – som er nettopp det naturister vil bekjempe.

I formålsparagrafen for Norsk Naturistforbund heter det:

«Forbundets formål er å arbeide for å legge forholdene til rette for naturismen i Norge. Naturisme defineres som en livsstil i harmoni med naturen. Dette uttrykt ved felles nakenhet uten skille mellom kjønn med den hensikt å øke selvrespekten, respekten for andre mennesker og andres meninger, og respekt for miljøet.»

I formålsparagrafen for en av lokalforeningene, Asker og Bærum Naturistforening, står det: «Foreningens formål er å fremme naturismen gjennom naturlig nakenhet i sosialt fellesskap, uten hensyn til kjønn, religion, politikk eller sosiale skillelinjer. Foreningen skal arbeide for at dens medlemmer skal gis anledning til å praktisere naturisme.»

Vedtaket på årsmøtet betyr selvsagt ikke at forsamlingen er blitt naturister, men at de vurderer naturismen som positiv med tanke på å bekjempe unaturlig kroppspress. Så vidt jeg vet er det første gang at naturismen settes inn i en slik politisk sammenheng av noe parti. Å velge naturisme er selvfølgelig et personlig valg, om man skal være positiv til naturismen fra samfunnets side er et politisk valg. Det kan handle om å legge til rette for steder der det går an å bade nakne i naturlig sammenheng, og det kan være å legge til rette for nakenbading i offentlige svømmeanlegg.

I norsk offentlighet er det fortsatt noe pikant ved naturisme og naturister. Virkeligheten er imidlertid ikke slik: På naturiststranda ser man at mennesker er vakre slik de er, enten de er tykke eller tynne, korte eller lange, store pupper eller små – det kommersielle kroppsidealet blir helt irrelevant på en naturiststrand. Derfor er det også at mange mennesker som ikke tør å stille seg til skue på en tekstilstrand (der man må ha på tøy), heller kommer til naturiststranda.

Jeg er overbevist om at det er bra for oss som samfunn om vi har mindre kroppspress og mer naturlig nakenhet. Det er i dag et paradoks at norske ungdommer aldri har sett mer porno – mer enn ungdommer flest i Europa – samtidig som de ikke tør å kle av seg i dusjen på skolen. Norge er blitt et av de landene hvor det er mest sjenanse og engstelse knytta til kropp og nakenhet.

Naturisme handler om å lage trygge arenaer der alle er nakne og ingen hverken stiller seg fram eller er der for å kikke – alle er like og kan derfor være trygge.

Gjennom historien har det selvfølgelig vært naturlig med nakenhet i familien, nakenhet ved bading – badetøy er noe som hører industrialiseringa til. Religionen har ofte bekjempet naturlig nakenhet. Den organiserte naturistbevegelsen startet i Tyskland der naturisme blir kalt FKK – Freikørperkultur. I 1898 ble den første FKK-klubben stiftet i Essen. Rundt 1900 oppsto det spom ble kalt «Svenske bad» i Berlin, ved Nord- og østersjøen. Bevegelsen spredde seg til Frankrike. Den politiske bakgrunnen for FKK-bevegelsen var sunnhet, ut av de grå bakgårdene, opp mot sola! En naken kropp er ikke noe skamfullt! FKK-bevegelsen var sterkt knytta mot ganske asketisk livsstil, avholdsbevegelse og sunt kosthold – vegetarianisme. De første nakne olympiske leker ble arrangert i Sveits i 1939. Hitlers maktovertakelse innebar at naturistorganisasjonene ble forbudt.

Etter krigen ble de startet opp igjen. Liberaliseringen på 60-70-tallet innebar en ny vekst for naturismen. Spesielt i DDR ble naturisme populært. Det skyldes mange forhold: En mer sekulær utvikling, mindre kommersiell kroppsfiksering (det påstås at spiseforstyrringer var ukjent i Øst-Tyskland inntil murens fall!) – og at folk kant sammen i et fellesskap der partiet ikke hadde kontroll.

Her til lands ble Norsk Naturistforbund startet for 50 år siden. 3. august er det offisiell feiring på Sjøhaug Feriesenter på Jeløya utafor Moss.

Read Full Post »

« Newer Posts