Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘FrP’ Category

Norge har gått fra å være et land med beskjedne og nøysomme folk, til et land der fremmedfrykten står sterkere enn i noe annet land i Europa, skrev det tyske nyhetsmagasinet Stern i sin kommentar  denne uka, til hvordan det kunne skje en slik fryktelig terrorhandling i nettopp Norge. Ingen er mer ansvarlig for dette enn den tidligere partilederen Carl Ivar Hagen  som er en forløper for agitatorer som Jørg Haider og Geert Wilders, skrev bladet.Bildet: fra forrige mandags demonstrasjon mot terror ved Oslo Rådhus. Foto: Rødt nytt.

Bladet skriver skildrer et beskjedent land, kjent for fargerike hus langs blåe fjorder, flotte ull-gensere.  Her kommer min oversettelse av deler av artikkelen. Jeg utelater de delene som er en mer grundig gjennomgåelse av Breviks manifest samt beskrivelse av hva som hendte.  Jeg mener artikkelen er interessant fordi den viser hvordan vi ses på fra utlandet. Den massive oppslutningen om demonstrasjoner og minnehøytideligheter den siste uka har varmet oss. Når AUFerne har sagt at de vil møte hat med kjærlighet,  har det vært massiv støtte. Men samtidig må vi ikke lulle oss inn i en selvforståelse der vi ikke har utfordringer i å kjempe for bedre holdninger i forhold til folk med f.eks. ikke-etnisk norsk bakgrunn.

“Til og med gården der Anders Behring Breivik lagde bomben virker som tatt ut av en reisebrosjyre. Landet virker beskjedent, og det speiler selvforståelsen i et land som, som ingen andre i Europa, i de siste 50 årene har steget fra bitter fattigdom til ufattelig rikdom. Et folk av fromme fiskere og bønder som gjennom århundrer hadde vendt seg til å gjøre nød og mangler til nasjonale egenskaper med sparsomhet og solidaritet.  Den nye rikdommen har landet møtt med den samme holdningen. Ingen har uttrykt det bedre enn den tidligere statsministeren Gro Harlem Brundtland: Å være god, det er typisk norsk”.

Lenge lyktes denne strategien. Landet mellom Skagerrak og Nordkapp har hatt innflytelse når det gjelder å skape forståelse, der andre ikke får det til: Mellom palestinere og israelere, Singalesere og tamiler, Nord- og Sør-Korea. En nasjon med 10 % innvandrere, som har en utviklingsminister som sier at “ vår moralske forpliktelse til å dele vår rikdom med andre, vokser etter som velstanden vår øker.”

Nordmenn føler seg ve l i sin rolle. Det finnes et uttrykk, et lydmalerisk, nesten uoversettelig adjektiv, som fanger nordmennenes livsfølelse: Hyggelig. Ordet inneholder klang av behagelighet, fred, ro og vennlig tilfredshet og er fjernt beslektet med det engelske ordet “to hug”, å gi noen en klem.

Men siden sist fredag er ingenting mer hyggelig. Og verden spør seg: Hvordan kunne det gå så langt akkurat her?

At en som Anders Behring Breivik i Norge kunne vise slik besluttsomhet, har grunner som ikke passer inn i bildet av Norge som fredsnasjon. Men faktisk har fremmedfiendtlighet vært akseptert lengre her enn i noe annet europeisk land. Ingen har gjort mer for det enn Carl Ivar hagen, den tidligere lederen for det høyreekstreme Fremskrittspartiet – en norsk forløper for agitatorer som østerrikske Jørg Haider og nederlandske Geert Wilders. Allerede i valgkampen i 1987 holdt ikke Hagen seg for god til å lese opp et brev som var antatt å komme fra en muslimsk innvandrer: “En dag skal det bli like mange moskeer her som kirker. Dette landet skal bli muslimsk. Vi får flere barn enn dere. Og det kristne korset skal fjernes fra flagget”.

Brevet var forfalsket. Men det hadde virkning. Snart fikk Hagen popularitetstall på over 30 %. 1997 har Fremskrittspartiet 27 representanter i Stortinget, det norske parlamentet. I dag har de 22,9 % av representantene og er den nest største fraksjonen. Bare Arbeiderpartiet til statsminister Jens Stoltenberg er knapt større. “Vi må ikke oppfatte denne tragedien som en handling som en enkelt gal fanatiker er aleine om”, sier Theo Koritzinsky som er statsviter ved Høgskolen i oslo.” Det finnes rasisme i dette landet, og jeg antar at det finnes flere som Breivik”.

Breiviks biografi er tett knyttet sammen med Fremskrittspartiet. I mange år var han medlem. Som mange av hagens tilhengere holder han også doktrinen om åpenhet mot verden og solidaritet for en nasjonal katastrofe. Også han ser i denne doktrinen starten til undergangen av den nasjonale kulturen (egentlig Untergang des Abendlandes), som framfor alt er truet av muslimske innvandrere.»

Read Full Post »

Samtidig med at FrP får gjennomgå for slett kultursatsing i Tønsberg, er de selv såre fornøyd. Det meste av dert som finnes av gode nyheter tar partiet til egen inntekt. Tar partiet også æren for det gode påskeværet?

Hvis det likevel blir Shakespeare-forestilling i Thaulowhullet til sommeren, kommer det sikkert også til å stå på FrPs skryteliste, men virkeligheten er at folk stiller opp for Thesbiteateret i protest mot FrPs manglende kultursatsing.

Vi bygger ut Støperiet til en røff scene til 20 millioner, skriver Carmen Borg. Hun unnlater å nevne at prosjektet er redusert til en tiendedel av det som opprinnelig var planen. Det var godt at prosjektet ble redusert, men det er fortsatt forskjell på å barbere seg og skjære av seg haka. Med SV hadde vi fått et kulturhus som hadde tilfredsstilt kulturlivets ønsker om et lite påbygg med øvingslokaler/ en scene 2. Da hadde vi kunnet kalle Støperiet et kulturhus. FrP har ikke klart å få ansatt hverken en egen kultursjef eller en kulturhusleder.

Det er for mange festtaler, sier Odd Bergh i Tønsberg Friidrettsklubb som reagerer på at FrP tar NM i friidrett i 2013 til inntekt for egen politikk. Sommershowene på Klubben har i hvertfall ingenting med FrP å gjøre, sier Jeanette Christoffersen fra Klubben. Øyvind Hagen på Quality Oseberg påpeker at det ikke akkurat er kommunen som skal ha æren for kulturarrangementene på Oseberg. Spør noen av Tønsbergs “kulturflyktninger” til Bakkenteigen og Nøtterøy Kulturhus om de er fornøyd med kulturtilbudet? Frank Pedersen i Nøtterøy Håndball – sjøl tidligere Høyre-politiker i Tønsberg – mener at vi er i ferd med å bli en trist og uttrykksløs by. Han viser til de siste vedtakene om at politikerne likevel ikke vil gi penger nok til Shakespeare-forestillinger eller nok penger til at Stella Polaris kan opptre på Middelalderfestivalen. At det nå er årlig Middelalderfestival er for øvrig etter et forslag fra SV. Forslaget fikk støtte fra FrP og ble dermed vedtatt. Men vi har i vårt budsjett lagt inn tilstrekkelig med penger til at festivalen kan arrangeres på nivå med tidligere år.

Utbyggingen av Slottsfjellsmuseet var det enighet om. Det er mange år siden SV tok opp dette første gang. Utbyggingen har kunnet skje gjennom statlig satsing på museer gjennom Museumsreformen, samt fylkeskommunale og kommunale bidrag. Veldig positivt er det også med energiopprustinga av Svømmehallen som bl.a. er gjort mulig gjennom statlige tilskudd til energibesparing.

Toppen på det hele er når Carmen Borg i en kronikk går ut med forslag om å gjøre Slottsfjellskolen til historisk senter for Edvard Munch. Et Munch-senter i Kiøsterudgården i Åsgårdstrand er ikke nok, skriver en begeistret Borg. Hva skal vi tro? Hvor skaL hun ta pengene fra når partiet ikke klarer å skaffe noen titusenlapper til Thesbiteateret? Regner hun med at vi skal ta henne alvorlig? Jeg er med på en debatt om hva Slottsfjellskolen bør brukes til, men jeg mener at det er galt å bruke millioner på et senter for en kunstner som riktignok er stor og viktig, men som er fra Oslo og som har et museum der, og som i Vestfold først og fremst har tilknytning til Åsgårdstrand. Det er ikke i konkurranse med Tønsberg om Åsgårdstrand utvikles videre som Vestfolds Munch-by.

De som oppfordrer til noe mer edruelighet i FrP har helt rett. Partiet burde konsentrere seg om å få gjennomført noen av de prosjektene som vi nå har foran oss og som kommunen har brukt mye penger på å planlegge. Jeg nevner: lage en plan for bruk av eiendommen Løkken, gjennomføre det store byutviklingsprosjektet i Tønsberg sentrum der det har rullet millioner bare til planlegginga, påbegynne gjenoppbygging av ringmuren på Slottsfjellet – i tillegg selvsagt til å sikre igangværende prosjekter som Middelalderfestivalen og Shakespeare. Mens FrP skryter av at det deles ut 1,8 millioner til organisasjoner innen idrett og kultur, vet kulturorganisasjonene at dette er for lite til å opprettholde aktiviteten på dagens nivå.

Read Full Post »

>FrP-toppene Per Arne Olsen og Bent Moldvær har kjøpt seg leilighet ved sjøen på Jarlsø – direkte fra utbygger utenom priskonkurranse eller kjøer av interesserte.

Tønsberg FrP kastet seg aktivt inn i kampen for at utbyggeren på Jarlsø skulle få bygge slik han selv ville. For FrP ser det som sin hovedoppgave alltid å tale utbyggernes sak. Utbyggeren ville bygge 130 boliger mer enn hva kommuneplanen anbefalte, noe som selvfølgelig hadde en enorm stor økonomisk betydning for han. SV havnet på det samme standpunktet, med den begrunnelsen at vi betraktet Jarlsø som et byggeområde der boligene ikke kom på bekostning av natur- og friluftsområder eller dyrka mark, samtidig som vi ønsker sterkere arealøkonomisering. Vi kom fram til vårt standpunkt uten å ha møter med utbygger, mens FrPs ledelse hadde tett kontakt utbygger.

Nå avslører Tønsbergs Blad at tidligere ordfører Per Arne Olsen og nåværende varaordfører Bent Moldvær begge har fått seg boliger på Jarlsø direkte fra utbygger. De har kjøpt et par av de boligene som utbygger holdt unna markedet. Boligene er kjøpt uten åpen konkurranse og uten at kjøperne behøvde å vinne i loddtrekkinga som de øvrige som kjøpte bolig på Jarlsø.

Uansett hva slags forklaring Olsen og Moldvær har, så burde de skjønne at denne måten å kjøpe bolig på var nødt til å reise spørsmålet om boligene var en betaling for tjenester de ytet for utbygger, altså korrupsjon. Slikt sett var kjøpet så dumt gjort, at vi andre tvinges til å tenke: Hvis de hadde redelige hensikter, hvorfor kjøpte de da på en slik måte? Dette må de gi en god forklaring på.

Men en slik forklaring får vi ikke. Heller ingen beklagelse. De plikter ikke å forklare seg til avisa, men de plikter å gjøre det overfor kommunens kontrollkomite. Ikke minst har de et moralsk ansvar overfor sine egne velgere. Derfor må kontrollkomiteen som nettopp har avsluttet saken om Olsens ungbokjøp, nå også følge opp dette boligkjøpet. Olsens viktigste argument for kjøpet av ungboleilighet på St. Olavtomta, var at den lå åpent til salgs for alle. Samtidig visste han at han hadde kjøpt en leilighet på Jarlsø som ikke var lagt ut på markedet.

Olsen føler seg forfulgt av Tønsbergs Blad. I tillegg unnskylder han seg med sykdom. Olsen har sjøl gått ut i media i forbindelse med at han drev valgkamp til Stortinget, og fortalt om sin dramatiske hjertetransplantasjon. Han må nå ikke stakkarsliggjøre seg sjøl. Han har søkt jobben som stortingsrepresentant og som nestleder i Fremskrittspartiet etter at han ble operert. Inntil videre regner vi han som en oppegående mann som må ta ansvar for handlingene sine.

Read Full Post »

>
I morgen behandler Tønsberg Bystyre granskingsrapporten vedrørende Ungbo-saken.
Det er all grunn til å være kritisk til jobben som KPMG har gjort. Hvor stor innsyn har de berørte hatt i rapporten før den ble lagt fram? Har synspunkter fra de som ble gransket ført til endringer i rapporten? Det synes som om granskerne tar mange av påstandene fra de som er gransket for god fisk uten å – ja nettopp granske. KPMG mener at ordføreren ikke hadde noen forpliktelser mot kommunen når han satt i styret i boligbyggelaget, så viser de til anbefalinger for eierskapsutøvelse i børsnoterte selskaper. Et boligbyggelag er noe ganske annet, og har nettopp som samvirke et mål om å skaffe folk bolig, ikke bare å tjene penger.

På den annen side er det viktig at fokuset i denne saken må være etikken. Det er et feilspor å konsentrere seg om brudd på lover og regler. Kjernen i saken er jo at vi åpenbart har hatt en ordfører som har ment at så lenge det ikke er ulovlig, så kan jeg gjøre det. Ettermælet i denne saken er en klar kritikk fra Kontrollutvalget og en ordfører som stiller seg helt uforstående til de etiske problemstillingene. Jeg håper at bystyret følger opp kritikken fra Kontrollutvalget.

Read Full Post »

>
Nestleder i FrP, stortingsrepresentant Per Arne Olsen har tjent penger på kjøp og salg av ungboleilighet i Tønsberg. Han kjøpte til selvkost og solgte til markedspris. Det er Tønsbergs Blads Kristin Monstad Lund som har gravd opp historien.

Olsen var i god posisjon til å vite hva han burde gjøre. Han satt nemlig som kommunens representant i Tønsberg Boligbyggelags styre. Der var han satt blant annet for å følge opp at kommunens politiske vedtak ble fulgt opp – deriblant vedtaket om at Boligbyggelaget måtte bygge Ungboleiligheter. Det var en av forutsetningene for at de fikk overta tomta.

Det var jeg som fremmet forslaget om ungboleilighetene. Det var sterkt politisk strid om saken, FrP og Høyre gikk mot. Men vi var mange i Bystyret som så behovet for en mer sosial boligpolitikk, ikke minst å hjelpe ungdom til å kunne skaffe seg rimelige boliger. Så stakk altså Olsen av med gevinsten. Riktignok ikke bare han: Han hadde følge av en annen FrPer samt tvillingbror Pål. Ingen av dem var i målgruppa for ungboleilighetene, nemlig ungdom under 35 år.

Olsen unnskylder seg med at det ikke var noen ungdommer som ville ha leilighetene da de første gang ble lagt ut til salg. Det er ikke så rart. Den målgruppa som vi hadde tenkt disse boligene til, kjøper ikke boliger som står ferdige først to år seinere. Etter min mening kunne Olsen løst problemet på tre måter som alle ville være bedre enn at han sjøl gikk inn som spekulant:
– Han kunne gått til kommunen og bedt evt at kommunen garanterte for boligene slik at de kunne bygges og legges ut til salg for selvkost når de var ferdige.
– Han kunne tatt opp sak om kommunen sjøl skulle kjøpe boligene – Tønsberg har en desperat mangel på utleieboliger ikke minst for unge.
– Han kunne i styret i TBBL fått inn bestemmelser som prisregulerte salget av boligene som var kjøpt til selvkost, slik at de ikke kunne blitt solgt til markedspris av spekulanter.

Jeg har bedt kommunens kontrollutvalg se på saken. Den hansken har lederen – Harald Andersen – plukket opp. Etter min mening må Kontrollutvalget vurdere om det er brutt noen regler og om Per Arne Olsen som kommunens styrerepresentant har fulgt opp intensjonene i bystyrevedtaket. Per Arne Olsen selv burde vurdere om han ikke nå burde gi fortjenesten han hadde på boligen til det som var formålet med dem, nemlig boliger for vanskeligstilte. Han kan gi dem til kommunen eller til Boligbyggelaget.

Bilde: Per Arne Olsen – pressebilde fra FrPs nettsider

Read Full Post »