Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘energi’ Category

>Bursdagsfest for Kristin

>

På fredag feiret Kristin Halvorsen sin 50-årsdag på Blå i Oslo. “Alle” var der: Statsministeren, Senterpartilederen og ikke minst en rekke SVveteraner. Det var hyggelig å se igjen både Berit Ås, Torild Skard, Theo, Stein Ørnhøi og flere. Fra alle partier kom det hilsetaler, sågar fra Carl I. Hagen. Bildet (tatt med min nye mobiltelerfon viser Stein Ørnhøi. Skulle selvfølgelig illustrert med et bilde av Kristin, men det er sjeldnere å se Stein)

Det var mye det samme som gikk igjen i alle talene: Humøret, pågangsmotet, omsorgen. Kjøgemester Erik Solheim la vekt på at Kristin tross alt kunne stå på skuldrene til tidligere SV- ledere som nettopp som ikke minst hadde åpnet muligheter for kvinnene.- Stein Ørnhøi fortalte hvordan Kristin hadde ringt han opp da han satt i bilen ved midnatt på vei hjem i bilen i snøslaps ved midnatt etter et møte. Det var da SVs stortingsgruppe hadde vedtatt å støtte den folkerettsstridige angrepet på Serbia. – Hvor sint er du, spurte Kristin. Det er ikke lett å være sint når vi har en partileder som går rett på de ubehagelige sakene, sa Stein. Men han sa det i trygg forvissing om at det var han som i ettertida fikk rett i saken om bombing av Serbia.

Folk hadde med seg gaver. Fra Vestfold SV hadde jeg med et dikt, en flaske rødvin og penger til flomofrene i Pakistan. Berit Ås hadde med seg et glass mateplesyltetøy. Hun fortalte at hun hadde bodd i USA på ei hytte hvor det var et tre som blomstret med røde blomster på naken grein. Hun tok med noen frø hjem og dyrket dem. Det tok flere år. Når treet hadde nådd voksen alder viste det seg at hun hadde tatt med feil frø. I stedet for røde blomster, fikk hun epler – av en sort som har vært svært viktig for kostholdet for mange i USA. Skjønner dere fabelen? Det ble ikke røde blomster, men resultatet var likevel nyttig for folket, sa Berit.

Det var ikke bare 50-årsfeiring, men også landsstyremøte i helga. Det ville være løgn å påstå at stemningen var helt på topp. Media herjer med den rød-grønne regjeringa. Det er ikke hyggelig å få skandaler om gaver som ikke er registrert. Heldigvis har det vist seg at SVerne er ulik mange andre og at vi ikke er innblandet i noen skandaler. Men uroen om andre rammer hele regjeringa.
På gallupene er det klart flertall for Fremskrittspartiet og Høyre, sjøl om det ikke er noe som tyder på at folk ønsker mer høyreorientert politikk. Men mange er skuffet over den rød-grønne regjeringa som de synes går på tomgang. Vi er nødt til å få til mer sprut. Flere visjoner og prosjekter enn å sitte stille i båten.

Landsstyret vedtok flere uttalelser. En var om energipolitikken. Norge produserte i 142.109 gigawatt-timer kraft. Vi importerte 3414 Gwh og eksporterte 17.291 Gwh. Norge er altså mer enn sjølforsynt med kraft. Det er de deregulerte markedet som gjør det nødvendig å importere kraft i enkelte perioder.

Vi må derfor få en nasjoal energiplan, på linje med nasjonal transportplan. Planen må sørge for kraftsikkerhetr, men virkemidlene må være mer avanserte enn bare å bygge nye kraftlinjer. Mer sjølforsyning, mer energiøkonomisering, mer fornybar energi. Vi kan få til mye for de milliardene som en sjøkabel i Hardangerfjorden vil koste.

Read Full Post »

>
På kort tid har selskapet Kraft & Kultur blitt en av Sveriges betydeligste energileverandører, med halvparten av alle svenske kommuner som kunder og mange enkeltpersoner. Selskapet leverer sertifisert fornybar kraft. I tillegg driver de bokklubb, nettbokhandel, kulturmagasin, forlag, radio og Tv for podcast og bygger nå opp Sveriges største varehus og nettbutikk for økologiske varer. En skikkelig innovativ satsing som ble presentert for Finanskomiteen på vårt Tromsø-besøk 25. januar.

Bak selskapet står energiselskapet Troms Kraft som eies av Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. De omsetter for 3 milliarder, med litt over halvparten i Sverige. Den svenmske suksessen er ikke basert på at de garanterer billigst kraft. Men de garanterer grønn kraft og de tilbyr kundene sine en rekke kulturtilbud. De samarbeider også tett med natur- og miljøorganisasjoner. De ble sjøl overraska over hvor sterkt forbrukerne vektlegger miljø, sterkere i Sverige enn i Norge.

Troms Kraft er ellers opptatt av å utvikle vindkraft. De påpeker at 80 % av vindkraftpotensialet i Norge befinner seg i Nord-Norge. Nå vurderer selskapet satsing på fjernvarme og søppelforbrenning. Det er aktuelt med en større satsing i Tromsø som vil kreve at mye av avfallet i regionen blir frakta dit. Et alternativ er frakt til Kiruna som for deler av regionen ikke blir vesentlig mye lengre. Mye vil avhenge av avgiften på søppelforbrenning, sjøl om den bare utgjør en del av regnestykket.

Read Full Post »

« Newer Posts