Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Fartøyvern’ Category

IMG_1405

Veteranskipet Kysten er tilbake i Tønsberg og ligger på sin gamle plass ved Honnørbrygga. Det er ikke mye å vise fram ennå. Jeg hadde invitert meg sjøl til omvis ning ombord i dag – sammen med daglig leder Petter Furuseth og styreleder Arve Wilhelmsen.

IMG_1391

IMG_1393

Mye skal gjøres, men skroget er tett og rustfritt. Den jobben ble gjort på Bredalsholmen Fartøyvernsenter i Kristiansand.  Men motoren må overhales, salonger og lugarer må pusses opp.  Styret har søkt Riksantikvaren om 3 millioner. Noe av dette skal gå som tilbakebetaling til Tønsberg kommune som forskutterte skrogarbeidet på Bredalsholmen, Resten skal gå til nytt dekk, overhaling av styrhuset, nytt varmeanlegg, strømfordelingsanlegg, vann og nytt dekk og rekkverk. Tømmermannen fra Osebergskipet, Geir Røvik er engasjert for å gjøre den jobben. Ellers er det allerede i gang en dugnadsgjeng som gjør arbeid hver uke ombord i båten. Det er fortsatt rikelig med rust som skal pikkes.

IMG_1401

Styreleder Wilhelmsen forteller at de vil lage nye toaletter som gjør at de kan ta gjester om bord og få etablert et lukket system slik at de ikke bare må spyler alt over bord.  Styret planlegger å søke om skjenkebevilling for å få ekstra inntekter til skipet, men også for å vise fram båten til Tønsbergs befolkning.

– Vi har en ambisjon om å kunne seile første tur 15. juni 2015 – sier Wilhelmsen.

 

Rikantikvaren vurderer fredning av skipet. Det vil gi faste inntekter når skipet er pusset opp slik at det er mulig å ha et godt vedlikehold av båten.

IMG_1394

Vask ombord i en av lugarene

Read Full Post »