Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Museum’ Category

vestfoldmuseetDirektør ved Vestfoldmuseet, John Fredrik wallace og arkivleder Karianne Schmidt Vindenes – i de nye lokalene til Vestfoldarkivet.

125 000 – halvparten av Vestfolds befolkning besøkte et av Vestfold-museene i fjor. Jeg er en av dem som trekker opp gjennomsnittet.  Det er 13 ulike visningssteder, og ikke alle er like kjente. Har du f.eks vært på Aluminiumsmuseet i Holmestrand?

kaffelars

Kaffelars fra Høyang aluminium , Holmestrand Aluminiumsmuseum

I dag besøkte jeg Vestfoldarkivet og samlingsforvaltningen ved Vestfoldmuseene. Samlingsforvaltningen er en fellestjeneste for de enkelte museene som ligger i et industriområde i Hinderveien i Sandefjord. Her er også fellesadministrasjonen for Vestfoldmuseene. I samlingsforvaltningens magasin kan gjenstandene lagres under trygge forhold. Når gjenstandene kommer fra museene blir de reingjort, frosset i tre døgn for å være sikker på at det ikke følger med insekter, og deretter lagret under de riktige temperaturforholdene. Det er egne magasin for tekstiler og for andre gjenstander.  Samlingsforvaltningen har konservator som kan restaurere gjenstander. Alle gjenstandene blir profesjonelt fotografert. Når det gjelder fotografier blir de scannet  før de oppbevares under trygge forhold.

samlingsforvaltning

Restaurering

I fjor åpna Vestfoldarkivet i nye lokaler i Hinderveien. Her er det plass til utvidelser. Arkivene kan kjøres rett inn fra gata, der de blir gjennomgått og reingjort før de går til ordning og magasinering.  Det er også blitt plass til en lesesal for arkivets brukere. Det eneste som er synd er at arkivet ligger godt utafor sentrum slik at man er avhengig av bil for å bruke tjenestene. Det synes også arkivleder Karianne Schmidt Vindenes, men legger til at det er få spontane besøk til et arkiv slik at det nok uansett ikke ville ramle folk inn fra gata om plasseringa har vært mer sentral.  At Magasinet og Arkivet kan ta i mot gjenstander og arkivmateriale  betyr ikke bare bedre bevaring, men også at museene kan få frigjort plass til formidling og utstillinger. Likevel skal det ikke stikkes under en stol at museenes identitet er svært kopla til deres egne samlinger som flere ikke er så villige til å gi fra seg, sjøl om de sjølsagt kan få alle ting tilbake hvis det skal brukes i utstillinger.  Et eksempel er hva som skjedde med Munchs hus der alle gjenstander ble tatt til Hinderveien etter at museet stengte i fjor høst.  Her ble alt fotografert og dokumentert, reingjort og satt i stand før alt ble fraktet tilbake til museet.

samlingsforvaltning1

Fra gjenstand-magasinet

gildehallen

Det blir spennende tider for museums-Vestfold framover. I april måned åpner den nye Vikinghallen eller Gildehallen ved Borrehaugene.  Vestfold er med i en nominasjon til at vikingarven skal bli Verdenskulturarv. Det har foregått omfattende utgravinger ved Gokstad.  I Tønsberg arbeides det med utvikling av Slottsfjellområdet. Dette er veldig avhengig av støtte fra Sparebankstiftelsen. Slottsfjellmuseet sliter med behov for økt vedlikehold av de gamle bygningene på Tallak. Bedre er det ikke blitt av at Tønsberg har redusert sin bevilgning med 600.000 kr. Tønsberg bidrar med 3 millioner, men det er samtidig Tønsberg-museene Slottsfjellmuseet og Haugar Vestfold kunstmuseum som får mest statsmidler. Direktør ved Vestfoldmuseet John Fredrik Wallace, peker på at statens bidrag bare er 38% av budsjettet, mens det i Museumsreformen ble lagt opp til at staten burde dekke 60%.

 

I 2017 blir Hvalfangsmuseet i Sandefjord 100 år. Det er behov for en grundig fornying av museet. Det ble opprettet som en hyllest til hvalfangsten. Nå vil Vestfoldmuseet lage nye utstillinger der vekten blir lagt på miljø, ressursforvaltning, familie og samfunn. Det er på tide å gi rom på museet  også for historien om hvordan rovdriften på ressursene bidro til at hvalen ble utrydda.

Færder Nasjonalpark skal etableres på Nøtterøy og Tjøme i 2013. I forbindelse med nasjonalparken må det opprettes et formidlingssenter, og det er naturlig at Vestfoldmuseet kobles inn på dette. Samtidig er det slik at verken Nøtterøy eller Tjøme er medeiere i Vestfoldmuseet, til tross for at Nøtterøy er den største brukeren av Slottsfjellmuseet når det gjelder skolebesøk. Kanskje ville det være fornuftig at Andebu, Nøtterøy og Tjøme blir nye medeiere i Vestfoldmuseet, og at dette kan være en brekkstang til økte statlige bevilgninger?

Read Full Post »