Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Asylpolitikk’

asylbarn

Det er all grunn til å gratulere de 58 asylbarna som nå får sakene sine behandlet på nytt. Etter avtalen mellom FrP, H, V og KrF gjelder det barn som ble sendt ut fra sommeren 2014, som samtidig har bodd 4 år i Norge.

Bakgrunnen er at FrPs justisminister ikke har fulgt opp avtalen mellom regjeringa og V og KrF. Avtalen var en del av en asyl-enighet der asylbarna som hadde bodd lenge i Norge, skulle få større rettigheter mot at FrP fikk gjennomslag for en innstramming i asylpolitikken som blant annet skulle hindre at noen familier fikk bli så lenge i landet at man igjen skulle få et problem med langeværende asylbarn. Det er ikke første gang at vi har fått en type amnesti for lengeværende asylbarn. SV har to ganger fått til det samme: Første gang i 2004 da 120 barn fikk bli. Neste gang i 2007 da partiet fikk til endringer som gjorde at det skulle legges mere vekt på barnas situasjon. Det første til at mer enn 1000 mennesker fikk opphold i Norge. Det var selvsagt som resultat av liknende tøffe forhandlinger der AP inntok samme solle som FrP har gjort i de siste dagenes forhandlinger. Når FrP har kunne være tøffe i forhandlingene så er det blant annet fordi de har  visst at sjøl om AP støttet SVs mistillitsforslag mot Anunsen, så har AP  ikke ønsket at de 58 asylbarna  skulle få noen ny behandling av sakene sine.

Det spesielle med dagens kompromiss er at V og KrF har måttet betale FrP to ganger: Første gang i forhandlingene om samarbeidsavtalen i Nydalen. Når FrPs Anunsen ikke har fulgt opp denne samarbeidsavtalen, har de måttet betale han en gang til for at han skulle rette opp sine egne feil. Mens flere barn får bli, vil andre som allerede har fått asyl få avslag på varig opphold og bli sendt ut av landet.

Read Full Post »