Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘skogvern’ Category

Onsdag var miljøminister Bård Vegar Solhjell og jeg på  skogtur sammen med  blant annet Nina Jensen som er generalsekretær i WWF – Verdens Villmarksfond. Anledningen var at WWF sammen med Naturvernforbundet og SABIMA har laget en rapport om skogvern der de har listet opp de 50 viktigste områdene i landet som de mener bør vernes først.  I rapporten foreslår de en opptrapping av skogvernet slik at 10 % av skogen er vernet. I dag er det bare litt over 2 %. Da Nina Jensen overleverte rapporten til Bård Vegar Solhjell kunne han fortelle at SV har fått gjennomslag for en sterk øking av midlene til frivillig skogvern i Statsbudsjettet for neste år. I inneværende år er det satt av 130 millioner, men til neste år kommer det 100 millioner til. Det var en nyhet som ble særdeles godt mottatt!

Skogturen gikk langs Lysakerelva – en naturperle midt i et tett befolka område på grensa mellom Bærum og Oslo. Vi var heldige med været også. Mens regnet fossa ned om morgenen kom sola fram og skinte klart gjennom grønt løvverk. Langs Lysakerelva har skogen fått passe seg sjøl. Gamle trær har falt over ende og  er levested for et utall av arter. som vi fikk en orientering om på veien langs elva. Her finnes det mose-arter som bare finnes her i Norge, og sjeldne sopparter som vi studerer på bildet nedafor.

Bård Vegar Solhjell, Lars Egeland, Nina Jensen og kvinnen bak rapporten, Trude Myhre – som er fra Andebu i Vestfold

Skogvern er en viktig sak for SV av flere grunner: Å bevare den gamle skogen og la gamle trær få råtne og bli en del av karbonlageret i skogbunnen er viktig for å ta vare på artsmangfold og for å hindre CO2-utslipp. Skogen gir flotte muligheter for oss mennesker til kontakt med naturen og friluftsliv. Lista som miljøorganisasjonenen har utarbeida over områder som bør vernes snarest, er det både skogområder i folks nærmiljø, og større skogområder lengre fra folk. På lista finnes rike lavlandsskoger, bekkekløfter, kalkskoger, boreal regnskog og olivinfuruskog som er skogtyper som Norge har et internasjonalt ansvar for å verne.

Det frivillige skogvernet har blitt en suksess. Både naturvernorganisasjonene og grunneierne ønsker mer vern, det er bare penger det står på. Nina Jensen oppfordret til at det skulle lages en nasjonal plan for skogvern. Bård Vegar Solhjell lovet at det var noe han skulle vurdere.

Read Full Post »