Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Ukraina’ Category

Ukraina må ikke tape!

For en tid tilbake ble jeg invitert til å holde appell for en markering foran Stortinget i regi av Fredsinitiativet 2022. Arrangementet hadde tre paroler: 1. Stopp krigen! Russland ut av Ukraina. 2. Klimasatsing, ikke opprustning. 3. Julefred – våpenhvile og forhandlinger nå. Jeg sa fra atNei til Atomvåpen og meg sjøl, var uenige i den siste parolen – den er kontroversielll fordi en våpenhvile nå kan gi russerne tid til å bygge opp sine styrker. Men – hvis jeg kan si hva jeg vil, så vil jeg gjerne holde en appell, sa jeg, fordi Nei til Atomvåpen skal være til stede der fredsvenner er.
I dagene før arrangementet ble det mye leven, nettopp knytta til parolen om våpenhvile. Ukrainere gikk offentlig ut og tok avstand fra arrangementet, LO-lederen tok avstand fra at Oslo LO støttet arrangementet. Nedenfor følger manuset mitt slik jeg framførte det i dag foran Stortinget. Det var noen ukrainere til stede og protesterte mot våpenhvile, vi ble enige og vel forlikte.

Dere som er kommet her er opptatt av fred og opprørt over krigen i Ukraina. Jeg er glad for at nei til Atomvåpen kan få si noen ord, selv om vi ikke er blant arrangørene fordi vi ikke kan støtte parolen om våpenhvile i Ukraina. Det er ikke en del av vårt politiske grunnlag.

Vi er her for å protestere mot Russlands angrepskrig mot Ukraina, og kreve at de trekker alle sine tropper ut. Vi er her i solidaritet med et folk som slåss for å frigjøre landet fra okkupasjon, i solidaritet med en befolkning som opplever stadig folkerettsstridig terrorbombing som har som formål å gjøre det mest mulig ulevelig for sivilbefolkningen.

Stormaktenes manglende respekt for folkeretten skaper krig – som vi har sett i Libya og i Irak. Manglende respekt for menneskerettigheter og minoritetsbefolkningers rettigheter i særdeleshet, skaper grunnlaget for krigen. Her har mange land svin på skogen, uten at det gjør Russlands angrep på Ukraina mer akseptabel.

I hele etterkrigstida har vi hørt at atomavskrekkinga skulle hindre slike kriger som vi nå ser i Ukraina. I stedet var det tvert om: Det var Russlands selvsikkerhet som atommakt som gjorde at de turte å ta seg til rette i Ukraina. Atomvåpnene har altså ikke evna å skape fred slik tilhengerne av atomavskrekkinga har ment, nå er atomvåpnene der bare for å hindre at atomvåpen blir brukt.

Putin truer med atomvåpen. Det snakkes om bruk av såkalte taktiske atomvåpen som ofte fremstilles som mindre og ikke så farlige. Det finnes ikke små atomvåpen. Men ideen bak de taktiske atomvåpnene er at de skal kunne brukes på slagmarken. Det er en ide hentet fra den kalde krigens dager. I dag er dette meningsløst i en situasjon i Ukraina der det er en lang og tynt bemannet frontlinje, som det ikke er noe militært formål i å bombe med atomvåpen. Skal russerne rykke inn i et atominfisert Ukraina?

Det betyr ikke at vi kan slappe av om atomvåpen. Krigen har et potensiale til å eskalere og komme ut av kontroll, der atomvåpen fort kan bli et siste våpen som tas i bruk, særlig når varslingstida reduseres og tidspresset øker. Vi så faren for eskalering da ukrainske raketter drepte to mennesker i Polen, det vil helt sikkert skje igjen.

Det er russiske atomvåpen folk nå er redde for. Men hva gjør NATO? Nato har fortsatt i sitt strategiske konsept at de forbeholder seg retten til å svare på et konvensjonelt angrep med atomvåpen – det vi kaller førstebruk. Konseptet var til diskusjon på NATOs toppmøte i sommer. Hvis det var noen gang NATO trygt kunne si fra seg retten til førstebruk, var det nå – hvor Russland står med et sterkt svekket konvensjonelt forsvar og NATO er overlegne. Det ville bidratt til noe mer forutsigbarhet og demping av spenningen overfor en fiende som framstår som stadig mer uforutsigbar.

I 1994 ga den sør-afrikanske regjeringen en gave til det internasjonale atomenerergibyrået. Det var en skulptur, av en plog – laget av ikke-radioaktivt materiale fra den siste atomraketten Sør-Afrika hadde. Landet sluttet frivillig med atomvåpen, og var blant de første som ratifiserte FNs atomvåpenforbud. Smi våpna om til plogjern er hentet fra bibelen. Et slagord som fredsbevegelsen i vest, men særlig i Øst-Europa brukte før murens fall.

Atomvåpen og klimaendringer er de to eksistensielle truslene som menneskene står overfor.

I USA brukes det like mye penger på atomopprusting som det vil koste å gjennomføre en ny grønn deal som gjør USA bærekraftig.

Halvparten av ferdige studenter innen teknologi og realfag i USA, går til selskaper som utvikler, bygger eller vedlikeholder atomvåpen. Skal vi få til et grønt skifte trenger vi de beste hodene for å utvikle mer bærekraftige løsninger innen energi, transport og produksjon. Da trenger vi alle talentene som i dag jobber med atomvåpen.

Å smi våpna om til plogjern er fortsatt et godt slagord!

USA, Kina og Russland står for over halvparten av klimautslippene i verden. Sammen med de øvrige fem atommaktene i verden utgjør disse landenes utslipp ¾ av alle klimagasser. Skal vi løse klimaproblemene, trenger vi at atommaktene samarbeider. Det er derfor en nødvendig start på samarbeidet for å redusere klimagassutslipp, at atommaktene slutter å true hverandre med utslettelse, at vi får til et system med gjensidige sikkerhetsgarantier som et alternativ til opprusting.

Det ser ganske mørkt ut akkurat nå. Men midt oppe i en slik krise, finnes det også muligheter. På 1980-tallet foregikk kampen mot nye mellomdistanseraketter i Europa. 3 måneder før Gorbatsjov og Reagan møttes i Reykjavik så det også helt mørkt ut. Så skjedde ting fort.  Vi fikk en avtale om nedrustning og fjerning av alle mellomdistanseraketter fra europeisk jord. Det skjedde fordi det var en aktiv fredsbevegelse som var der og krevde handling. Det er også nødvendig nå. Også når det gjelder Ukraina kan ting skje fort. Etter denne krigen må vi bli enige om at vi ikke vil ha et Europa der innbyggerne er gisler under trusselen om bruk av atomvåpen – et atomvåpenfritt Europa. Vi trenger et sikkerhetssystem som bare kan virke når også naboen føler seg sikker – et gjensidig sikkerhetssystem som omfatter også landene som ikke er i NATO – som Russland.

Finland og Sverige blir medlemmer i NATO. Før medlemskapet er på plass, stiller de ingen krav. Medlemskapet kan innebære økt spenning mellom NATO og Russland. Men Nordens befolkning ønsker ikke et Norden med atomvåpen. Derfor må kravet om atomvåpenfri sone i Norden reises nå.

Krigen i Ukraina vil ikke avsluttes militært. De færreste kriger ender med militær seier. Det må skje gjennom forhandlinger på et eller annet tidspunkt, samtidig som det er mange av oss som sliter med at Russland skal få noe igjen for å ha startet angrepskrigen. Derfor støtter ikke jeg eller NtA parolen om våpenhvile. Samtidig dør folk i Ukraina hver dag som følge av krigen. Det er et forferdelig dilemma som Nordal Grieg skriver om i sitt skuespill om Pariserkommunens siste dager, Nederlaget, skrevet i skyggen av den tapte spanske borgerkrigen.  Kommunardene står mot muren, uten patroner i våpnene. De venter på å bli skutt. Lucien sier: de som kommer etter oss må ha bedre våpen. De skal seire, seire, seire! Godheten kan bare seire ved vold, sier Delecluze. Mens Gabrielle svarer: Gi meg større krav til mennesket enn at det skal være umenneskelig. Kampen kommer, sier Delecluze, det er en lovmessighet som er sterkere enn oss. Gabrielle svarer: Så får vi gjøre mennesket sterkere enn lovmessigheten. Hva kan ikke ånd gjøre? Den kan få undertrykte til å tro, og undertrykkere til å tvile.

Men: Pariserkommunen falt. Demokratiet i Spania falt som følge av intervensjon fra Tyskland og Italia. Det ble en verdenskrig før fascismen ble knust. Ukraina må ikke tape! Da taper hele Europa! Slava Ukraina!

Read Full Post »

Foto: Jane Lazarz https://www.flickr.com/photos/walkingcolorado/

Skal dere vinne tilbake  Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja må dere regne med at vi bruker atomvåpen, sier Russland. Russland har erklært at de fire regionene er innlemmet i Russland, og minner oss på landets atomvåpendoktrine som sier at atomvåpen kan brukes om landets sikkerhet er truet.

Mange blir selvfølgelig redde for at Russland skal bruke atomvåpen, når krigen går dårlig med  konvensjonelle våpen. Det er lett å føle seg  maktesløs. Men nettopp i krisen finnes det mulighet for endring, ved at verden kan erkjenne at atomvåpnene bare gjør oss mer utrygge.

Hvorfor har vi atomvåpen?

Enkelte mener at atomvåpen er et nødvendig onde, fordi det skaper en terrorbalanse som hindrer krig. Samtidig er det viktig å avmystifisere våpnene. USA har ikke behov for atomvåpen for å forsvare eget territorium mot konvensjonelt angrep, men for å avskrekke fra å gå til angrep på allierte som f eks Norge. Men trusselen om at USA vil starte en global atomkrig som involverer at USA selv risikerer å bli angrepet, om Russland skulle invadere Svalbard eller Finnmark, er lite troverdig.

Atomvåpen er ikke brukbare våpen

Bort sett fra at atomvåpen er dypt uetiske våpen fordi de rammer uskyldige sivile, så er teorien bak avskrekkinga at et angrep på en atommakt ville føre til gjengjeldelse som ville ødelegge angriperen. Dermed ville ingen ha interesse av å starte en krig. Men for at avskrekkinga skal ha troverdighet, må man faktisk vise vilje til å ta våpnene i bruk. Det er ingen logiske argumenter for hensiktsmessigheten av å ta i bruk atomvåpen. Også teorien om massiv gjengjeldelse er problematisk: Om USA blir ødelagt, har USA da egentlig noen interesse av at også Russland blir ødelagt?

De seinere åra har atommaktene utviklet mindre, såkalte taktiske atomvåpen. Ideen er at bruk av slike våpen kan tenkes uten at vi får en verdensomspennende ødeleggelse. Slike våpen kan man tenke seg kunne tas i bruk i Ukraina – eller mot Norge. Det innebærer en stor fare for eskalering ved at et land ikke vil tape en krig der mindre atomvåpen blir brukt, når man samtidig sitter med et lager av større atomvåpen siktet inn på fiendens byer.

Atomavskrekkinga virket ikke

Det var slike langvarige kriger som Ukraina-krigen nå ser ut til å utvikle seg til, som atomavskrekkinga skulle hindre: Faren for at en konvensjonell langvarig krig eskalerer til atomkrig, skulle hindre at slike kriger i det hele tatt brøt ut. Krigen i Ukraina innebærer altså et sammenbrudd for troen på atomavskrekking. Nå kan man si at atomvåpnenes eneste formål er å hindre at atomvåpen blir tatt i bruk.

Dystert for nedrustningsarbeid

Antallet atomstridshoder har gått kraftig ned siden 1986, men har vokst igjen de to siste åra. Alle 9 atommakter er i gang med modernisering eller opprustingsprogrammer. Det har ikke vært nedrustningsforhandlinger om bilaterale avtaler – avtaler mellom enkeltland – siden 2010. Når det gjelder nedrustningsavtaler i FN-regi har det ikke skjedd noe på 25 år. Deltakerlandene i ikke-spredningsavtalen avsluttet nettopp et møte i New York uten å komme til enighet om noe. Det eneste nye som har skjedd er den internasjonale forbudstraktaten mot atomvåpen som er blitt gjeldende folkerett. Men foreløpig har ingen atommakter sluttet seg til. Men avtalen har potensiale til å bli et nyttig verktøy i framtida.

Er det bare tomme trusler?

Det er gode argumenter for at en rasjonell fiende ikke vil ta i bruk atomvåpen fordi de har så stort potensiale til å eskalere en utslettende verdenskrig. Den største trusselen nå er at vi ikke kan basere oss på at fienden er rasjonell, og at en krig har en egen dynamikk som gjør at atomvåpen kan tas i bruk i en krisesituasjon. Stadig kortere varslingstid fra atomvåpen blir avfyrt til de treffer, skaper økt nervøsitet. Den største faren er altså at atomvåpen blir tatt i bruk ved feilvurderinger i en situasjon med økt spenning.

Er det håp?

Atomvåpen klarte ikke å forhindre Ukraina-krigen. Men atomvåpnenes eksistens kan føre til at krigen utvikler seg til en ødeleggende verdenskrig. Ukraina krigen kan ses på som en kulminering av mange års negativ utvikling når det gjelder sikkerhetspolitisk samarbeid og nedrustning. Akkurat nå ser det ganske mørkt ut. Krisen kan innebære at mange ser at atomvåpnenes eksistens bare bidrar til å gjøre verden utryggere. Erfaringene fra 1980-årene viser at endringer i positiv retning kan komme svært fort og overraskende. Derfor er det så viktig at vi opprettholder institusjoner, regelverk og dialog om nedrustning. Det omfatter også sivilsamfunnsorganisasjoner som Nei til atomvåpen og anti-atomvåpenorganisasjoner i mange land, organisasjoner som var nødvendige bidragsytere for de store nedrustningsavtalene som avløste den kalde krigen på 1980-tallet. Det er derfor viktig å ikke gi opp håpet, men se at i dagens krise finnes det en stor mulighet for endringer som gjør verden tryggere. Norge har en viktig oppgave i å snakke med vår atom-allierte USA om at atomvåpen ikke gjør oss sikrere.

Read Full Post »