Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Nobels fredspris’ Category

kurdere4 Islamsk Senter i Vestfold inviterte til demonstrasjon mot terror og ekstremisme, i Tønsberg lørdag 11. oktober. Det komme mange hundre mennesker, i hovedsak kurdere som ropte at Tyrkia var terrorister og med plakater for Kobani.  Jeg var bedt om å holde appell. Den følger nedenfor:

I går ble det kjent at Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai får Nobels fredspris for 2015. Det er to mennesker som har kjempet mot fundamentalistiske holdninger koblet med økonomisk utnytting 􀍴 slik det ofte er 􀍴 av barn som ikke får gå på skole fordi de må jobbe, eller rett og slett fordi de er jenter.

Jeg har lyst til å starte med å gratulere dem! Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred, sa dikteren Nordahl Grieg i diktet Til Ungdommen. Kampen mot ekstremisme må føres ved å gi barn og unge håp, sa Torbjørn Jagland på dagsrevyen i går. Det er rett. Derfor gratulerer vi Malala og Kailash Satyarthi.

For noen uker siden mens Israel bombet innbyggerne i Gaza, tok noen Tønsbergfolk initiativ til en solidaritetskonsert for palestinerne. En iransk kollega og venn av meg tok kontakt og spurte: hvorfor er dere så stille om IS og deres overgrep? Derfor er det så bra at vi også får et initiativ til å demonstrere mot terror og ekstremisme slik vi ser fra IS.

For et par år siden var det en diskusjon om hva som er norsk. Det handler etter min mening ikke om hverken å spise brunost eller å gå på ski, men å ha noen felles verdier som solidaritet, mangfold, toleranse. Det å demonstrere mot terror og ekstremisme burde dermed være noe svært norskt, og jeg er veldig glad for at dere i Islamsk senter tok initiativ til denne markeringa. Det koster mer å sta i bresjen mot fundamentalistisk radikal islam for dere i Islamsk senter, enn for meg, derfor er det så viktig at dere har invitert her i dag,

Vi er blitt rystet og skremt av å se bilder og høre om de forferdelige overgrepene IS utfører mot hjelpearbeidere og først og fremst mot befolkningen i Kurdistan og i Syria. Når IS legger ut filmer på youtube med halshogging er det nok først og fremst for at vi skal bli skremt, at vi i vestlige land skal bli så skremt at de framprovoserer motsvar fra vestlige myndigheter 􀍴 norske myndigheter 􀍴 i form av vold og forfølgelse her hjemme. Dermed kan terroristene si 􀍴 se vi fikk rett. Behring Breivik argumenterte på samme måte, mens Jens Stoltenberg svarte med å si at vi skal møte det med demokrati og åpenhet.

Jeg kommer fra et parti som ikke har ment at Norge skal tilslutte seg krigføringa i Irak. Bakgrunnen er at vi vet hvor lett det er å skape en krig, men hvor vanskelig det er å avslutte. Framveksten til IS skyldes i stor grad den mislykkede vestlige krigføringa i Irak, vi har mislyktes i Libya og i Afghanistan. Samtidig har vi i SV hatt tett kontakt med kurderne som nå er de som tar ansvaret for å bekjempe IS på bakken.

Vi må kunne stå sammen om noen politiske krav:

Vår NATO-allierte Tyrkia må stoppe at IS finansierer sin virksomhet gjennom oljesalg via Tyrkia. Tyrkia må stoppe all støtte til IS.

Vi må anerkjenne kurderne politisk og militært! De er også våre allierte i kampen mot IS.

Den humanitære innsatsen for å hjelpe flyktninger må styrkes både ute og hjemme. Vi må sørge for oppvekstvilkår og integrering som ikke gjøre at unge muslimer føler seg undervurdert og diskriminert slik at vi tar luven fra rekruttering til terrorisme. Vi må bry oss med hverandre og si fra når noen sklir ut. Her hjemme er metoden den samme som da vi på 80-tallet kjempa mot nynazister: Bygg muren høy mot fundamentalistene ved aldri å akseptere deres holdninger, men la det være hull i muren når enkeltmennesker vil komme tilbake til samfunnet!

Det viktigste budskapet som vi nå er samlet om er at vi har en felles front mot terror og ekstremisme. Ingen religion eller samfunn kan akseptere den type handlinger som vi nå ser fra f eks IS, det skal ikke være noen tvil om hva vi mener om dette: Vi står sammen muslimer kristne humanetikere om verdier som demokrati, toleranse, mangfold og avviser fundamentalisme og terror. kurdere5

Read Full Post »

leila zanaLeyla Zana (født 1961) var den første kurdiske kvinne som ble valgt inn i Tyrkias parlament i 1991. Hun valgte å avgi sin ed til parlamentet på kurdisk. Det kostet henne dyrt: I 1994 ble hun fratatt parlamentarisk immunitet og dømt til 15 års fengsel. Etter internasjonalt press ble hun løslatt i 2004 og fortsatte sitt arbeid for at kurderne skal få snakke sitt språk og undervise sine barn på kurdisk.

I 2011 ble hun gjenvalgt til parlamentet, men i fjor ble hun på nytt dømt til 10 års fengsel. Denne gangen  gjelder den parlamentariske immuniteten slik at fengselet venter når hun ikke lenger har sete i parlamentet. Nå er hun nominert til Nobels fredpris av Mari Lund Arnem som er inne som vararepresentant for Heidi Sørensen fra Oslo, og meg.

Leyla Zana er en usedvanlig modig kvinne som har kjempet for  å til  en fredelig løsning på konflikten mellom kurderne og den tyrkiske staten. Dette er en konflikt som til nå har krevd 40.000 menneskeliv, sier Lars Egeland. Hennes utsatte situasjon etter den nye dommen i fjor gjør det ekstra viktig at hun nomineres til fredsprisen i år.

 

Her er brevet til Nobelkomiteen:

 

Nominering av kandidat til Nobels Fredspris 2013: Leyla Zana

 

 

Vi vil gjerne få nominere Leyla Zana fra Tyrkia som kandidat til årets fredspris for hennes modige innsats for en fredfull løsning på en lang og voldelig konflikt.

 

Hun har kjempet mot politiske drap og fengslinger, fengsel uten rettergang, og for den kurdiske minoritetens rett til å snakke og utdanne sine barn i deres eget språk. Hun har vært en modig talsperson for at vold ikke vil løse konflikten mellom kurdere og den tyrkiske staten.

 

Leyla Zana (født 31. mai 1961) var den første kurdiske kvinnen som ble valgt inn i det tyrkiske parlamentet i 1991.  I 1994 ble hun fradømt sin immunitet som parlamentsmedlem og idømt 15 års fengsel for «separatistisk virksomhet», som bl.a. bestod i å ha diskutert kurderproblemet i tysk fjernsyn og avlagt troskapseden på kurdisk under åpningen av sesjonen i nasjonalforsamlingen. Hun ble løslatt i 2004 som følge av internasjonalt press, etter uker med sultestreik i protest mot fengslingen. Etter løslatelsen har hun fortsatt sitt arbeid for menneskeretter i Tyrkia. Ved valget i 2011 ble hun gjenvalgt som representant i det tyrkiske parlamentet fra BDP – partiet for fred og demokrati.

 

I 2012 ble Leyla Zana på nytt dømt til fengsel med en dom på ti år for å ha spredd såkalt terrorist-propaganda i ni ulike taler hun holdt i 2007 og 2008. Dommen vil imidlertid først gjelde når hennes periode i parlamentet er over.

Omkring 40.000 mennesker har blitt drept i konflikten mellom den tyrkiske staten og den kurdiske PKK-geriljaen.

Zana har to ganger tidligere blitt nominert til Nobels fredspris. I 1995 fikk hun Raftos minnepris og EU-parlamentets Sakharov-pris som hun ikke kunne motta før hun ble løslatt i 2004.

 

Lars Egeland, Stortingsrepresentant, SV, Vestfold

 

Mari Lund Arnem,  Stortingsrepresentant, SV, Oslo

 

 

Read Full Post »