Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘valg 2011’ Category

Valget er over. Det ble ikke noe resultat å glede seg over for SV. I Vestfold mistet vi kommunestyreplassen i Andebu, Lardal, Sande og Hof. I flere andre kommuner mistet vi representanter, sjøl om vi fortsatt er med. I Tønsberg var det anløp til dramatikk da valgkvelden begynte med resultatene fra forhåndsstemmene: Bare 1,4 % til SV! Det betød at SV lå an til ikke bare å ryke ut av bystyret, men at vi fikk en skikkelig på kjeften fordi SVerne i kommunen tydeligvis ikke hadde tillit til oss, men langt flere stemte SV på fylkestingsvalget. Tønsbergs Blad ante godt stoff og ville ha kommentar. Jeg sa at de tallene trodde jeg ikke noe på. Jeg ble imidlertid litt mer i tvil når de samme tallene også dukket opp på NRKs sentrale nett-tjeneste.

Det var bare tull. Rart at ikke de som sto for opptellingen sjøl reagerte. Så vi dt jeg nå skjønner hadde de ikke bare talt feil, men de hadde også byttet om SV og SP. Men ingen la merke til at SP så ut til å gjøre et kjempegodt valg, mens SV lå dårlig an. Uansett, når fintellinga var over steg vi fra 1,4 til 5,3. Det holdt nesten til de tre mandatene vi hadde fra før. Men vi ble større enn Venstre og KrF, og det har faktisk betydning ved fordeling av utvalgsplasser mm. Vi ble den beste SV-kommunen i Vestfold, og det må vi være fornøyd med.

Nå starter arbeidet med å gjenreise SV. Vi tapte mye til AP. Det er ikke så rart. Vi framsto som lillesøster til AP, som forsvarer av den samme politikken. I tillegg framsto AP som mer radikale, fellesskapsorienterte og ikke minst mer positive overfor innvandrere, – enn vi er vant til. Egenmtlig behøver det ikke å være så stort problem om SV taper til AP når de er radikale. AP vet at går de mot høyre igjen så vil de tape til SV. Men SV må ikke bli så lite at vi plutselig har den situasjonen at det ikke finnes noe venstresosialistisk parti på pletten når AP går mot høyre. Det kan raskt bli situasjonen. Derfor kan vi ikke bare prioritere små og store seire i regjeringa, vi må også prioritere å ha et radikalt, sosialistisk parti med en tydelig politikk og en sterk organisasjon. Og Stein ørnhøi har rett da han sa i Klassekampen at det er forskjell på posisjoner og makt. SV kan også ha stor innflytelse uten å ha flertallsposisjoner. Det vet vi som har lang erfaring som opposisjonspolitikere.

Read Full Post »

I kveld arrangerte Fagforbundet i Vestfold konsert med åge Aleksandersen og Sambandet i Runar-hallen i Sandefjord. 2000 fagorganiserte ble oppildnet av Åge og lokale gode oppvarmingsartister .  Ikke minst smakebiter Fagforbundets i Vestfolds egen «Rød Tråd» med bl.a. Sandefjord Svs 3. kandidat Oddvar Myklebust.

Det var hyggelig at Fagforbundet inviterte oss rød-grønne politikere. Men sjøl var jeg sliten av jobb og valgkamp og tenkte: Er nå dette en riktig prioritering å
dra på konsert mitt i valgkampen?  Det var det. Konserten ga energi. Jeg gikk løfta ut med kampviljen på topp. Politikk er ikke bare argumenter. Politikk er kanskje først og fremst følelser. Følelser om tilhørighet. Samhold. Fellesskap. Dele godene. Dette er politiske følelser der fagforbundet og SV står sammen.

Disse følelsene er blitt sterkere etter 22. juli som appellanten fra Fagforbundet sa det: Terroraksjonen var et angrep på venstresida og den rød grønne regjeringa fra krefter som vil ha mindre mangfold i Norge. Fagbevegelsen er en del av norsk venstreside. Oppfordringen var klar: Bruk stemmeretten. Stem på de partiene som representerer fagbevegelsens verdier.

Takk til Fagforbundet for en flott kveld!  Jeg gleder meg til godt samarbeid videre på SVs vegne. På Fagforbundets Havna-konferanse i vår ble vi enige om noen politiske hovedsaker. Disse skal vi i SV kjempe for etter valget. Vi har levert vår arbeidsgivergaranti:

  • Nei til uønska deltid. Rett til  heltid for de som ønsker.
  • Nei til privatisering. I Tønsberg  vil SV si opp avtalen med Attendo Care om drift av sykehjem.
  • Bygninger som kommunen trenger  over tid, skal eies av kommunen. Skattepengene skal brukes til  omsorg, ikke til profitt til utleiere.
  • Vi skal sloss for flere  lærlingeplasser.

Read Full Post »