Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘vold’ Category

rød knapp

Fra 1992 til 2011 har 49 171 kvinner og 36 336 barnn hatt et opphold på et av landets krisesentre. Til sammen har de overnattet 1845289 døgn for å redde liv og helse. Vi har alt for mange historier om vold, drap og trusler mot kvinner. Men volden er ikke et kvinneproblem, det er et menneskeproblem, et samfunnsproblem, et likestillingsproblem, et helseproblem, et demokratisk problem! Vi trenger handling og holdningsendringer! Vi menn har en spesiell oppgave i å si nei til vold mot kvinner!

Jeg går med en rød knapp på jakka for å  synliggjøre min vilje – personlig og politisk – til å bekjempe vold mot kvinner. Rød-knapp-kampanjen er satt i gang av Den norske kirke, Islamsk råd, Reform ressurssenter for menn, Norske Kvinners Sanitetsforening, Krisesentersekretariatet, Virke, Juridisk rådgiving for kvinner og Pensjonistforbundet.

Read Full Post »