Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Vesterålen og senja’ Category

siste nytt fra havet

I dag presenterte Havforskningsinstituttet siste nytt fra havet. Mest interesse knyttet det seg nok til presentasjonen av ny kunnskap om Lofoten, Vesterålen og Senja. Rapporten  som ble lagt fram bekrefter med data ikke bare at Lofoten, Vesterålen og Senja er viktig for verdens største torskestamme. Rapporten viser at området er like viktig for de andre fiskeartene som sild, lodde, torsk, brosme, lange, uer, øyepål. Det neste funnet er at fiskeeggene og fiskelarvene fra disse artene hovedsakelig lever i eller rett under havoverflata og lever av alger som lever i overflata. Det betyr at de er særdeles utsatt for forurensing, f eks i form av olje.

–          Lofoten er vår regnskog, sa forsker Svein Sundby som presenterte rapporten. Mens fisken f eks langs Afrika gyter hele året, er vår fisk avhengig av å gyte i løpet av et par måneder.  Det finnes ingen andre områder i verden som er så viktig for verdens fiskeressurser som områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – sa Sundby.

lofoten kart

Den mørke delen av havet er havdypet utafor kontinentalsokkelen, der det ikke lever fisk sol torsk og sei, havstrømmene går opp langs kysten og langs kontinentalsokkelen og møtes i Lofoten der kontinentalsokkelen er smal, før fisken sprer seg ut i Barentshavet.

Havforskningsinstituttet har undersøkt havstrømmene langs kysten. Silda gyter på bunnen utenfor Møre, larvene føres opp i to strømmer: Kyststrømmen og den såkalte Atlanterhavsstrømmen eller Golfstrømmen som går langs kanten av kontinentalsokkelen.  Silda gyter i disse dager. I juli er den framme ved Røst. Slik er det også med de andre fiskeartene.

Vi kan diskutere om Lofoten, Vesterålen og Senja skal regnes til Barentshavet eller til Norskehavet. Sannheten er at Lofoten er motor og nav for begge havområdene, sa Knut Sunnanå. Produksjonen av biomasse i Barentshavet, de britiske øyer, Nordsjøen, Norskehavet er 800 millioner tonn i året. Av dette høster vi 3 millioner tonn fisk. 70 % av denne har egg, larve eller yngelfase i Lofoten, Vesterålen eller Senja.

Oljeutvinning i dette området gjør altså at vi setter fisket i hele Nordsjø, Norskehavet og Barentshavet i spill!

norskehavet

Det lille skraverte området ved Lofoten er navet for 70% av fiskeressursene som finnes i disse havområdene

Read Full Post »