Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sv’

eiendomsskatt

Det er ikke mer sannsynlig at AP skal innføre eiendomsskatt i Tønsberg, enn at FrP gjør det. Slikt sett kan de rike puste lettet ut, det er fortsatt de med minst penger i Tønsberg som skal betale gjennom økte brukeravgifter og dårligere kommunale tjenester.

Det kan se ut som den politiske debatten i Tønsberg er kokt helt tørr, når Tønsbergs Blad gir FRPs Moldvær og Hogsnes to sider til å forsøke å skremme folk med at Tønsberg AP kan komme til å innføre eiendomsskatt. Når flere kommuner tar i bruk eiendomsskatt, er det fordi de er i økonomisk krise – og da er det like mye H/FRP-kommuner som AP-kommuner som innfører dette. Samtidig er det slik at hvis man ikke innfører eiendomsskatt har man heller ingen muskler til å gjøre politiske endringer, dermed later FrP, H og AP som de er veldig uenige, men i hovedsak er det bare på overflaten. Når partiene fremmer sine budsjettforslag er de nesten like.

Når SV gjennom flere år har foreslått eiendomsskatt, er det først og fremst for å omfordele velstand. Slik vi har utformet vårt forslag, vil skatten omfatte den tredjedelen av befolkningen som har størst boliger. Inntektene har vi brukt til å opprettholde kommunale tjenester som blir foreslått kuttet, slik som kulturskole, svømmeundervisning, leirskole og gratis skolefrukt. Men også til å redusere brukerbetalinga i eldreomsorgen, skolefritidsordning og barnehage. Det betyr at for de av Tønsbergs innbyggere som bruker kommunens tjenester, ville de fleste tjene økonomisk på at eiendomsskatten blir innført. Ved sist budsjettbehandling i Tønsberg foreslo vi å gjennomføre inntektsavhengig betaling i barnehagene, gjennom redusert betaling for de med lavest inntekter. Dette var egentlig et forslag fra Høyre, men uten eiendomsskatt hadde de ingen mulighet til å gjennomføre sin egen politikk.

Mens Høyre og FrP har kjempet mot eiendomsskatt, har de ikke hatt skrupler med å øke festetomtavgiftene. Økningen overgår langt hva eiendomsskatten vil bety for den enkelte. Det er mange som har festetomter, men kanskje ikke de mest velstående som FrP og H vil verne. Og som AP gjennom sitt manglende mot til å gå for eiendomsskatt, også verner i praksis. Det gjør at det er SV som framstår som den politiske opposisjonen i Tønsberg, mens de andre partiene er like maktesløse.

Som regionsenter har Tønsberg en oppgave å tilrettelegge for næringsliv og handel. Eiendomsskatten på næringseiendommer gjør at bedrifter som ikke betaler skatt til byen, må betale for at det skal tilrettelegges med veier, gatelys, byfornying. Tønsberg trenger utvikling av byen, da kan vi ikke ha en fattig kommune i Robek-registeret. Store deler av eiendomsskatten fra næringslivet har vi foreslått brukt til byfornying, men også til å bygge og vedlikeholde boliger til de som ikke eier egen bolig, og som aldri fikk de rentefradragene som eiendomsskatten er en tilbakebetaling av.

Read Full Post »