Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘islam’ Category

kurdere4 Islamsk Senter i Vestfold inviterte til demonstrasjon mot terror og ekstremisme, i Tønsberg lørdag 11. oktober. Det komme mange hundre mennesker, i hovedsak kurdere som ropte at Tyrkia var terrorister og med plakater for Kobani.  Jeg var bedt om å holde appell. Den følger nedenfor:

I går ble det kjent at Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai får Nobels fredspris for 2015. Det er to mennesker som har kjempet mot fundamentalistiske holdninger koblet med økonomisk utnytting 􀍴 slik det ofte er 􀍴 av barn som ikke får gå på skole fordi de må jobbe, eller rett og slett fordi de er jenter.

Jeg har lyst til å starte med å gratulere dem! Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred, sa dikteren Nordahl Grieg i diktet Til Ungdommen. Kampen mot ekstremisme må føres ved å gi barn og unge håp, sa Torbjørn Jagland på dagsrevyen i går. Det er rett. Derfor gratulerer vi Malala og Kailash Satyarthi.

For noen uker siden mens Israel bombet innbyggerne i Gaza, tok noen Tønsbergfolk initiativ til en solidaritetskonsert for palestinerne. En iransk kollega og venn av meg tok kontakt og spurte: hvorfor er dere så stille om IS og deres overgrep? Derfor er det så bra at vi også får et initiativ til å demonstrere mot terror og ekstremisme slik vi ser fra IS.

For et par år siden var det en diskusjon om hva som er norsk. Det handler etter min mening ikke om hverken å spise brunost eller å gå på ski, men å ha noen felles verdier som solidaritet, mangfold, toleranse. Det å demonstrere mot terror og ekstremisme burde dermed være noe svært norskt, og jeg er veldig glad for at dere i Islamsk senter tok initiativ til denne markeringa. Det koster mer å sta i bresjen mot fundamentalistisk radikal islam for dere i Islamsk senter, enn for meg, derfor er det så viktig at dere har invitert her i dag,

Vi er blitt rystet og skremt av å se bilder og høre om de forferdelige overgrepene IS utfører mot hjelpearbeidere og først og fremst mot befolkningen i Kurdistan og i Syria. Når IS legger ut filmer på youtube med halshogging er det nok først og fremst for at vi skal bli skremt, at vi i vestlige land skal bli så skremt at de framprovoserer motsvar fra vestlige myndigheter 􀍴 norske myndigheter 􀍴 i form av vold og forfølgelse her hjemme. Dermed kan terroristene si 􀍴 se vi fikk rett. Behring Breivik argumenterte på samme måte, mens Jens Stoltenberg svarte med å si at vi skal møte det med demokrati og åpenhet.

Jeg kommer fra et parti som ikke har ment at Norge skal tilslutte seg krigføringa i Irak. Bakgrunnen er at vi vet hvor lett det er å skape en krig, men hvor vanskelig det er å avslutte. Framveksten til IS skyldes i stor grad den mislykkede vestlige krigføringa i Irak, vi har mislyktes i Libya og i Afghanistan. Samtidig har vi i SV hatt tett kontakt med kurderne som nå er de som tar ansvaret for å bekjempe IS på bakken.

Vi må kunne stå sammen om noen politiske krav:

Vår NATO-allierte Tyrkia må stoppe at IS finansierer sin virksomhet gjennom oljesalg via Tyrkia. Tyrkia må stoppe all støtte til IS.

Vi må anerkjenne kurderne politisk og militært! De er også våre allierte i kampen mot IS.

Den humanitære innsatsen for å hjelpe flyktninger må styrkes både ute og hjemme. Vi må sørge for oppvekstvilkår og integrering som ikke gjøre at unge muslimer føler seg undervurdert og diskriminert slik at vi tar luven fra rekruttering til terrorisme. Vi må bry oss med hverandre og si fra når noen sklir ut. Her hjemme er metoden den samme som da vi på 80-tallet kjempa mot nynazister: Bygg muren høy mot fundamentalistene ved aldri å akseptere deres holdninger, men la det være hull i muren når enkeltmennesker vil komme tilbake til samfunnet!

Det viktigste budskapet som vi nå er samlet om er at vi har en felles front mot terror og ekstremisme. Ingen religion eller samfunn kan akseptere den type handlinger som vi nå ser fra f eks IS, det skal ikke være noen tvil om hva vi mener om dette: Vi står sammen muslimer kristne humanetikere om verdier som demokrati, toleranse, mangfold og avviser fundamentalisme og terror. kurdere5

Read Full Post »

I dag arrangerte Læringssenteret ved Høgskolen i oslo og Akershus et seminar om høyreekstremisme. Vi hadde invitert Øyvind Strømmen, Kristian Bjørkelo, Lars Gule og Birgitte Kjos Fonn til å innlede. Dessverre måtte Birgitte melde avbud, slik at det ble et mannsterkt og skjeggete panel. Strømmen er frilansjournalist som har skrevet mye om høyre-ekstremisme. Han er opprinnelig utdanna innafor religionsvitenskap, og er aktuell med en bok som er på beddinga om høyreekstremisme i lys av 22. juli. Kristian Bjørkelo er folkklorist ved Universitetet i Bergen, er ekspert på sosiale medier og har forsket mye på nynazisme. Lars Gule er forsker på HIOA, filosof, tidligere generalsekretær i Human etisk Forbund, har jobbet mange år med menneskeretter og Midt-Østen som spesiale.

Bakgrunnen for temaet var selvfølgelig oppmerksomheten omkring høyrekstremisme etter 22. juli. På Høgskolen i Oslo og Akershus utdanner vi lærere, helsepersonell, journalister, bibliotekarer osv – en rekke profesjoner der folk med stor sannsynlighet vil komme bort i folk med høyre-ekstreme standpunkter.  Hva gjør høgskolen for å forberede studentene på dette møtet? Hvordan forholder høgskolen seg til høyre-ekstremisme blant studenter? Og kanskje først og fremst: Hva er høyreekstremisme, og hvor går grensene mellom akseptable synspunkter og handlinger, – og vold og hat?

Det er ikke unaturlig at Læringssenteret arrangerte seminaret. Vi låner ut bøker, vi gir studenter og ansatte tilgang til digitale kunnskapskilder, vi formidler nyheter fra alle verdenshjørner vi digital-TV. Et debattmøte er bare en genre til.

Innledningene ble streamet og er tilgjengelige her. Etter innledningene var det diskusjon og aktiv deltakelse fra de mange frammøtte. Strømmen startet med en gjennomgang av høyre-ekstremisme i Europa. Han knuste mytene om at fascisme og nazisme historisk sett var et italiensk og tysk fenomen, og ikke minst at det var slutt med annen verdenskrig. Men nazisme og fascisme er ikke bare pøbler i uniform, men like mye dresskledte veletablerte mennesker med ekstreme synspunkter. Kristian Bjørkelo fulgte opp: Skinheadsene oppfinner seg sjøl som intellektuelle som er opptatt av identitet og kultur. De bygger allianser med de som ikke ville oppfatte seg som fascister, men som er islamkritiske. Bjørkelo definerte ekstremisme som vilje til å bruke vold eller som holdninger der vold blir en nødvendig konsekvens. Han sammenlignet åpne kommentarspalter i avisene som hjemme-aleine-fester der verten har forlatt huset. Da går det  som oftest galt. Men hvis verten møter gjestene i døra og hilser og holder orden, kan det gå bra. Det er ikke slik at troll sprekker når de kommer fram i luyset, i hvertfall ikke internett-troll! Bjørkelo skilte imidlertid tydelig mellom ekstremister og internett-pøbel.

Lars Gule definerte ekstremisme som ekstreme oppfatninger som avviker sterkt fra vår beste kunnskap og forskning. Heksetro er et slikt eksempel. Da heksejakten herjet over Europa, var heksetro ikke ekstremt fordi man ikke visste bedre. I dag må en tro på hekser betegnes som ekstrem. Eurabia-teorien er et eksempel på slik ekstremisme.

Read Full Post »

>Radikal islamisme

>FrPs stortingsrepresentant Anders Anunsen gir den rød-grønne regjeringa skylda for at vi har folk som Mohyeldeen Mohammad som mener at det er rett å steine homofile. Vi opplever nå en tilspissing av offentlig debatt som radikale islamister og fremmedfiendtlige etniske norske har felles interesse av. Folk som Mohammad burde vært plukka ut på grensa, sa Anunsen i en radiodebatt på NRK Vestfold i dag.

Jeg kjenner ikke Mohyldeen Mohammad annet enn fra omtale i avisene. Han er en 24-åring som har pådratt seg ufortjent mye oppmerksomhet gjennom ekstreme synspunkter. Det er bra at Landsforbundet for Homofile og Lesbiske har anmeldt han. Han framstår som ekstrem og umoden. Men slik jeg forstår det er han oppvokst i Norge og har fått sine ekstreme synspunkter her. Vil Anunsen likevel sende han ut av landet? Gjelder det også for kristne som er mot homofile?

Heldigvis er synspunktene til Mohammad lite representative for norske muslimer. Det er viktig å få fram at norsk integreringspolitikk i hpvedsak er vellykka: Folk kommer i arbeid, det ordner seg med bolig osv – sjøl om vi ikke skal stikke under en stol at vi også finner mange fattige blant våre nye landsmenn. Men innvandrerer tar nå høyere utdanning i større grad enn etniske nordmenn – som et eksempel. Men noen sliter – ofte unge menn – som kan bli rekruttert til ekstreme miljøer. Ofte dreier det seg om en følelse av underlegenhet. Å demonisere islam slik FrP gjør styrker underlegenheten og fremmer ekstreme synspunkter.

Vi skal si tydelig fra om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, vold og forakt mot homofile – uansett hva slags religiøs eller etnisk bakgrunn folk måtte ha. Men det er en oppgave å trekke fram at de fleste muslimer er helt Ok folk som deg og meg, eller som Hiam og Shahriar som er aktive tillitsvalgte i Vestfold SV og bidrar aktivt til å bygge vårt felles samfunn.

Read Full Post »