Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Kysten’ Category

IMG_1405

Veteranskipet Kysten er tilbake i Tønsberg og ligger på sin gamle plass ved Honnørbrygga. Det er ikke mye å vise fram ennå. Jeg hadde invitert meg sjøl til omvis ning ombord i dag – sammen med daglig leder Petter Furuseth og styreleder Arve Wilhelmsen.

IMG_1391

IMG_1393

Mye skal gjøres, men skroget er tett og rustfritt. Den jobben ble gjort på Bredalsholmen Fartøyvernsenter i Kristiansand.  Men motoren må overhales, salonger og lugarer må pusses opp.  Styret har søkt Riksantikvaren om 3 millioner. Noe av dette skal gå som tilbakebetaling til Tønsberg kommune som forskutterte skrogarbeidet på Bredalsholmen, Resten skal gå til nytt dekk, overhaling av styrhuset, nytt varmeanlegg, strømfordelingsanlegg, vann og nytt dekk og rekkverk. Tømmermannen fra Osebergskipet, Geir Røvik er engasjert for å gjøre den jobben. Ellers er det allerede i gang en dugnadsgjeng som gjør arbeid hver uke ombord i båten. Det er fortsatt rikelig med rust som skal pikkes.

IMG_1401

Styreleder Wilhelmsen forteller at de vil lage nye toaletter som gjør at de kan ta gjester om bord og få etablert et lukket system slik at de ikke bare må spyler alt over bord.  Styret planlegger å søke om skjenkebevilling for å få ekstra inntekter til skipet, men også for å vise fram båten til Tønsbergs befolkning.

– Vi har en ambisjon om å kunne seile første tur 15. juni 2015 – sier Wilhelmsen.

 

Rikantikvaren vurderer fredning av skipet. Det vil gi faste inntekter når skipet er pusset opp slik at det er mulig å ha et godt vedlikehold av båten.

IMG_1394

Vask ombord i en av lugarene

Read Full Post »

>

Styret i dampskipet Kysten har stilt plassene sine til disposisjon på generalforsamlinga som skal holdes neste mandag. Samtidig sier ordfører Petter Berg til Tønsbergs Blad at han er optimist på Kystens vegne. Hva er det som skjer?
Det har vært avholdt møte med Riksantikvaren. Møtet var positivt på den måten at han lovet penger til Kysten – 4 millioner neste år. Men samtidig understreket han at det må være en egenkapital på 50 %. Styret har inngått avtale med Bredalsholmen om at de skal sluttføre stålarbeidene på Kysten til en fast pris av 10 millioner kroner. Deretter kommer tauing til Tønsberg før vi kan gå i gang med elektriske arbeider og innredning. Hvis vi skal ta Riksantikvarens krav om egendekning bokstavelig må vi skaffe på bordet i hvertfall 12 millioner. Styret har arbeidet med ulike finansieringsalternativer, men vi har vanskelig for å se at det er mulig å skaffe mye lokal kapital i hvert fall før skipet ligger i Tønsberg.
Vi hadde et tilbud fra AC NOR-gruppen ved Abrahamsen om å overta aksjene i skipet og fullføre restaureringa. Majoritetseier i selskapet – Tønsberg kommune ved ordfører Berg – sa nei til dette.
Nå ligger initiativet hos ordfører Berg. Hvis han kan redegjøre for hvordan egenkapitalen kan skaffes på generalforsamlinga på mandag, så er problemet løst. Da kan Berg velge om han har tillit til at styret får fortsette, ellers står han fritt til å bytte oss ut. Hvis Berg ikke har noen planer om hvordan pengene kan skaffes, er det derimot vanskelig for styrets medlemmer å kunne fortsette. Jeg har vanskelig for å tenke meg at kommunen kan gå inn med poengene som mangler. Støtte fra næringslivet må være mer konkret enn generell velvilje. Slik vurderer jeg situasjonen som en av styrets medlemmer.

Read Full Post »