Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘tønsberg’ Category

arbeidsmiljlstreikTil Bystyrets møte på onsdag har jeg levert en interpellasjon der jeg spør ordfører Petter Berg om han er enig i at Tønsberg kommune bør garantere faste stillinger, selv om Stortinget vil innføre en adgang til midlertidige ansettelser. Sier han ja får han i hvertfall støtte av SV og AP. Sier han nei, vet folk hva de må stemme ved kommunevalget om de ønsker faste jobber.

Her er interpellasjonen:
Regjeringen har fremmet et forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven. Endringene vil kunne få betydning for ansatte i Tønsberg kommune. Etter arbeidstakerorganisasjonenes mening – SV er enig – vil forslaget om økt midlertidig ansettelse skape usikkerhet for mange arbeidstakere, for deres familier og deres personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at et blir lovlig at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder.
Om regjeringas forslag til midlertidige tilsettingsrådet blir vedtatt, trenger ikke Tønsberg kommune som arbeidsgiver å benytte seg av adgangen til økt midlertidighet. Dette kan Bystyret gi uttrykk for som et innspill til behandlingen i Stortinget, og som en garanti til innbyggerne og fagbevegelsen.
I Trondheim har bystyret vedtatt følgende:
Trondheim kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av dette, ønsker bystyret en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Dersom et flertall på stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil Trondheim kommune som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis.
 
Vil ordføreren støtte et lignende vedtak fra Tønsberg Bystyre?

Read Full Post »

kurdere4 Islamsk Senter i Vestfold inviterte til demonstrasjon mot terror og ekstremisme, i Tønsberg lørdag 11. oktober. Det komme mange hundre mennesker, i hovedsak kurdere som ropte at Tyrkia var terrorister og med plakater for Kobani.  Jeg var bedt om å holde appell. Den følger nedenfor:

I går ble det kjent at Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai får Nobels fredspris for 2015. Det er to mennesker som har kjempet mot fundamentalistiske holdninger koblet med økonomisk utnytting 􀍴 slik det ofte er 􀍴 av barn som ikke får gå på skole fordi de må jobbe, eller rett og slett fordi de er jenter.

Jeg har lyst til å starte med å gratulere dem! Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred, sa dikteren Nordahl Grieg i diktet Til Ungdommen. Kampen mot ekstremisme må føres ved å gi barn og unge håp, sa Torbjørn Jagland på dagsrevyen i går. Det er rett. Derfor gratulerer vi Malala og Kailash Satyarthi.

For noen uker siden mens Israel bombet innbyggerne i Gaza, tok noen Tønsbergfolk initiativ til en solidaritetskonsert for palestinerne. En iransk kollega og venn av meg tok kontakt og spurte: hvorfor er dere så stille om IS og deres overgrep? Derfor er det så bra at vi også får et initiativ til å demonstrere mot terror og ekstremisme slik vi ser fra IS.

For et par år siden var det en diskusjon om hva som er norsk. Det handler etter min mening ikke om hverken å spise brunost eller å gå på ski, men å ha noen felles verdier som solidaritet, mangfold, toleranse. Det å demonstrere mot terror og ekstremisme burde dermed være noe svært norskt, og jeg er veldig glad for at dere i Islamsk senter tok initiativ til denne markeringa. Det koster mer å sta i bresjen mot fundamentalistisk radikal islam for dere i Islamsk senter, enn for meg, derfor er det så viktig at dere har invitert her i dag,

Vi er blitt rystet og skremt av å se bilder og høre om de forferdelige overgrepene IS utfører mot hjelpearbeidere og først og fremst mot befolkningen i Kurdistan og i Syria. Når IS legger ut filmer på youtube med halshogging er det nok først og fremst for at vi skal bli skremt, at vi i vestlige land skal bli så skremt at de framprovoserer motsvar fra vestlige myndigheter 􀍴 norske myndigheter 􀍴 i form av vold og forfølgelse her hjemme. Dermed kan terroristene si 􀍴 se vi fikk rett. Behring Breivik argumenterte på samme måte, mens Jens Stoltenberg svarte med å si at vi skal møte det med demokrati og åpenhet.

Jeg kommer fra et parti som ikke har ment at Norge skal tilslutte seg krigføringa i Irak. Bakgrunnen er at vi vet hvor lett det er å skape en krig, men hvor vanskelig det er å avslutte. Framveksten til IS skyldes i stor grad den mislykkede vestlige krigføringa i Irak, vi har mislyktes i Libya og i Afghanistan. Samtidig har vi i SV hatt tett kontakt med kurderne som nå er de som tar ansvaret for å bekjempe IS på bakken.

Vi må kunne stå sammen om noen politiske krav:

Vår NATO-allierte Tyrkia må stoppe at IS finansierer sin virksomhet gjennom oljesalg via Tyrkia. Tyrkia må stoppe all støtte til IS.

Vi må anerkjenne kurderne politisk og militært! De er også våre allierte i kampen mot IS.

Den humanitære innsatsen for å hjelpe flyktninger må styrkes både ute og hjemme. Vi må sørge for oppvekstvilkår og integrering som ikke gjøre at unge muslimer føler seg undervurdert og diskriminert slik at vi tar luven fra rekruttering til terrorisme. Vi må bry oss med hverandre og si fra når noen sklir ut. Her hjemme er metoden den samme som da vi på 80-tallet kjempa mot nynazister: Bygg muren høy mot fundamentalistene ved aldri å akseptere deres holdninger, men la det være hull i muren når enkeltmennesker vil komme tilbake til samfunnet!

Det viktigste budskapet som vi nå er samlet om er at vi har en felles front mot terror og ekstremisme. Ingen religion eller samfunn kan akseptere den type handlinger som vi nå ser fra f eks IS, det skal ikke være noen tvil om hva vi mener om dette: Vi står sammen muslimer kristne humanetikere om verdier som demokrati, toleranse, mangfold og avviser fundamentalisme og terror. kurdere5

Read Full Post »

olsrød5Slottsfjellskolen er nå til salgs. Bystyret har tidligere stemt ned SVs forslag om å kjøpe bygget. På den annen side stemte Bystyret også ned SVs forslag om å feie gatene til våren, et innsparingsforslag som ordføreren droppet når han måtte innse hvor dumt det var. Eiendommen Løkken som også grenser mot Slottsfjellet ble kjøpt for noen år tilbake, på initiativ fra ordføreren i Tønsberg og Fylkesordføreren – men uten politisk behandling. Etter min mening er det minst like viktig at Slottsfjellskolen er i offentlig eie.

Mens man ennå sliter med å finne noe å bruke Løkken til, så vil det være mye enklere med Slottsfjellskolen. SV har tidligere foreslått å tilby lokaler til at Vestfold Bildende Kunstnere kan flytte sine utstillingslokaler til Slottsfjellskolen, de vil kunne få et bedre lokale og kommunen slipper å gi tilskudd til en dyr leie i andres lokaler. I dag har jeg vært ute på Olsrød og sett på den gamle husmorskolen. I dag er det 27 kunstnere som leier lokaler der, og det står flere i kø som ønsker å leie. Lokalene skal egentlig rives og tomta selges til boligbygging, så lokalene leies ut helt midlertidig i påvente av riving. Slottsfjellskolen vil kunne huse både amatørkunstnere, profesjonelle kunstnere, utstillingsmuligheter og andre kulturaktiviteter.

Vi har fått Støperiet som en konsertarena, men vi trenger et kulturelt allhus som kan gi rom for kunstnere, kulturaktiviteter av mange slag, og kontorer for kulturvirksomheter. Det er en kjempeverdi for Tønsberg om byen kan preges av et aktivt kulturliv, med sete sentralt i byen!

olsrød2

Hemmeligheten ligger i at man må beholde skolen i stor grad slik den er. Hvis man begynner en grunnleggende opp-pussing vil nye byggeforskrifter gjøre at at verdien av bygget sannsynligvis blir negativ. Men etter min mening er bygget verneverdig og bør ikke rives. Det bør bli stående som et symbol på den tida da man satset på kunnskap og bygde en skole som det lyste av, plassert på høyden over de fattigslige trehusene i Fjerdingen.

Det skal ikke bli lett å få solgt Slottsfjellskolen fordi en ombygging vil koste så mye og fordi reguleringsformålet er allmennnyttig. Og det må ikke endres på en så sentral tomt i byen!

Ordfører Berg bør derfor ta initiativ til samtaler med sin partifelle, fylkesordfører Per Eivind Johansen, om å sikre at Slottsfjellskolen blir i offentlig eie. Det er en strategisk eiendom som det er viktig å ha, mye viktigere enn både Olsrød og Eik Lærerhøgskole som kommunen har kjøpt – også der uten å ha planene klare for hva man skulle bruke dem til.

olsrød1

Read Full Post »