Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Information searching’ Category

Søndag setter jeg meg på flyet til Tel Aviv for deretter å reise inn til Gaza på oppdrag for Unesco. Jeg skal undervise lærere som jobber med lærerutdanning på ulike universiteter, i bruk av digitale hjelpemidler i undervisning og læring.

På Læringssenteret og bibliotek ved  Høgskolen i Oslo og Akershus har vi et læringslaboratorium som har arrangert internasjonale sommerskoler, og som samarbeider om undervisning i Uganda og i Kina. Læringslaboratoriet er også ansvarlig for Førstebibliotekarprogrammet som skal gi bibliotekar førstekompetanse. Det er med utgangspunkt i denne enheten at oppdraget til Palestina er kommet. Det blir kjørt et kurs i Ramallah på Vest-Bredden. Men når det gjelder studentene i Gaza så får ikke de utreise, og derfor reiser vi to stykker inn for å holde kurset. Sammen med meg reiser Aslak Ormestad, som også opprinnelig er Tønsberg-gutt.

Det blir en spennende tur. Jeg blir plukket opp av en tæksi på flyplassen som tar meg med til Jerusalem, der jeg skal møte Aslak for deretter å bli kjørt gjennom israelske check-points inn i Gaza. Sikkerheten er høy slik at det er begrensinger på hvor vi kan bevege oss, at vi må ha radiokontakt osv.  Jeg er spent på hva som møter oss der.

En av tingene jeg skal undervise i, er hvordan lage egen blogg og bruke den i opplæringsøyemed. Det betyr at det også blir daglig blogging fra Gaza på meg.  I tillegg lager jeg en egen engelsk Latina-in-gaza-blogg.  Vi skal også ha opplæring i bruk av sosiale medier, gratis internett-tjenester f.eks. fra Google, WordPress, youtube, flick, picasa osv. Da skal jeg blant annet vise youtube-filmene fra støttekonserten vi hadde i Tønsberg for Gaza etter Israels angrep i for-fjor.

 

Read Full Post »

This is a film from Otis College which is a College for Art and Design in Los Angeles :http://www.otis.edu/

They say about themselves that «Otis is a creative  of artists, designers and students working together in Los Angeles, a world center of cultural production». Not unlike Latina?

Information literacy is literacy for the Information Age. As they say in the movie:  «A single current newspaper contains more written and visual information than the average person in the 17th century was likely to come across in their entire lifetime.» How do we handle that?  How do libraries cope with that? The film is made for art students, but that only means that they also talk of visual competencies.

Read Full Post »

This is a good film explaining what Boolean operators are, that is AND, OR, NOT

Read Full Post »

The deep Web (also called Deepnet, the invisible Web, dark Web or the hidden Web) refers to World wide web content that is not part of the surface web,  which is indexed by standard search engines..

Mike Bergman, credited with coining the phrase, has said that searching on the Internet today can be compared to dragging a net across the surface of the ocean; a great deal may be caught in the net, but there is a wealth of information that is deep and therefore missed. Most of the Web’s information is buried far down on dynamically generated sites, and standard search engines do not find it. Traditional search engines cannot «see» or retrieve content in the deep Web – those pages do not exist until they are created dynamically as the result of a specific search. The deep Web is several orders of magnitude  larger than the surface Web.

According to Wikipedia it estimated that the deep web contains 91,000 terabytes. By contrast, the surface Web (which is easily reached by search engines) is only about 167 terabytes; the library of Congress, in 1997, was estimated to have perhaps 3,000 terabytes.

Deep Web resources include the databases which you are admittted to via a library.

Read Full Post »