Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘avfall’ Category

veireno

Vi kan ikke slutte med anbud bare fordi vi var uheldige denne gangen, sier Høyres Kårstein Eidem Løvaas som et svar på SVs krav om å ansette renovatørene fast i Vesar.  Problemet med Veireno var ikke at de gikk konkurs, men at kommunene har brukt et renovasjonsfirma som har en forretningsmodell bygd på sosial dumping. Slik må det bli når kommunene stadig kommer med nye anbud og hver gang forventer lavere priser.

Kårstein Eidem er stortingsrepresentant. Slikt sett er han en som utsetter seg for anbud hvert 4. år når det er valg. Tenk om kriteriet for å være stortingsrepresentant først og fremst var hvem som ville akseptere lavest lønn?

Veireno er anmeldt for en rekke brudd på Arbeidsmiljøloven, som ikke etterforskes. Ikke bare i Oslo, men også i Vestfold. I tillegg kjører de med biler som har ulovlig vekt. Det ble avdekket for over et år siden, men bilene brukes like herlig.

Riksrevisjonen har avdekket at bare halvparten av norske kommuner har en politikk for å avdekke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Under dekke av å skaffe innbyggerne billigst mulige tjenester, fremmer kommunene en kriminalitet som truer norske firmaer som ønsker å drive på en ryddig måte. Vi er i ferd med å få en permanent underklasse av lavlønte øst-europeiske arbeidere som ikke kommer seg ut av fattigdommen, og som ikke har hatt reallønnsvekst på 10 år. De er ofre for en politikk som hele tida skal presse prisene. Hver gang det er nytt anbud risikerer de å miste jobben. Til syvende og sist rammes hele samfunnet: Innovasjon, omstilling og produktivitetsvekst hemmes fordi man bringer inn lavlønte som gjør at man ikke presses til å gjøre ting smartere. Norske arbeidstakere rammes fordi vi får et arbeidsmarked der det er en rekke stillinger som man egentlig ikke kan leve av. Arbeidsinnvandrerne rammes fordi de blir en underklasse i samfunnet. Jeg tror ikke at norske skattebetalere ønsker en slik utvikling. Jeg er helt overbevist om at de da heller vil betale et par tiere mer i måneden for at det skal være fast ansatte renovatører med skikkelige arbeidsbetingelser.

Renovatørene utfører en samfunnskritisk og viktig tjeneste på vegne av kommunene. Vi vil ha renovatører som har tid til å være serviceminded slik at de f. eks. setter søppelstativene ordentlig tilbake på plass. Renovatørene skal ha arbeidsbetingelser som gjør at de kan stå i arbeid fram til pensjonsalder. Slik er det ikke når det bare er en mann på bilen som også skal hente avfallet, og som ikke har tid til å bruke liften på bilen til søppelbøttene.

Bruk av anbud har bare noe for seg hvis det er konkurranse i markedet. Konkurransen vil hovedsakelig gjelde på lønn der de vinner som tilbyr lavest lønn til de ansatte. Hvis vi vil svekke lønn som konkurransefaktor får vi lett private monopoler der private eiere har sugerør inn i kommunekassene. Da er svaret i stedet å slutte med anbud og utvikle effektivt drevne tjenester i kommunal eller interkommunal regi slik som Vesar. Offentlig drift gir også mer fleksibilitet. Jeg glemmer ikke når Tønsberg første gang privatiserte renovasjonen. Da betalte vi for å få hentet all søppel. Så bestemte politikerne at de ville ha papirinnsamling. Det var ikke med i kontrakten, så da måtte kommunen på nytt for å få papiret innsamlet separat.

Erfaringene fra de kommunene som har kommunal renovasjon, viser at de ikke er dyrere enn private. Det er en logikk i det: Noen har jo betalt for Veireno-eierens leilighet til 45 millioner på Aker Brygge. Det er det du som har betalt gjennom renovasjonsgebyret!

Read Full Post »

Thisted kommune på Jylland har satt seg som mål å bli karbonfri.  Ikke i 2020 eller 2050, men snart. Jeg besøkte kommunen på fredag og ble imponert.

De er ikke så langt fra målet. Thy Mors Energi er nettselskapet i Thisted. I Danmark er nettselskapene eid av folket, et kooperativ med innbyggerne som medlemmer. Nettselskapet eier i tillegg noen små kraftverk, men hovedsakelig kommer kraften fra 348 vindmøller som produserer 187 MW strøm. I tillegg produseres det strøm ved kommunens fjernvarmeanlegg. I det siste er det bygd ut mye privat solenergi. Bølgekraft er under utvikling. Mange av vindmøllene er små, men blir etter hvert byttet ut med større som kan produsere nesten 4 Mw.

I løpet av de siste par årene har 5 % av kundene installert solkraft. Det er en utfordring for nettet som ble bygd for å selge kraft, ikke motta kraft. Nettsjefen sier at det går freit i dag, men at nettet vil bryte sammen når 30% av kundene produserer solkraft. Da satser han på å ha utviklet smart-grid – smart-nett – der kundene i større grad kan bruke overskuddsenergien selv. Det kan være aktuelt å bruke elektrisk overskuddskraft til å varme fjernvarme, men best vil det være om man kan lagre noe av energien for eksempel i batteriene til elektriske biler.

Innkjøring til søppelforbrenningsanlegget. Det er helt luktfritt!

Thisted har et varmekraftverk basert på avfallsforbrenning. Dette startet de med allerede på 70-tallet, før det var aktuelt med kildesortering. Så her brennes alt avfall usortert. På 1990-tallet fikk de en ny ovn som ikke bare gir varme til fjernvarmeanlegget, men som lager damp som driver el-turbiner, etterpå varmer dampen opp vannet i fjernvarmeanlegget. Det er et avansert system for å rense både asken fra brenninga og røyken fra ovnen. Flygeaske som tas ut fra røyken sendes til Langøya i Vestfold. Asken ellers brukes som fyllmasse.

I kontrollrommet sitter en operatør og mater forbrenningsovnen med søppel samtidig som han ser ovnen på video-overføring.

Det finnes også et eget biobrenselanlegg som brenner halm. I tillegg henter de 42 graders varmt vann på 1200-meters dybde som også varmer fjernvarmevann før det injiseres i bakken igjen. Det siste som nå skal prøves ut er store speil som samler solenergi til å varme vann. Det skal normalt bare være effektivt i Sahara, men man har tro på at det kan være effektivt i Danmark også. (Det øverste bildet)

Borgermesteren i Thisted, Lene Kjelgård Jensen, forteller at de ved hjelp av vindmøllene eksporterer elektrisk energi fra kommunen. Fjernvarmeanlegget står for 80 % av oppvarmingen. Utfordringen som de nå skal ta fatt på er de resterende 20 % oppvarming samt fossilt brensel til transport som må erstattes med biogass og elektriske biler. Kommunen har elektriske biler, det leies ut elbiler for turistene og det er ladepunkter både i tettstedene og på parkeringsplassene ved de vernede naturområdene i kommunen.

Read Full Post »

 

Skal avfallet brennes for å gi energi – eller gir det bedre utnyttelse å lage bioenergi? Dette var et av temaene da Zero inviterte til konferanse om biogass 21. juni.

Konferansen starta med Ole Jørgen Hansen fra Østfoldforskning som pekte på at vi kaster 51,1 kg matvarer hver i løpet av et år, stort sett brukbar mat. Matkastinga i Europa og USA ville gitt 7 ganger tilstrekkelig mat  til verdens underernærte. Bud nr 1 er: spis maten din! Dvs ikke kjøp mer mat enn du trenger!

 

Sjøl om matavfall kan brukes til biogass-produksjon, er det mest klimavennlige altså å redusere matsvinnet. Det teoretiske potensialet for biogass fra mat tilsvarer 14 % av drivstoff-forbruket i Norge.

 

Toralf Iggersrud fra Bergen var invitert for å være skurken i selskapet. I Bergen brenner de nemlig avfallet, inkludert mat. Iggersrud dro noe av avfallets historie: Renovasjonen startet i Bergen i 1881 for å hindre spredning av farlige sykdommer. Latrineavfallet ble brukt til å lage prudrett som ble brukt som gjødsel i landbruket. Etter krigen produserte hver innbygger ca 50 kg avfall i året, dette tallet er nå bortimot 400. I 1960 begynte man i Bergen med å kompostere, men dette skjedde samtidig med at plasten kom inn i avfallet og førte til at ingen ville ha komposten. Nå utreder de i Bergen om de skal tillate avfallskverner som gjør at matavfallet går i kloakken. Hvis innsparingene på avfallssektoren kunne brukes inn i kloakksektoren, vil det muligens være det beste, mente Iggersrud.

 

Han konklusjon var:

–         Ingen behandlingsmetode av avfall løser alle problemer

–         Ingen behandlingsmåte fungerer uten avsetning på slutt-produktet.

–         Det finnes ingen ideell behandlingsmåte som vil være gyldig til evig tid.,

 

Eva Carina Aune fra Oslo presenterte Oslo kommunes satsing på optisk sortering av kildesortert avfall, og produksjon av biogass. Audun Aspelund fra Lyse Energi presenterte Lyses satsing på biogass og biogass-fyllingsstasjoner til bil. Han pekte på at ikke bare er biogass klimanøytralt, men det gir også mye mindre lokale utslipp. Pål Jahre Nilsen fra firmaet CAMBI presenterte deres løsning for mer effektiv biogassproduksjon. De skal nå levere et anlegg for over 11 millioner innbyggere i New York.

 

Siri Meling som er første nestleder i Energi og miljøkomiteen, og jeg, var invitert for å kommentere politisk. Jeg pekte på at Klimameldinga legger opp til at det skal komme en klimagassstrategi. Jeg mener at framtida for vanlige biler er elektrisitet, men at biogass er en god løsning for større biler. Biogass er et kinderegg, 3 gode ting i ett:  Det løser et avfallsproblem fra husstander og landbruk, vi får et klimanøytralt drivstoff, og vi får en rest som kan brukes til å erstatte kunstgjødsel i landbruket.

Her finner du alle foredragene fra konferansen: http://www.zero.no/fornybar-energi/foredrag-fra-biogassmote-i-oslo

 

 

Read Full Post »