Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘rasisme’ Category

odinsI oktober 2014 skrev statsminister Erna Solberg brev til Petter Berg og 22 andre norske ordførere. Hun ba han ta initiativ til å sette i gang tiltak mot radikalisering av ungdom. Petter Berg tok Solberg på ordet og bystyret behandlet en sak om dette. Blant annet ble det utpekt en prosjektleder som skulle følge opp situasjonen i distriktet.

 I Politirådet kunne politiet seinere rapportere at man heldigvis ikke hadde registrert noe miljø med radikale islamister i Tønsberg. Problemet så heller ut til å være motsatt, nemlig høyre-ekstremister. Det er selvfølgelig en like viktig oppgave for radikaliseringsprosjektet å hindre at ungdom blir rekruttert til dette miljøet.

 Nå opplever vi at en klart høyre-ekstrem organisasjon under navnet Odins soldater marsjerer i Tønsbergs gater under påskudd av å skulle beskytte norske kvinner for overgrep fra innvandrere. Det virker ganske søkt. Fra før av har vi Natteravnene og politiet. Vi har et generelt forbud mot uniformerte politiske grupper. Nettopp av hensyn til ro og orden og for å hindre rekruttering, bør vi stoppe Odins soldaters markeringer i Tønsberg natterstider.

 Min erfaring som tidligere Natteravn i Tønsberg er at problemet i Tønsberg stort sett handler om at unge mennesker kommer i problemer fordi de får for mye å drikke, og at godt voksne mennesker ofte er et dårlig eksempel. Hvis det er noe problem knyttet til innvandrere, så handler det om at de diskrimineres på utesteder eller får kommentarer slengt etter seg.

 

Ordføreren på Nøtterøy har vært eksemplarisk klar i denne saken: Odins soldater ønskes ikke velkommen til Nøtterøy. Fra ordfører Petter Berg som er vertskap for prosjektet mot ekstremisme, har det vært stille. Skal vi stoppe ekstremismen må vi jobbe på minst to fronter: Ta klart avstand i offentligheten samtidig som vi i det skjulte arbeider for å trekke folk ut av ekstrem-miljøene. Jeg oppfordrer Petter Berg til å gjøre klart i offentligheten at Odins soldater ikke er velkomne i Tønsberg, samtidig som jeg forutsetter at radikaliseringsprosjektet nå setter alle krefter inn på å stoppe offentlig markeringer fra Odins soldater og hindre rekruttering til organisasjonen.

 

Read Full Post »