Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘høyre-ekstremisme’ Category

Trude Teige har jobbet som reporter og programleder for TV2. I tillegg har hun skrevet kriminalbøker. I 2015 kom boka «Mormor danser i regnet» som har sin bakgrunn i tyskerjentenes skjebne i Norge.  Temaet er interessant, men historien er banal og boka skjemmes av mange små, men irriterende historiske feil.

demmin.jpgHovedpersonen i boka er Juni som etter mormoren Teklas og moren Lillas død og sitt eget sammenbrudte ekteskap, kommer til øya utafor Kragerø. Derfra avsløres familiens tragiske skjebne gjennom tre generasjoner som starter med at mormoren ble forelsket i en tysk soldat.

Etter frigjøringen følger mormor Tekla med soldaten Otto til en oppsamlingsleir i Mandal. Her får de to kjærestene tildelt et enkeltrom i boka. Er det troverdig når de ikke var gift? I august 1945 innførte regjeringen en provisorisk anordning der det ble vedtatt at norske  kvinner som giftet seg med tyskere mistet sitt norske statsborgerskap selv om de bodde i Norge. Hvert 7. ekteskap inngått i 1945 var mellom tyske menn og norske kvinner – over 3000. Tekla er en av dem som gifter seg for å få følge med Otto til Tyskland. Men kunne hun bli gift i løpet av to dager når hun var umyndig?

Ødeleggelsene i Tyskland kommer som et totalt sjokk på både Otto og Tekla. Jeg skjønner at inntrykket av å oppleve ødeleggelsene må ha vært sterkt. Men det kunne ikke være noen overraskelse for tyske soldater som hadde kontakt med familie hjemme, at det var store ødeleggelser.

Otto er fra byen Demmin  i Mecklenburg-Vorpommern. Tekla og Otto drar dit, men byen er okkupert av russerne og det blir derfor ingen gode dager som arvingtil en herregård, slik Otto hadde ventet.

Historien om Demmin handler om Europas største kollektive selvmord. Dagen før russerne inntok byen og i dagene etter, tok særlig kvinner og barn livet av seg i redsel for hva som ventet dem når russerne kom. Det gikk en selvmordbølge over hele Tyskland. Bare i april og mai tok 5000 mennesker livet av seg i Berlin. I Demmin anslås tallet til å ligge rundt 900, det var hver syvende innbygger. Forklaringene spriker: Etter nederlaget ved Stalingrad hadde nazi-myndighetene intensivert sin propaganda om at det ikke ville være verdt å overleve et militært nederlag som ville innebære ødeleggelsen av den tyske nasjonen. Innbyggerne hadde dessuten gode grunner til å frykte russernes raseri i form av voldtekter og overgrep. Mytene om at tyskerne ikke kjente til overgrepene under krigen, er sterkt overdrevet. Demmin  var et sterkt støttepunkt for nazistene både før og under krigen. Folk her ante nok ganske mye om hva tyskerne hadde foretatt seg i  Polen, Ukraina og Russland. De fryktet å lide samme skjebne.

I ettertid vet vi at det var inngått avtale mellom borgermesteren i Demmin og sovjeterne om at byen skulle overgi seg mot å unngå plyndring. På kirka i byen var det heist hvitt flagg. Da russernes forhandlingsdelegasjon kom, åpnet en tysk lærer ild og 17 sovjetere ble drept. Byens apoteker inviterte russerne til seiersfest der alle sovjeterne ble forgiftet. Dette var bakgrunnen for at russerne angrep byen. Noe av dette forteller Teige om i boka.

Hvert år demonstrerer nynazister 8. mai i Demmin for å minnes de russiske overgrepene og myndighetenes fortielse. Det er riktig at masse-selvmordet er en ukjent del av historien om nazi-nederlaget. Demmin var i den delen som ble Øst-Tyskland. Det passet selvfølgelig ikke myndighetene der med oppmerksomhet om et masse-selvmord foran den forestående befrielsen som russerne sto for. Likevel må nok ansvaret deles mellom den reelle frykten for russerne og den innbilte psykologiske propagandaen fra nazi-myndighetene om at det ikke var verdt å overleve nazi-Tyskland fall. Fortielsen kan ikke forsvares, men selve masse-selvmordet var en siste tragisk konsekvens av nazi-regimet.

Ottos far råder familien til å dra vestover. Det er forståelig, og mange flyktet vestover. Men at innbyggerne i Demmin kunne vite noe om etableringen av Øst-Tyskland som egen stat allerede i 1945, er like lite troverdig som at Otto tygger peppermynte-tyggegummi i Norge eller at Tekla har vansker med å få vasket strømpebuksene. Tyggegummien kom til Europa med amerikanske soldater, strømpebuksene kom først på 50-tallet og DDR ble først opprettet i 1949.

Otto blir drept og Tekla blir overfalt når de forsøker å rømme vestover. Det kan ha skjedd, samtidig var «den grønne grensa» mellom okkupasjonssonene ganske åpen både i 1945 og de to neste årene. Tekla vil hjem til Norge, men hun er ikke lenger norsk statsborger. Dette var den tragiske skjebnen til jentene som fulgte med eller ble sendt til Tyskland. Norge hadde ikke noen fredsavtale med Tyskland før i 1951 og før det fikk ikke tyskere tilgang til Norge. Jeg synes historien om hvordan Tekla kommer seg hjem og blir gift med en norsk motstandshelt, virker lite troverdig og gjør boka dårligere på samme måte som historien om at Otto blir drept av russerne. Teige vil ha reine helter som ikke svikter kjærligheten. Men kjærligheten kan dø av enklere utfordringer enn det som møter Tekla i Tyskland. Det hadde gjort boka mer troverdig.

Historikeren Florian Huber utga for øvrig boka «Kind, versprich mir, dass du dich erschiesst» (Barn. lov meg at du skyter deg) om det kollektive selvmordet i Demmin i 1945.

huber.jpg

Read Full Post »

I høst var jeg med på å arrangere et fagseminar om høyre-ekstremisme og høyere utdanning. Hva gjør høgskolene i møtet med høyre-ekstremisme? Hva gjør vi for å forberede sosialarbeidere, lærere, sosionomer, sykepleiere, journalister og bibliotekarer til å kunne møte høyre-ekstremisme når de kommer ut i jobb?  Seminaret hadde også relevans for hvordan pressa skal forholde seg til ekstremisme. Er det slik at troll sprekker i lyset? At ekstreme synspunkter avsløres når de utsettes for debatt?  Noen vil huske at Tønsbergs Blad brukte dette som grunngiving for å publisere noen kronikker i valgkampen – kronikker som ga uttrykk for Eurabia-myter. En oppfølging av disse mytene er at de som sviker landet ved å slippe inn innvandrere er legitime mål for de som forsvarer vår kultur. Utøya- ofrene hadde skyld selv, de var i tillegg noen feiginger, ble det påstått i disse kronikkene.

En debatt om ekstremisme må selvfølgelig starte med å definere hva  det er.  Filosof og forsker Lars Gule foreslo følgende: Ekstreme oppfatninger om verdens beskaffenhet som avviker sterkt fra vår beste kunnskap. Som et eksempel nevnte han heksetro. Under hekseforfølgelsene i middelalderen kan man mene at man ikke hadde kunnskap nok  til å si at hekser ikke kan trolle sykdom på folk.  Slik kunnskap har vi i dag.
Slike påstander er i dag ekstreme. Andre eksempler er de som benekter at det under annen verdenskrig forekom jødeutryddelser, eller konspirasjonsteorier som  sier at amerikanerne aldri har vært på månen.
Det er påstander som rett og slett ikke stemmer med virkeligheten. Dette gjelder også de såkalte Eurabia-teoriene om at muslimene har en mer eller mindre hemmelig plan om å gjøre Europa muslimsk.
Lars Gule skilte deretter mellom ekstreme ytringer og ekstreme handlinger.  Ytringene er i utgangspunktet ikke så farlige som handlingene, men noen ytringer treffer så hardt at de blir en handling.
Ytringsfrihetens grenser må settes slik at de ikke står i motstrid til andre menneskerettigheter, mente Gule.  Islamofobiske meninger kan man åpenbart ikke forby. Men islamofobiske eller antisemittiske ytringer?

Øyvind Strømmen har arbeidet mye med å kartlegge høyre-ekstreme grupper.
Han startet med å knuse myten om at nazisme og fascisme var et tysk og italiensk fenomen som stoppet med slutten av annen verdenskrig. Den er en klar linje mellom tradisjonell nazisme, nynazisme og ekstreme anti-muslimske bevegelser.

Bildet: Øyvind Strømmen, som akkurat har kommet med boka «Det mørke nettet»

Kristian Bjørkelo, religionshistoriker fra Universitetet i Bergen, viste hvordan  tidligere skinhead’er nå framstår  som intellektuelle som er opptatt av å bevare nordiske kultur og identitet. Nå rekrutterer de ikke bare fra nazistiske miljøer, men også fra religionskritiske og konservative. Det er vanskelig å bruke betegnelsen ekstremister på alle de som slutter seg til denne islamkritikken, mente Strømmen. Han definerte ekstremisme som vilje til å ty til vold for sine standpunkter, eller standpunkter som har vold som konsekvens.  Nettpøbel er imidlertid noe annet, sa Strømmen som sammenlignet en del publiseringer som å
invitere til hjemm- aleine fest for ungdom og  forlate huset:   Avisene
legger ut en artikkel og inviterer til å komme med kommentarer. Steng kommentarfeltene mente Bjørkelo, de skaper en ide om at det er legitimt å snakke slik som nettpøbelen gjør. Å gjøre det under eget navn stopper dem ikke, verten må ta ansvar for å rydde opp!

Når ekstremistene slipper til i avisene legitimeres meningene deres. De vokser på slike diskusjoner. Når meningene ikke er basert på kunnskap, hjelper det ikke å møte påstandene med fakta. Å diskutere med dem har derfor ikke noe formål.

På 1980-90 tallet så vi en framvoksende nynazisme i Norge.  Det ble møtt med følgende strategi: Vend nynazismen ryggen, ikke diskuter med dem, ikke gå inn på deres premisser. Bygg muren høy. De som ble rekruttert til disse miljøene forsto at å være nynazist betød at de ville få vanskeligheter med å få seg utdanning og jobb, venner utenfor miljøet osv. De skjønte at de valgte et liv i ensomhet og utstøtthet. Samtidig med at muren ble bygd høy, ble det laget hull: Et sosialt hjelpeapparat som var på plass når nynazistene ville forlate miljøet. Som fikk dem inn i utdanning og jobb og i nye miljøer. Som ga dem en ny start. Den nynazistiske kjernen ble ikke knust, men rekrutteringa stoppet.

Jeg tror dette er en strategi som er gangbar mot den ekstreme anti-islamismen vi ser i dag.  Det er imidlertid krevende: Strategien må brukes mot ekstremismen, men må ikke ramme  kritikk som ligger innenfor et normalt politisk ordskifte.  Samtidig må vi være oppmerksomme på at grensene for det som er blitt politisk stuerent har flyttet seg for langt. Tønsbergs Blad-kronikkene  er et eksempel på det.

I høst har vi hatt det mange har kalt «debatten om debatten».  I sin nyttårstale oppfordret statsminister Stoltenberg oss til å bli «digitale nabokjerringer»  som skal følge med å ta til motmæle der det spres
ekstreme synspunkter.   Etter min mening er det viktig å bli
nabokjerringer som protesterer der det kommer rasistiske og ekstreme synspunkter på arbeidsplassen eller i familien. Men samtidig må vi være oppmerksomme på  at det kan føre til at vi går inn i en diskusjon på ekstremistenes banehalvdel.  Derfor tror jeg at løsninga er å vende de ekstreme ryggen.

Vi kan ikke stoppe diskusjonene og mytespredningen på høyre-ekstreme nettsteder og blogger. Men vi kan stoppe rekrutteringa ved ikke å spre disse debattene til et åpent rom, og dermed legitimere dem.  Hvis Pressa tar dette ansvaret, må vi andre sørge for å rope Ulv bare når det virkelig er en ulv på banen,  dvs bare når det er noen som kommer med ytringer som sprer hat, har vold som konsekvens, som sprer kunnskapsløse myter  og  rammer svake gruppers menneskeretter.

Read Full Post »