Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘biogass’ Category

 

Skal avfallet brennes for å gi energi – eller gir det bedre utnyttelse å lage bioenergi? Dette var et av temaene da Zero inviterte til konferanse om biogass 21. juni.

Konferansen starta med Ole Jørgen Hansen fra Østfoldforskning som pekte på at vi kaster 51,1 kg matvarer hver i løpet av et år, stort sett brukbar mat. Matkastinga i Europa og USA ville gitt 7 ganger tilstrekkelig mat  til verdens underernærte. Bud nr 1 er: spis maten din! Dvs ikke kjøp mer mat enn du trenger!

 

Sjøl om matavfall kan brukes til biogass-produksjon, er det mest klimavennlige altså å redusere matsvinnet. Det teoretiske potensialet for biogass fra mat tilsvarer 14 % av drivstoff-forbruket i Norge.

 

Toralf Iggersrud fra Bergen var invitert for å være skurken i selskapet. I Bergen brenner de nemlig avfallet, inkludert mat. Iggersrud dro noe av avfallets historie: Renovasjonen startet i Bergen i 1881 for å hindre spredning av farlige sykdommer. Latrineavfallet ble brukt til å lage prudrett som ble brukt som gjødsel i landbruket. Etter krigen produserte hver innbygger ca 50 kg avfall i året, dette tallet er nå bortimot 400. I 1960 begynte man i Bergen med å kompostere, men dette skjedde samtidig med at plasten kom inn i avfallet og førte til at ingen ville ha komposten. Nå utreder de i Bergen om de skal tillate avfallskverner som gjør at matavfallet går i kloakken. Hvis innsparingene på avfallssektoren kunne brukes inn i kloakksektoren, vil det muligens være det beste, mente Iggersrud.

 

Han konklusjon var:

–         Ingen behandlingsmetode av avfall løser alle problemer

–         Ingen behandlingsmåte fungerer uten avsetning på slutt-produktet.

–         Det finnes ingen ideell behandlingsmåte som vil være gyldig til evig tid.,

 

Eva Carina Aune fra Oslo presenterte Oslo kommunes satsing på optisk sortering av kildesortert avfall, og produksjon av biogass. Audun Aspelund fra Lyse Energi presenterte Lyses satsing på biogass og biogass-fyllingsstasjoner til bil. Han pekte på at ikke bare er biogass klimanøytralt, men det gir også mye mindre lokale utslipp. Pål Jahre Nilsen fra firmaet CAMBI presenterte deres løsning for mer effektiv biogassproduksjon. De skal nå levere et anlegg for over 11 millioner innbyggere i New York.

 

Siri Meling som er første nestleder i Energi og miljøkomiteen, og jeg, var invitert for å kommentere politisk. Jeg pekte på at Klimameldinga legger opp til at det skal komme en klimagassstrategi. Jeg mener at framtida for vanlige biler er elektrisitet, men at biogass er en god løsning for større biler. Biogass er et kinderegg, 3 gode ting i ett:  Det løser et avfallsproblem fra husstander og landbruk, vi får et klimanøytralt drivstoff, og vi får en rest som kan brukes til å erstatte kunstgjødsel i landbruket.

Her finner du alle foredragene fra konferansen: http://www.zero.no/fornybar-energi/foredrag-fra-biogassmote-i-oslo

 

 

Read Full Post »