Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘skolepolitikk’

flerelærere.infografikk_nyttforslag-01Vi må sikre oss nok lærere, skriver KrFs Anders Tyvand i TB. Det er SV helt enig i. Ja, faktisk mer enn det: Å få en lærernorm som regulerer hvor mange elever det kan være pr lærer, er et av de kravene SV stiller for å støtte en ny regjering. En meningsmåling utført av IPSOS viser at SV har folkets støtte i dette kravet.

 

Hele 61% av de spurte mener at flere lærere er det viktigste tiltaket som vi kan gjennomføre for å styrke kvaliteten på skolen. Hele 75 % av SV-velgerne mener dette, og det er flertall både blant Aps velgere, Senterpartiet, Miljøpartiet og KrFs velgere. Ja også flertallet av FrPs velgere støtter SV-kravet. Ser vi derimot på velgerne blant KrFs samarbeidspartier V og H er de uenig i å få flere lærere.

 

Anders Tyvand skriver at KrF allerede har fått gjennomslag for å få ansatt flere lærere. I budsjettforhandlingene med H og FrP fikk KrF penger som skulle gå til å ansette flere lærere. Men pengene ble gitt til kommunene uten øremerking. Og ikke bare det. Samme dag som Tyvand skriver i TB, kan andre aviser fortelle at Utdanningsdirektoratet har gitt beskjed til kommunene at de ekstra pengene ikke må brukes til annet enn vikarer, fordi det ikke er gitt at det ble mer enn en engangsbevilgning. Hvis man ikke øremerker midlene eller innfører en lærernorm er faren stor for at det heller ikke blir flere lærerstillinger!

 

Derfor er det så viktig å få en lærernorm. SV stiller krav om maks 15 elever pr lærer på 1-4. klassetrinn, og maks 20 elever pr lærer for de eldre barna. Spesialundervisning skal holdes utenom. Dette er et krav som SV står sammen med både Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen om.

 

AP sier nei til en lærernorm som skal gjelde på hver skole. De vil ha en lærernorm basert på antall elever i kommunen. Det betyr at vi kan ha kommuner med små klasser i utkantene og store klasser i sentrumsområdet. Det er en mye billigere ordning, men den løser ikke problemet som handler bom at det skal være gruppestørrelser som sikrer at elevene blir sett og fulgt opp av læreren. Med dagens meningsmåling som viser at vi har folket i ryggen i denne saken, mener vi kravet om en lærernorm er mulig å vinne! Men det blir ingen lærernorm uten regjeringsskifte!

Read Full Post »

Regjeringa vil fjerne 67 lærere fra ungdomsskolen i Vestfold. Vestfold SV ber Stortinget i stedet fjerne dette forslaget fra Regjeringa, og pålegge statsråd Isaksen å legge fram den forskningsbaserte evalueringa av ungdomsskolesatsinga som Stortinget har pålagt ham å få utarbeidet.

lars-grete-elin

Av Lars Egeland, stortingskandidat for SV, Grete Wold, foreslått 2. kandidat og Elin Dahling, foreslått 3. kandidat

 

I Statsbudsjettet 2017 foreslår regjeringa å avvikle hele satsinga på flere lærere i ungdomsskolen. Satsinga som ble innført av kunnskapsminister Kristin Halvorsen i 2013, innebar at ungdomsskoler med mange elever pr lærere fikk tildelt ekstra lærerstillinger. Til sammen utgjorde det totalt 600 lærerstillinger, av dem var 67 på 19 ulike skoler i Vestfold. Lærersatsinga var en første start på å trappe opp lærertettheten for å kunne innføre en minstenorm for antall lærere i skolen. Høyre mener at det ikke har betydning hvor store elevgruppene er pr lærer. Utdanningsorganisasjonene og SV har ment det motsatte: Det er nødvendig med flere lærere om elevene skal få god tilpasset opplæring, slik loven forutsetter.  Nå blir ordninga avvikla før forsøksordninga er evaluert. Er Høyre redd for svaret på evalueringen? Hilde Hogsnes og Magnus Hotvedt Rystad ved Andebu ungdomsskole fyller to av de 67 lærerstillingene som Vestfold er tildelt. De ble intervjuet av Tønsbergs Blad da ordninga ble innført. De la ikke skjul på at flere lærere gir flere muligheter i undervisninga, som å kunne dele klassen i enkelte fag og forholde seg til en mindre gruppe. Eller det kan være godt å være to lærere til å hjelpe elevene i klasserommet. Som de sa: Det er ikke lett å være en kjempegod lærer hvis man ikke har tid til elevene! Også i forhold til mobbing kan lærertetthet ha en positiv betydning, slik de for eksempel har erfart på Revetal ungdomsskole. Med forslaget til statsbudsjett står vi altså i fare for at 67 stillinger i de mest utsatte ungdomsskolene i Vestfold forsvinner fra sommeren 2017.  Vi er redd for at det betyr dårligere skolemiljø, økt fare for frafall etter ungdomsskolen og dårligere læringsutbytte for elevene. Derfor krever Vestfold SV at Stortinget fjerner forslaget og følger opp sitt eget pålegg til undervisningsministeren om å få gjennomført en forskningsbasert evaluering av det fireårige forsøket med å styrke ungdomsskolen.

 

Read Full Post »